Ձմեռային ուսումնական աշխատանք մաթեմատիկայից

1.Գրի՛ր հետևյալ թվերի նախորդը և հաջորդը՝

                     200 201 202

                     1098 1099 2000

                    19999  20000 20001

2.Հետևյալ թվերը  ներկայացրու՛ կարգային գումարելիներիգումարի տեսքով՝ 

2601=2000+600+1

34009=30000+4000+9

909=900+9

  1. Քառակուսու պարագիծը 400 մ է: Գտի՛ր քառակուսու կողմըև մակերեսը:

S=100×100=10000մ 2

S=2×40=80սմ2

  1. Գտի՛ր օրինաչափությունը և լրացրու   250, 230, 210, 190, 170

6.Հաշվի՛ր հարցերով՝  

45x(792:3+888):5=8218
1.792:3=264
2.888+26=914
3.45×914=41090
4.41090:5=8218

7.Արտահայտի’ր նշված միավորով՝

13 տ= 13000կգ

8 ց=  800 կգ

25 կմ= 25000 մ

  1. Հաշվի’ր հարմար եղանակով`.

4x9x11x125x 0=

  1. Հաշվի՛ր.

53440:4=13360

  1. Երկու դարակներում միասին կա 245 գիրք: Մի դարակում 15 գիրք ավելի  շատ կա,  քան մյուսում: Յուրաքանչյուր դարակում քանի՞գիրք կա:

Լուծու

245-15=230

230:2=115

115+15=130

Պատ.՝130 և 115

11.Յոթ հազար երեք հարյուր ութ թիվը թվանշաններով  գրելիս, ո՞ր կարգում  գրված կլինի «3» թվանշանը:

3 կարգ

12.Ո՞ր թիվն  է  8 հազարյակ,  6 հարյուրյակ և 4 տասնյակ կարգային գումարելիների գումարը:

8000+600+40=8640

13.Հինգ հազար երեք հարյուր  ութ թիվը թվանշաններով գրելիս, որ կարգում  պետք է  գրել 0 թվանշանը:

2 -րդ

14.Գրիր այն թիվը, որը հավասար է  2 հազարյակ, 4 տասնյակ և 1միավոր  կարգային  գումարելիների  գումարի :

2000+40+1=2041

15.Որքանո՞վ  կփոքրանա 3876 թիվը, եթե  նրա  գրության հարյուրավորը փոխարինենք   0-ով:

8-ով

16.Չորս  հազար  քսանվեց  թիվը թվանշաններով գրիր:

4026

  1. Որքանո՞վ կփոքրանա 7999 թիվը, եթե նրա գրության տասնավորը փոխարինենք 0-ով:

9-ով

18.Հինգ հազար քառասունհինգ թվի գրության  մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:

3-րդ կարգում

19.Նշիր ամենամեծ եռանիշթիվը, որի  գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

9876

20.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի տարբերությունը:

ամենամեծ եռանիշ թիվը մեկ 9-ով ավել է:

Մաթեմատիկա

30.01.2017թ.
Պ.4

1դար-100տարի                      101թվ.-2-րդ դար              299թվ.-3րդ դար

1թվ.-1-ին դար                         102թվ.-2րդ դար               301թվ.-4րդ դար

2թվ.-1-ին դար                         105թվ.-2րդ դար               

3թվ.-1-ին դար                         199թվ.2րդ դար

99թվ.-1-ին դար                       200թվ.-2րդ դար

100թվ.-1-ին դար                      201.թվ-3րդ դար

Տնային աշխատանք

31.01.2017թ.
Պարապմունք 6.

Բանավոր հաշվարկ:
Հարցերի քննարկում:
Թեմա` դար
Խնդիր/Ֆլեշմոբ-երկրորդ մակարդակ/

Նարեն ինչ- որ օրինաչափությամբ թվեր տեղադրեց վանդակներում: Գտնելով օրինաչափությունը` նշիր 4-րդ տողի թվերը:

_2_ 4 _12 _48_

_10_20_60_240_

_31_62_186_744_

Տնային աշխատանք

Աղբյուր,երեխաներ,ասֆալտ,որսորդ,թագավոր,նուրբ,ձագ,պարգև,արդուկ,ընդհանուր,

ընդամենը,համարգակվարակել,որդի,օդ,օձիք,օրորոց,արջ,խրճիթ,նավթ,հովհննիսյան,

ճանապարհ,ուղտ,սերկևիլ,կարևոր,հեկեկալ,արձակուրթ,թուղթ,օգնել,ուրբաթ,համբույր:

Մաթեմատիկա:Երրորդ ուսումնական շրջան

30.01.2017թ.
Պարապմունք 4.
Կրկնողություն:
Թեմա` Դար
Առաջադրանք 1.
Նշիր տվյալ տարեթվերի դարը
Oրինակ`
12թվ.-առաջին դար
133թվ.-երկրորդ դար
435թվ.-հինգերորդ դար
135թվ.-երկրորդ դար
679թվ.-յոթերորդ դար
201թվ.-երրորդ դար
301թվ.-չորորդ դար
500թվ.-հինգերորդ դար
999թվ.-տասներորդ դար

Առաջադրանք 2.

Նշի’ր 4 տարեթիվ տրված դարերից`
առաջին դար-12թվ.
 երկրորդ դար-133թվ.

չորրորդ դար-301թվ.

ութերորդ դար-800թվ.

Առաջադրանք 3.Կրկնողություն

Ընտրիր այն հնգանիշ թիվը, որի  տասնավորը 1 է, հազարավորը՝ 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝    6 .

1)62612                  2) 66612    3) 21666               4) 62616                     5)61261:

2.Ամենամեծ և ամենափոքր եռանիշ  թվեր գումարը  կլինի.

1) 1909                  2) 199             3) 999             4) 9      5)1099

3.Քանի՞  բնական թիվ կա 22 թվի և 32 թվերի միջև:

1)  5     2)7       3) 9      4)  10              5) 11

  1. Գտիր 708 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 2             2) 4                 3) 6                 4) 8                 5) 10:

  1. Եռանիշ թվի թվանշանների գումարը հավասար է 3: Նշված թվերից ո՞րն է այդ պայմանին բավարարող ամենափոքր թիվը:

1)      300                       2) 111             3) 210             4) 120             5) 201

Անհատալան ուսումնական պլան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ստեղծողի մոբիլ դպրոց

2016-2017 ուստարի

Գյոզալյան Անի, 4-րդ դասարան

Բովանդակություն IV
Շաբ. Տար.
Հանրակրթական բաղկացուցիչ    
Մայրենի 5 180
Անգլերեն 2 72
Ռուսերեն 2 72
Մաթեմատիկա 4 144
Բնագիտություն 2 72
Հայրենագիտություն 2 72
Երաժշտություն, պար 2 72
Տեխնոլոգիա 2 72
Մարմնամարզություն 3 108
Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք 2 72
Դպրոցական բաղկացուցիչ    
Սովորողի ընտրած գործունեություն 4

Մաթեմատիկա

144
Անհատական բաղկացուցիչ  

 

Ինքնակրթություն, տնային ուսումնական աշխատանք +  
Լրացուցիչ կրթություն Վոլեյբոլ  
Երկարացված օր