Տնային աշխատանք

Վարժ.860

Գտի՛ր թվի նշված մասը:

ա)35-ի 1/7 մասը                                         բ )162-ի 1/9 մասը

1)35:7=5                                                            1)162:9=18

2)5 x 1=5                                                           2)18 x 1=18

426-ի 1/6 մասը                                              2000-ի 1/10 մասը

1)426:6=71                                                       1)2000:10=200

2)71 x 1=71                                                       2)200 x 1=200

Խնդիր  1

Աննան գնել էր 800գ կարագ, որի 1/5  մասն օգտագործեց թծվացքի համար:

Որքան կարագ նա օգտագործեց թխվացքի համար:

Լուծում.

1)800:5=160

2)1 x 16=160

Պատ.՝160 գ կարագ

Տնային աշխատանք

Առաջադրանք 1.

Գտիր
10-ի 1/2մասը
10:2=5
5 x 1=6
30-ի 1/3մասը
30:3=10
10 x 1=10
100- ի 1/2 մասը
100:2=50
50 x  1=50
10-ի 1/5 մասը
10:5=2
2 x 1=2
Առաջադրանք 2.
Խանութում կա 300կգ միրգ
Վաճառվեց 1/5մասը 
Որքան մնաց:
Լուծում.
1)300:5=60
2)60 x 1=60
Առաջադրանք 3.
Գրիր թվերի բոլոր բաժանարարները
10-1,2,5,10.

20-1,2,5,10,20.

30-1,2,3,6,10,15,30.

Գրիր թվերի   գոնե 5 բազմապատիկ

10-10,20,30,40,50,60,70,80,90.
20-20,40,60,80,100,120,140,160,180.

Դասարանում

17.03.2017թ.

Պարապունք.25

(1)Խնդիր է <<Կ>>

8-3   ?  =2

ա)=5 ,5-1

բ)=3,4-2

գ)=5, 1-2

դ)=4 5-1

ե)=5,1+1 -> (3)

(2)Խնդիր 2

6-կենգուրու

ա)12->(3)

(3)Խնդիր

3.10-ի 1/2 մասը 10:2=5

5,5

40-ի 1/4

40:10

10,10,10,10

60-ի 1/2 մասը

30,30

60:2=30

30.1=30

1000-ի 1/2

1000:2=500

1.500=500

600-ի 1/3 մասը

600:3=200

200,200,200

40-ի 3/8

40:8=5

3.5=15

500-ի 2/100

500:100=5

2.5=10

Ծառին կար 40 ծիտ,1/4 մասը թռավ:

Քանի ծիտ մնաց:

Լուծում.

1)40:10.1=4 ծիտիկ

2)40-4=36

Պատ.`36

Վ. Անանյան. Հոգատարություն

Որսորդի դատաստանը

Մարագի ներսից դուռը ծեծեցին։

— Էն ո՞վ ա,– ձայն տվեց պահակ Ակոփը՝ դռանը հրացանի կոթով խփելով։

Ներսից մեկն աղաչական ձայնով խոսում էր գերմաներեն։

— Մի արի տես ի՜նչ ա ասում, գիտնական բալա,— ձայնեց լոռեցի որսկան Ակոփը պահակային ջոկի ամենաերիտասարդ և ամենակրթված մարտիկին՝ Աշոտին։

Продолжить чтение «Վ. Անանյան. Հոգատարություն»

Տնային աշխատանք

Անկանոն.                        Կանոնավոր:

8/7                                        5/6

2/1                                        8/9

9/8                                       1/2

10/8                                     2/3

15/6                                      8/10

6/5                                        100/126

7/5                                        200/210

4/3                                        600/700

99/89                                   90/100

100/90                               1000/2000

Առաջադրանք 2.
Արտահայտիր նշված միավորով`
1օրը շաբաթով

1/7
1տարին դարով

1/100
1րոպեն ժամով

1/60
1կիլոգրամը տոննայով

1/1000

Առաջադրանք 3.

Նարեն 60կգ խնձորը տեղավորվեց 4 հավասար արկղերում:Քանի՞ նույնանման արկղ է անհրաժեշտ 90կգ խնձորի համար:
 
Լուծում.
1)60:4=15
2)90:15=6
Պատ 6արկղ
Առաջադրանք 4.
Արտահայտիր նշված միավորներով:
 
ա/  4000 կգ = 1000տ                                    բ/  805 կգ = 8 ց 5 կգ
3240 կգ = 3տ 240կգ                                   324 կգ = 3ց 24 կգ
7000 գ = 7կգ                                             30 ց = 3000 կգ
 5432 գ = 5կգ 432 գ                                        523 ց = 52300կգ
 
Առաջադրանք 5.
Հաշվիր 2 x 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 x 2 արտահայտության արժեքը:
2 x 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 x 2=16

 

Տնային աշխատանք

Վարժ.847

ա)1սմ-մ

1մ=100սմ

1սմ=1/100մ

 

1դմ-մ

1մ=10դմ

1դմ=1/10մ

 

1մմ-սմ

1սմ=10մմ

Վարժ. 848   )(

ա)Մեկ հազարերորդ տոննա  1/1000

 

Մեկ հազարերորդ լիտր

1/0000

 

Մեկ հազարերորդ կիլոգրամ

1/1000

Մեկ հազարերորդ կիլոմետր

1/1000

դ)Մեկ քսանչորսերորդ օր

1/24

Մեկ տասներկուերորդ տարի

1/12

Մեկ յոթերորդ շաբաթ

1/7

Մեկ վաթսուներորդ ժամ

1/60

Վարժ.852

Թիվը պատիկ է 2-ին, եթե նրա գրության մեջ միավորների կարգում զույգ թվեր են գրված:

 

 

Թիվը պատիկ է 5-ին, եթե նրա գրության մեջ միավորների կարգում 0, 5 թվեր են գրված:

 

 

Թիվը պատիկ է 10-ին, եթե նրա գրության մեջ միավորների կարգում 0  գրված է:

Домашняя работа

“Разгром”

Мама заходит в дом,
Мама глядит кругом.
– Был на квартиру налёт?
– Нет.
– К нам заходил бегемот?
– Нет.
– Может быть, дом не наш?
– Наш.
– Может, не наш этаж?
– Наш. Просто приходил Серёжка,
Мы поиграли немножко.
– Значит, это не обвал?
– Нет.
– Значит, слон не танцевал?
– Нет.
– Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.

1.Что увидела мама, когда вернулась с работы?  

Мама  увидела разгром.

  2. А что бы сказала ваша мама?

Бистро убиритй дом.

Տնային աշխատանք

 Սիրում եմ անձրևը,երբ նոսր վարագույրներով  կախվում է սևագորշ ամպերից և  տիեզերական ցնցուղի նման իր տարափի  տակ առնում հանդ ու անդաստան:
Սիրում եմ շռնդալի անձրևը՝  ջրառա’տ,ծանր,որ աղմկալի հարվածում է  տանիքներին ու ջրհորդաններով գահավիժում  ցած , և որին սաղարթախիտ ծառերը, միայն  վայրկյաններ դիմադրելուց հետո , թևաթափ  ու խոնարհ հնազանդվում են  լուռ:Հանկարծահաս հորդ անձրևը, անակնկալ  տեղատարափը,որ հեղեղում է արար աշխարհ և շեկ առվակներով իջնում մեր լեռների լանջերից: Սիրում եմ անձրևը ամառվա երկարատև երաշտին,երբ թոշնած բույսերը ուշքի են գալիս և վերակենդանացող արարածների նման <<օխայ>> են քրթմնջում հրճվանքով: Սիրում եմ և գարնանամտի անձրևը,որին ուղեկցում են ամպերի առաջին որոտներն ու հրեղեն կայծակները,որոնք կարծես գարնան առաջին համբավաբերներն են,նրա հաղթական մուտքն ազդարարողները: Սիրում եմ անձրևը իր բոլոր ձևերով,իր բոլոր արտահայտություններով: Սիրում եմ և՛ գարնան ուրախ անձրևը,որ անթիվ կյանքեր է արթնացնում երկրի վրա, և՛ աշնան մելամաղձոտ ու տևական անձրևը,որ թախիծ է բերում ու տխուր հուշեր: Երբ սկսվում է անձրևը,ես դուրս եմ գալիս ու քայլում բաց երկնքի տակ: Թող թափվի՛ բոլոր կյանքերին կյանք տվող երկնային հեղուկը:
…Ասում են ,ես անձրևի տակ եմ ծնվել և , երբ աշխարհ եկա՝առաջին ձայները, որ լսեցի՝ ամպի գոռոցն էր և անձրևի շռնդալի թմբկահարությունը:
Գոռգոռում են ամպերը , կայծակը խփում է դիմացի ժայռին, և ահաբեկված մայրս այդ պահին աշխարհ է բերում ինձ ՝ հազար տեղից կարկատած մեր վրանում:
Դա օգոստոսն էր , բայց այնպես ցուրտ էր մեր սարերում, որ շներն անգամ դողում էին իրենց բներում:
Առանց մորս համաձայնությունը հարցնելու , շալը կապել են նրա մեջքից, ինձ խանձարուրով գցել մեջը:Իմ բոբիկ մայրը լեռան լանջով բարձունքից քայլել է դեպի հովիտը:Քայլել է դեպի տաքը, դեպի արևը՝ իր վերջին զավակին գազազած տարերքից փրկելու համար…
Ահը սրտում իջել է մայրս լեռերից ՝ իր մեջքին զգալով այն փոքրիկ արարածի գոյությունը,իջել է ամպերի միջից:Պետք է որ մայրս թաքուն բերկրանք զգար իր սրտի տակ , բարի արևից ջերմացած այն հովիտն իջնելիս:Բայց և երկյուղ է ունեցել իր սրտում մինջև ոսկորները թրջված այդ գեղջկուհին, երկյուղ ինձ համար:
Ես տրոփում էի նրա նիհար մեջքին , և նա զգում էր ,որ դեռևս կենդանի եմ:
Կես դար է անցել այդ օրերից :Դու վաղուց ննջում ես հողի տակ ,աղոտ եմ հիշում քո սուրբ պատկերը,վաղամեռ մայր իմ:Բայց հիմա էլ պարզ ու հստակ տեսնում եմ քեզ՝ ցուպը ձեռքիդ , ոտաբոբիկ,քոչվոր թրքուհու նման բեռդ թիկունքիցդ կապած ՝ մեր ամպոտ սարերից հովիտն ես իջնում:
Կայծակից ու որոտից փախցնում էիր ինձ ՝քո վերջին պտուղը:

տարափ-հորդ անձրև:

ջրհորդան-տանիքից ջուրը հոսելու համար սարքված հարմարանք:

խանձարուր-կրծքի երեխային փաթաթելու փոքրիկ սավան, բարուր:

շռնդալի անձրևը:

հորդ անձրև:

մելամաղձոտ ու տևական անձրև:

Հայկական ապրաներ

 

Հրաimgres.jpgբխային խարամները և պեմզաները (չեչաքարերը)ծակոտկեն և այնքան թեթև ապարներ են, որ ջրում նույնիսկ չեն սուզվում։ Դրանք շատ ավելի հեշտությամբ են տեղափոխվում, քան ավազն ու խիճը։ Պեմզայից կամ խարամից պատրաստված բետոնները թեթև են, որի շնորհիվ փոքրանում է շենքերի պատերի ու ծածկերի զանգվածը, հետևաբար և սյուների ու հիմքերի վրա ընկնող ծանրության ուժը։ Սակայն նրանց գլխավոր առավելությունը ջերմությունը պահպանելու հատկությունն է, որով նրանց օժտում է ծակոտիների միջև եղած օդը։