Տնային աշխատանք

Կանոնավոր                                                    Անկանոն

6/7                                                                       8/7

12/17                                                                   3/3

4/5                                                                        6/6

17/18                                                                   4/1

14/25                                                                    33/33

38/77                                                                   612/606

107/108

Վարժ.973

ա)Կանոնավոր կոտորակներ                            բ)Անկանոն կոտորակներ

1/2                                                                               3/2

12/16                                                                           40/40

602/606                                                                      564/544

388/396                                                                     675/673

Վարժ.974

4/7>3/7         8/14>7/14           11/25>5/25           7/15=7/15     101/205<123/205       77/151>7151

6/7>6/9         21/24=21/24        22/31<22/23          3/14=3/14     202/331<202/323     13/14=13/14

Խնդիր.1

Աշոտ-1/7մաս

Սուրեն-2/7մաս

Հայկ-մնացածը

———————————————

Ումն է ամենաշատը

Լուծում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ջելսոմինոյի արկածները

Թեսթ 3

Ջանի Ռոդարի
Ջելսոմինոյի արկածները

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

 • Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

-Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, երբ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

 • Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:
 • Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուրբ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.<<Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

 1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լարացնելով բաց թողած տառերը:

Անգամ

Երբ

Սուրբ

Ավելորդ

 1. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

քմահաճույք                             քիմք     հաճույ

ակնթարթ                             ակն+ թարթ

քաղհան                           քաղ  հան

շրջակայք                    շուրջ+ա+կա

 1. Տեքստից դու՛րս  գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան         սանդուղք

բ/ սիրուն                գեղեցիկ

գ/ բղավել               կանչել

դ/ դաշտ                 պարտեզ

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

 

ա/հարևան
բ/ ճյուղ

գ/ ծառ

դ/ամուսին

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:

ա/ պարտեզ – գոյական

բ/ տանձ – գոյական

գ/ առավոտյան -գոյական   

դ/  միտք – գոյական

 1. Տեքստից ընտրի՛ր չորս բառ (ոչ բայ) և դարձրու՛  բայեր:

գեղեղեցիկ                  գեղեցկանալ

միտք                            մտածել

ձայն                               ձայնել

լուրջ                             լրջանալ

 1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին:

Ջելսոմինո

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են:

Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն:

 1. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին:

 1. Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:

սուրբ  ոգի

չար կախարդ

 1. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

 1. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

Ծառերի տակ  գոռա, որ տանձերը թափվեն:

 1. Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

Նրան չար էին ասում, որովհետև գիտեին թե նա գողանւմ էր տանձերը:

Նրան բարի էին ասում, որովհետև նա վատ բան չէր արել:

 1. Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:

Նրան դուր եկավ այդ միտքը, որովհետև այդպես ճշմարտությունն ի հայտ կգար:

 

 

  

23.03.2017թ.

Կոտարակների համեմատումը

 Դնել մեծի փոքրի նշաները

1) 3/5> 1/5,   4/11>1/11,  3/100<99/100,  6/9 < 5/9.

 

Կանոն    Առաջին դեպքի համար

 

Նույն հայտարարով երկու կոտորակները

Մեծ է այն կոտորկը որի համարիչը մեծ է:

 

IIդ. 1/1000 < 1/2, 4/3999 4/6, 1/3 />1/8

Նոյն համարիչով 2-կոտորակներից մեծ  է այն կոտորակը, որի համարի9ը փոքր  է:

Առ.1.

3/10 > 4/10, 7/11 <9/11, 1/12 =1/12,

25/36/ >24/ 36,  7/100< 7/8, 9/1000 >1/1000.

 

Տնային աշխատանք

ԵՂՆԻԿԸ

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  փախչում
  2.Երբ
  3.Պատշգամբը
  4.Ակնթարթ
 2. Տեքստից դու՛րս գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/զուլալ   — ջինջ
բ/լուռ  -լռիկ
գ/ակնդետ-անթարթ
դ/ընտանի -ընտելանալ

 1. Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ – դ/ծնվել,հայտնվել
բ/խելքը գլխին — գ/դատող, բանիմաց, խելացի
գ/կողը հաստ- բ/համառ, ինքնասածի, կամակոր
դ/ճաշը եփել — ա/մեկին պաժել, լավ ծեծել

 1. Տեքսից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ:
  Ինքնամոռաց
  Լիակուրծք
  Աղմկահույզ
  Վերջալույս
 2. Տրված օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով.

ա/զակազ-պատվեր
բ/մալինա-ազնվամորի
գ/կենգուրու-ագևազ
դ/ստարտ-սկսել

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր եզակի թվով գործածված չորս բառ:
  Եղնիկ
  որսորդ
  ականջ
  պարտեզ
 2. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.
  ա/որսորդ – գոյական
  բ/եղնիկ – գոյական
  գ/առաջին –թվական
  դ/ազատ –ածական
 3. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:
  Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին:2.Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չէր նկատում և եր□ հանկարծ ուշքի էր գալիս, նետի պես ծլկվում էր մոտիցս

9.Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:

10.Ի՞նչն էր զարմացնում հեղինակին.

ա/ Եղնիկը շատ գեղեցիկ էր ̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով:
բ/Մտերմացել էր երեխաների հետ, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
գ/Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով                           շառաչյուն խավարի մեջ:
դ/ Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին ու տանը,բայց մեկ-մեկ թաքուն բարձրանում                   էր պաշգամբ և լռիկ նայում անտառներով փաթաթված սարերին:

 1. Ինչի՞ն կարող էր կարոտել եղնիկը:

Եղնիկը կարետում էր ազատությանը:

 1.   Ինչո՞ւ է հեղինակը հարգում եղնիկին:
 2. Որովհետև նա էլ մեզ պես հոգի ու զգացմունքներ ունի:
 3. Նկարագրի՛ր անտառը հողմի ժամանակ:
  Սսարերից անսանձ փչում էր քամին, դուռն ու պատուհանները ծեծում ու ծեծկում: Պարզ լսվում էր, որ այնտեղ, անտառում ,դարավոր կաղնիներն ու վայրի ընկուզենիները ճակատում էին հողմի դեմ` աղմկում և գոռում
 4. Տեքսից դու՛րս գրիր այն նախադասությունը, որը քեզ հուզեց:
  Երբ նա բարձրանում էր պատշգամբը, հեռացնում էի երեխաներիս, և թողնում էինք նրան մենակ իր ապրումների հետ…

Դասարանում

21.03.2017թ.

Պարապունք.28

 եռանիշ  դեպքը

Առաջադրանք 1.
11 x 233=2563

11 x 452=4972

11 x 264=2904

11 x 365=3971

11 x 208=2888

11 x 254=2794

11 x 993=10923

11 x 282=3102

11 x 361=3971

11 x 241=2651

Առաջադրանք 2.
Գտիր` 

100-ի 1/4մասը
1)100:4=25
2)25 x 1=25
350-ի 3/7մասը
1)350:7=50
2)3 x 50=150
10000- ի 1/2 մասը
1)10000:2=5000
2)1 x 5000=500
65-ի 1/5 մասը:

1)65:5=13

2)1 x 13=13

Առաջադրանք 3.

Առանձնացրու այն կոտորակները, որոնք անկանոն են`

1/2,  3/3, 4/4,   28/22,    10/11,   2/2,    9/18,   1/6,   6/6

2/1, 4/3, 6/1, 10/3, 5000/1000, 900/80, 60/50, 120/76,400/300.

Առաջադրանք 4.
Երբ Արամը ծախսեց ունեցած փողի կեսը, նրա մոտ մնաց 250 դրամ: Սկզբում քանի՞ դրամ ուներ Արամը:

1)2 x 250=500

Պատ՝.500դրամ

Առաջադրանք 5.
Էքսկուրսիա մեկնող երկու խմբերում հավասար քանակով երեխաներ կային: Առաջին խմբից չորս երեխա տեղափոխվեց երկրորդ խումբ: Երկրորդ խմբում քանի՞ երեխա ավելի եղավ, քան առաջին խմբում:

Պատ.՝8երեխա

Առաջադրանք 6.
Վեց պաղպաղակն  արժե 2400 դրամ: Որք՞ան պետք է վճարել այդպիսի 9 պաղպաղակի համար:

1)2400:6=400

2)9 x 400=3600

Պատ.՝3600դրամ

The dog and His Master

Untitled

The Dog and his Master

There lived a hunter in a village with his family. He also had a pet dog that was very faithful. One day , the hunter had to leave the house for one day, so he went to the city with his wife. He left his son with his faithful dog. That night , a wolf came into the house and attacked the baby. On seeing this, the faithful dog pounced over the wolf and fought with him. After a long fight the dog killed the wolf.

The next morning, the hunter and his wife retruned from the city. The dog was waiting outside for his master. When he saw his master, he licked its feet. The hunter saw the stains of blood on the dog’s mouth. He thought that the dog had killed his son. He became very angry and killed the dog with his gun. Then he rushed inside to have a look at the baby. When he found his son safe inside him, he wept bitterly.

Թարգմանել
Գյուղում ապրում էր մի որսորդ իր ընտանիքի հետ միասին: Նա նաև ուներ ընտանի շուն, որը շատ հավատարիմ էր: Մի օր որսորդը ստիպված էր լքել տունը մեկ օրով, այսպիսով նա գնաց քաղաք իր կնոջ հետ: Նա թողեց իր տղային իր հավատարիմ շան հետ: Այդ գիշեր, մի գայլ տուն մտավ և հարձակվեց երեխայի վրա: Դա տեսնելով` հավատարիմ շունը ճանկերով բռնեց գայլին և սկսեց կռվել նրա հետ: Երկար կռվից հետո շունը սպանեց գայլին: Հաջորդ առավոտ, որսորդն ու իր կինը վերադարձան քաղաքից: Շունը դրսում սպասում էր իր տիրոջը: երբ նա տեսավ տիրոջը, նա սկսեց լիզել նրա ոտքերը: Որսորդը նկատեց արյան բծեր շան բերանի շուրջը: Նա մտածեց, որ շունը սպանել է իր տղային: Նա շատ բարկացավ և սպանեց շանը հրացանով: Հետո նա շտապեց ներս, որպեսզի տեսնի երեխային: Երբ նա ներսում տեսավ երեխային ողջ և առողջ, սկսեց հեծկլտալ:

Перевод

В деревне жил охотник со своей семьёй. У него также был верный пёс. Охотник с женой должен был уехать на день в город. Ему пришлось оставить  своего сына с верным псом. В эту ночь волк проник в дом и напал на ребенка. Увидев это, верный пес прыгнул на волка и начал бороться с ним.  После продолжительной борьбы пёс убил волка.

На следующее утро охотник и его жена вернулись из города. Пёс ждал своего хозяина на улице. Когда он увидел своего хозяина, он начал лизать его ноги. Охотник увидел следы крови на морде пса. Он подумал, что пёс убил его сына. Он очень рассердился и убил пса из своего ружья. Потом он поспешил в дом, чтобы увидеть ребенка. Когда он нашел сына невредимым, то начал скорбеть.

 

Տնայինա աշխատանք

Առաջադրանք 1.
11 x 23=253
11 x 45=495
11 x 36=396
11 x 25=275
11 x 99=1089
11 x 28=308
11 x 24=264
Առաջադրանք 2.
Գրախանութում գիրքն  արժե 1200դրամ, իսկ գրիչը գինը կազմում է 1/10 մասը: Ինչ արժե  գրիչը:

Լուծում՝

1200:10=120

2)120 x 1=120

Պատ՝.120դրամ

Առաջադրանք 3.
 Հորինիր խնդիր թվի մասը գտնելու վերաբերյալ:
/Առաջադրանք 2-ի նման/:

Խանութում տորթ արժե 1500դրամ,իսկ կեքսի գինը կազմում է 1/10մասը:

Լուծում.

1)1500:10=150

2)150 x 1=150

Պատ՝.150 դրամ

Առաջադրանք 4.
Դասարանում 24 աշակերտ կա: Տղաները 4-ով շատ են աղջիկներից: Քանի՞ տղա է սովորում դասարանում:

1)24-4=20

2)20:2=10

3)10+4=14

Պատ՝.14տղա

Առաջադրանք 5.
45 րոպե տևողությամբ դասը սկսվեց 10:50ր: Դասը ե՞րբ ավարտվեց:

10:50+45=11:35

Պատ՝:դասը ավարտվեց 11:35

 

 

Վախթանգ Անանյան

Ծնվել է 1905 թ հուլիսի 26-ին (օգոստոսի 8-ին) Դիլիջանի գավառի Պողոսքիլիսա (հետագայում՝ Շամախյան) գյուղում (այժմ՝ Դիլիջան քաղաքի շրջագծում)։ Մանկությունն անցել է հայրենի գյուղում։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի գյուղական դպրոցում։ 1915 թվականին ընդունվել է Դիլիջանի ծխական դպրոցը, բայց ուսման վարձը չկարողանալով վճարել` երկու տարուց հետո դուրս է մնում դպրոցից։ Հետագայում գրողը ցավով հիշում է.

— Ավարտվեց իմ ուսման ժամանակաշրջանը։ Դրանից հետո իսկական դպրոց այլևս չեմ տեսել։ Իմ դպրոցը եղել է մայր բնությունը, որի գրկում ես մեծացել եմ։

Նա մահացել է 1980 թ.-ին Երևանում

 

Աղ

Image result for saltԱմեն մի սննդամթերք, նույնիսկ հացը, կարելի է փոխարինել մեկ ուրիշով: Աղը միակ սննդամթերքն է, որը ոչնչով չի փոխարինվում, առանց աղի ապրել հնարավոր չէ: Բժիշկները պարզել են, որ կենդանի էակը աղ չստանալով’ մահանում է:

Բարեբախտաբար, բնությունը բավականաչափ աղ Է կուտակել: Աղի պւսշարները գտնվում են գետնի տակ, երբեմն աղի շերտերը հասնում են մինչև մեկուկես կիլոմետր հաստության: հազարավոր տարիների ընթացքում գետնի տակ գտնվող աղը այնքան է պնդացել, որ այն անվանում են քարաղ: Գետնի տակից աղը հանելու համար խոր հանքահորեր են փորում:

Աղը արդյունահանում են ոչ միայն գետնի տակից, սւյյնւ ցամաքած լճերի հատակից և նույնիսկ դեռևս չցամաքած աղի լճերից: Հայաստանի հանրապետությունում աղ արդյունահանում են երևանի հյուսիսային մասում գտնվող Ավանի աղահանքից:

Աղի մասին կան իմաստուն խոսքեր: Ժողովրդի մեջ լայն տարածված է «աղ ու հաց» արտահայտությունը, որը խորհրդանշում է բարեկա­մություն, հյուրընկալություն:

Հոգատարություն

Վախթանգ  Անանյան

Ի՜նչ հաջող են հեգնում մեր գյուղացիները։ Եվ այնպես նուրբ, որ հավատալդ չի գալիս, թե ձեռք են առնում քեզ։

Լոռու ձմեռանոցներից մեկի մոտ փափախը գլխին, մազոտ դեմքով մի ծերունու հանդիպեցինք։

— Բարի աջողում, որսի եք գնո՞ւմ, — հարցրեց նա մեր հրացաններին նայելով։

— Հա՛։ Կխտարի ենք գնում, — հաստատեց ընկերս։

Բա սելը որդի՞ բերեմ, — լուրջ դեմքով և գործնական հարցրեց ծերունին։

— Հարկավոր չի, բիձա՛, նեղություն մի քաշի, — զգացված պատասխանեցի ես ու հետն էլ մտածում եմ,

«Տես ի՜նչ ջիգյարով մարդիկ են, է՜, մեր լոռեցիները» ։

Ծերունին զարմացած վեր քաշեց թավ հոնքերը ու անկեղծ կարեկցությամբ հարցրեց.

— Բա առանց սելի ո՞նց կլի՜… Բա էնքանը ո՞նց եք բերելու…

Երեկոյան դեմ, երբ լեռներից իջնում էինք հոգնած ու դատարկաձեռն, այն ժամանակ միայն հասկացա, որ լոռեցին ձեռք է առել մեզ։

«Բա սելը որդի՞ բերե՜մ… Բա առանց սելի ո՞նց կլի՜…»

Պատասխանիր հետևյալ հարցերին.

 • Օնլայն բառարանի օգնությամբ բացատրիր  դատարկաձեռն, թավ, կարեկցություն, բառերը:

դատարկաձեռ-Ձեռնունայն, առանց որևէ արդյունքի:

թավԽիտ :

կարեկցություն-Զգայուն վերաբերմունք ուրիշի վշտի՝ հուզմունքների նկատմամբ:

 • Կարմիր գույնով նշի այն հատվածը որտեղ ծերունին ձեռք է առնում տղաներին:
 • Երբ տղան հասկացավ որ ծերունին ձեռք է առելէ 

Երեկոյան դեմ, երբ լեռներից իջնում էին հոգնած ու դատարկաձեռն, այն ժամանակ միայն հասկացան, որ լոռեցին ձեռք է առել իրենց: