Ամպրոպից հետո
Երկինքն ավելի կապույտ է լինում,
Խոտերն ավելի կանաչ են լինում
Ամպրոպից հետո։
Ամպրոպից հետո
Ճերմակ շուշանը ավելի ճերմակ,
Կակաչն ավելի կարմիր է լինում
Եվ մեղրածաղիկն՝ ավելի դեղին։
Ամպրոպից հետո
Սարերն ավելի բարձր են երևում,
Խոր են երևում ձորերն ավելի,
Եվ տափաստաններն՝ ավելի արձակ։
Ծառերն ավելի խոնարհ են լինում
Ամպրոպից հետո,
Եվ հավքերը մեր գլխավերևում
Իրար կանչում են ավելի սրտով.
Ամպրոպից հետո
Բարի է լինում արևն ավելի,
Եվ մենք ավելի սիրով ենք իրար
Բարի լույս ասում։
Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու
Հասկանալի եք լինում ավելի…

 1. Գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 1. Բանաստեղծության միջից դուրս գրիր հերոսներին իրենց բնութագրող բառերի հետ. օրինակ՝ կապույտ երկինք…
 2. Ո՞ր բառերն ու բառակապակցություններն են կրկնվում: Դրանք ի՞նչ են տալիս բանաստեղծությանը:
 3. Ո՞ր տողերում է խտացված հեղինակի հիմնական ասելիքը՝ ստեղծագործության հիմնական գաղափարը:
 4. Ո՞րն է այս բանաստեղծության փոխաբերական իմաստը:
 5. Նկարիր այս բանաստեղծությունը պատկերող նկարը:

Տնային աշխատանք

Արագություն-V(1կմ/ժ,1մ/ր,1սմ/վ……)

Ժամանակ-T (1ր,1վ,1օր,1ժ…..)

Ճանապարհ-S(1կմ,1մ…

Խնդիր1
V=60կմ/ժ
t=3ժ

________________________
s-?

Լուծում.

1)60×3=180կմ

2)S=vt

Խնդիր 2

V=940կմ/ժ

t=12ժ

________________________

s-?

Լուծում

1)940×12=11280

Խնդիր 3

S=100կմ

t=2ժ

__________________________

v-?

Լուծում.

1)100:2-50կմ/ժ

Խնդիր 4

V=140կմ/ժ

t=9ժ

 

—————

s-?

Լուծում.

1)140×9=1260

S=5ժ

 

Խնդիր.5
S=500կմ
t=5ժ
————————
v-?
Լուծում.
1)500:5=100
V=100
 
Վ.6
Հաշվիր արտահայտության արժեքը`
125:5x(999+367)= 34150

 

1.Նա ամենագեղեցիկ աղջիկն է:

She is the most beautiful girl.

2.Իմ սենյակը ավելի հարմարավետ է քան իմ եղբոր սենյակը:

My room ismorecomfortable thanmy brother’s room

3.Tom-ը ավելի խելացի ըղա է,քան Mike-ը:

 

4.Սա ամենամեծ սեղանն է:

Չափում․ Չափման միավորներ

Բնագիտական ուսումնասիրության համար մեծ նշանակություն ունեն չափումները: Դրա համար օգտագործվում են մեծությունները և դրանց միավորները:

Հաճախ ենք լսում հետնյալ արտահայտությունները. Եթե մրսել ես, տաք թեյ խմիր․ կամ էլ՝ ամռանը եղանակները ավելի տաք են, քան ձմռանը: Երկու դեպքում էլ խոսքը  մեծության՝ ջերմաստիճանի մասին է: Մի դեպքում խոսքը հեղուկի (թեյի), մյուս դեպքում օդի ջերմաստիճանի մասին է։

Երբ խոսում ես առարկայի ձգվածության կամ երկու առարկաների միջև եղած հեռավորության մասին, օգտագործում ես քեք հայտնի մեկ այլ մեծություն՝ երկարությունը:

Երբ կշեռքով կշռում ես խնձորները, ապա իմանում ես նրանց զանգ­վածը, որը նույնպես մեծություն է: Մեծություն է նաև ժամանակը, որի միջոցով որոշվում է որևէ գործընթացի կամ երևույթի տևողությունը: Յուրաքանչյուր մեծություն մեզ որոշակի պատկերացում է տալիս մարմնի կամ երևույթի այս կամ այն հատկության մասին: Ցանկացած մեծություն (երկարություն, ժամանակ, զանգված, ջերմաստիճան) կա­րելի է չափել, դրա համար օգտագործվում են չափման միավորներ: Իսկ ի՞նչ է չափման միավորը: Պատկերացրու, որ երկու աշակերտի, որոնցից մեկը բարձրահասակ է, մյուսը՝ կարճահասակ, հանձնարարվել է քայլերով չափել դպրոցի խաղահրապարակի երկարությունը: Երկու աշակերտները միևնույն տեղից և միևնույն գծով քայլերով չափեցին խաղահրապարակի երկարությունը: Բարձրահասակ աշակերտի քայ­լերի թիվը կազմեց 90. իսկ ցածրահասակինը’ 100: Տվյալ դեպքում քայլը երկարության չափման միավորն է: Սակայն նշված օրինակից ակնհայտ է դառնում, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր թայլի երկա­րությունը: Նման ձևով երկարություն չափելու դեպքում կառաջանա խառնաշփոթ, որից անհնար կլինի գլուխ հանել:

Գիտնականները հարմարության համար սահմանել են չափման միա­վորների միասնական համակարգ: Օրինակ՝ ինչպես արդեն գիտես, ջեր­մաստիճանը չափվում է աստիճաններով, երկարությունը՝ մետրերով, զանգվածը՝ գրամներով, կիլոգրամներով և այլն, ժամանակը՝ ժամերով, րոպեներով, վայրկյաններով:

Քանոնի կամ չափման գործիքի յուրաքանչյուր բաժանում համապատասխանում է որոշակի չափման միավորի: Նրանք բոլորը ունեն մի ընդհանուր հատկանիշ բաժանումներով սանդղակներ։ Օրինակ՝ քանոնի վրա կարելի է գտնել բաժանումեր, որոնք համապատասխանում են մեկ սանտիմետրին և մեկ միլիմետրին, կշեռքի վրա՝ համապատասխան գրամին և կիլոգրամին, իսկ ժամացույցի վրա էլ՝ համապատասխան րոպեին և ժամին:

Առաջադրանքներ

1.Քանոնով չափիր տետրի երկարությունը՝ արտահայտ­ված սանտիմետրերով և միլիմետրերով: Ստացված տվյալները գրանցիր տետրում:

 

2.Չափիր քո քայլի երկարությունը: Այնուհետև քայլերով չափիր քո դասարանի, դպրոցի միջանցքի երկարու­թյունը: Ստացված տվյալները արտահայտիր մետրե­րով և սանտիմետրերով:

3.Տանը բացիր պայուսակդ և որոշիր տվյալ պահին դրա­նում եղած առարկաների զանգվածները: Ստացված տվյալներն արտահայտիր կիլոգրամներով և գրամնե­րով: Աշխատանքային տետրում արտագծիր ստորև տրված աղյուսակը և ստացված տվյալները լրացրու դրա մեջ:

Տնային աշխատանք

Կամակոր  թագավորը

Լինում է, չի լինում ̀ մի  կամակոր  թագավոր  է  լինում:Մի  օր  նա  կանչում է  իր  երկրի  բոլոր   դեր□ակներին  և  հրամայում, թե  ինձ  համար  մի  այնպիսի  վերմակ  կարեք, որ  հասակիս  համեմատ  լինի ̀ ոչ  երկար, ոչ  կարճ:Ոչ մի   դերձակ  չի  կարողանում  թագավորի  հրամանը  կատարել, բոլորի  գլուխներն  էլ  կտրել  է  տալիս:

Օրերից  մի  օր  թագավորի  մոտ  մի  դերձակ  է  գալիս:

— Թագավորն  ապրած  կենա, -ասում  է  նա, —  ես  քո  ուզած  վերմակը  կկարեմ:Ոչ  երկար  կլինի, ոչ կարճ:

— Լավ, — ասում է թագավորը, — բայց  տես,  եթե  մի  փոքր  երկար  եղավ  կամ  կարճ, իմացած  լինես ̀ գլուխդ  կտրելու  եմ:

-Համաձայն   եմ, թագավորն  ապրած  կենա, թե  չկարողացա ̀  գլուխս  կտրի:

Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կա□ճ  է  անում:Տանում  է,  դնում     թագավորի  առաջ:Փեշի  տակ  էլ  թաքուն  մի  ճիպոտ  է  պահած  լինում:

-Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը ̀  գլուխ  տալով, — քո  ուզած  վերմակը  կարել  եմ:Տես ̀  կհավանե՞ս:

-Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, —  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թա□տին, վերմակը  քաշում  վրան:Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում:

Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խփում  թագավորի  ոտքերին:

-Թագավորն  ապրած  կենա, — ասում է  դերձակը, — ամեն  մար□  իր վերմակի  համեմատ  պիտի   ոտքը  մեկնի:

Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում,  թաքցնում  վերմակի  տակ:

Կամակոր  թագավորն  այլևս  ոչինչ  չի  կարողանում  ասել:Նույնիսկ  մեծ –մեծ   նվերներ  է տալիս  ու  ճանապարհ  դնում  հնագետ  դերձակին:

 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
 դերձակ 

  կարճ 

  մարդ

թախտ   

2.Ի՞նչ  է  նշանակում  դերձակ  բառը.

Կարուձև անող արհեստավոր

3.Ո՞ր   դարձվածքի   իմաստն  է  սխալ  բացատրված.

ա/ գլուխը  դատարկ   —  հիմար, անխելք, տգետ

բ/ թև առնել  —  ոգևորվել, ոգեշնչվել

գ/ կողը  հաստ – համառ, կամակոր, ինքնասածի

դ/ ձեռք մեկնել —  ձեռքով անել, հեռանալ

4.Տրված  բառերից  ո՞րն  է  ածանցավոր.

ա/ օրերից

բ/  գլուխ                            

գ/ թագավոր

դ/ ոչինչ

 

5.Ի՞նչ  խոսքի  մաս  են  տեքստում ընդգծված  բառերը:

երկիր                                                        Գոյական

երկար                                                        Ածական

դերձակը                                                   Գոյական

ասում է                                                      Բայ

6.Տեքստում  ընդգծված  նախադասաությունից  դու՛րս  գրիր   երկու  լրացում:

Թագավորն  ամիջապես  ոտքերն  իրեն է  քաշում,  թաքցնում  վերմակի  տակ:

7.Տեքստից  դու՛րս  գրիր  մեկական  պատմողական  և  հարցական   նախադասություն:

պատմողական

Դերձակն  իսկույն  փեշի  տակից  հանում  է ճիպոտը  և  խփում  թագավորի  ոտքերին:

Հարցական

-Տեսնենք  հասակիս  հարմա՞ր  է, թե՞  ավել- պակաս, —  ասում  է  թագավորն  ու  պառկում  թախտին, վերմակը  քաշում  վրան:Վերմակը  հազիվ  ծնկներին  է  հասնում, ոտքերը  բաց  են  մնում:

8.Կետադրի՛ր  հետևյալ  նախադասությունը.

Դերձակը  հասկացավ, որ  թագավորը  հիմար է:

9.Օգտագործելով  տրված  բառերը ̀ լրացրու՛  առած-ասացվածքները.

ա/ Ծաղիկը ծաղիկը նայելով  է  բացվում:

բ/Թթու  է, թան  չի,  ամեն մարդու բան չի:

գ/Մեջք –մեջքի  որ  տանք,  սարեր շուռ  կտանք:

դ/Արջից  վախեցողը  անտառ չի մտնի:

/ սարեր,չի  գնա, մարդու, ծաղկին/

10.Ի՞նչն  է  ստիպում  թագավորին  նման հրաման  արձակել:

Հրամայում է, որ դերձակները իր համար վերմակ կարեն, բայց ոչ կարճ լինի, ոչ էլ երկար:

11.Ի՞նչ  հնարամտության  է  դիմում  դերձակը:

Դերձակը  գնում  է  մի  վերմակ  կարում,  դիտմամբ  էլ  մի  քիչ  կարճ  է  անում:

 

12.Ժողովրդական  ո՞ր  ասացվածքն  է  օգտագործված  տեքստում:

Ոտքդ վերմակիդ չափով մեկնի:

13.Ուրիշ ո՞ր հեքիաթի  հերոսին  ես  նմանեցնում  թագավորին:

<<Չախ-Ձախ թագավորը>>

14.Կամակոր  թագավորին  պատժելու  մի  հնարք  էլ  մտածիր  դու:

 

15.Ի՞նչպես  ինքդ  կվերնագրեիր  տեքստը:

<<Խորամանկը>>

<<Թագավորը և վերմակը>>

Տնային աշխատքանք

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է ու դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը՝

 Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Այս տողերում պատկերված է իսկական աշնան պատկերը:

 1. Դեղին գույնով ներկիր քեզ ավելի շատ դուր եկած պատկերը. Պատճառաբանիր ընտրությունդ:

Այդ տողերում երևում է աշնան կրակը,աշնա դեղինը:

3.Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Ներկիր այն տողերը, որտեղ «գույն»կա:

Բանաստեղծությունը ասշքի է ընկնու և գույնով, և ձայնով, և շառզումով:

4.Կարո՞ղ ես արձակ վերապատմել բանաստեղծությունը; Եթե ոչ՝ ինչո՞ւ;ն 

Ամեն ինչը  ոսկեզօծվել է,տերև ու ճյուղ ոսկի է թվում,ուր նայում ես դեղին բոցերեն և դեղին հրդե և դեղին ծուխ,աշնան քամուն ծապահարում են ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը,քամին մեծահարուստ է, այս ծով գանձերի  ոսկու տերը է:

5.Յուրաքանչյուր քառատող ներկայացրու նկարով:

 

Կարդալ, կատարել առաջադրանքները, սովորել անգիր:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ՛, երևի ձյուն է գալու;

 Հարցեր և առաջադրանքներ՝

1.Տարվա ո՞ր եղանակն է նկարագրված. հիմնավորիր պատասխանդ:

Նկարագրված է աշունը

2.Առանձնացրու /գույնով կամ շեղատառով/ բնության պատկերները:

Աշնան խաշամն է խշխշում,

3.Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերները՝

Մշուշների շղարշի տակ…

Ամպը լեզուն կուլ է տվել…

Մշուշի հետևում ամպը թաքնվել է:

4. Ի՞նչ գույներ կօգտագործես այս բանաստեղծությունը նկարազարդելիս:

Մոխրագույմ,կապույտ:

5. Նկարիր բանաստեղծության էջը:

 

Homework

 1. Do you like Easter?
 2. When do people celebrate Easter festival?
 3. What do you do on Easter Day?
 4. Say what symbols do you know as an Easter symbols?
 5. Do you paint, color the eggs?
 6. What sweets do you make that day?
 7. What games do you play?
 8. Make  photo and post on your blog.

1.I like Easter. The peopel celebrate  Easter festival on sunday .I celebrate Easter with my famili. Easter symbols are egg pilaf.We colored the egg.I maqe a cake.We play egg-breaking.

 

Դասարանում

Թեմա` Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն
Առաջադրանք 1.

 • Առաջին հեծանվորդը 1 ժամում անցնում է 55 կմ:  Քանի՞ կիլոմետր նա կանցնի 3 ժամում:

55×3=165

Պատ.   165կմ.   3-ժամում:

 • Երկրորդ հեծանվորդը 1 ժամում անցնում է 156 կմ:  Քանի՞ կիլոմետր նա կանցնի 3 ժամում:

156×3=468կմ.

Պատ.   468կմ.   3-ժամում:

 • Երրորդ հեծանվորդը 1 ժամում անցնում է 95կմ:  Քանի՞ կիլոմետր նա կանցնի 13 ժամում:

95×13=1235կմ.

Պատ.   1235կմ.    13-ժամում:

 • Առաջին մեքենան 1 ժամում անցնում է 100 կմ:  Քանի՞ կիլոմետր նա կանցնի 5 ժամում:

100×5=500կմ.

Պատ.  500կմ.    5-ժամում:

 • Երկրորդ մեքենան 1 ժամում անցնում է 85 կմ:  Քանի՞ կիլոմետր նա կանցնի 2 ժամում:

85×2=170կմ.

Պատ  170կմ.  2-ժամում:

 • Երրորդ մեքենան 1 ժամում անցնում է 76 կմ:  Քանի՞ կիլոմետր նա կանցնի 4 ժամում:

76×4=304կմ.

Պատ.  304կմ.  4-ժամում:

Առաջադրանք 2.
Տղան գնեց երեք հատ 150 դրամանոց բրդուջ և տվեց 1000դրամ: Վաճառողը որքա՞ն մանր պետք է վերադարձնի:
Լուծում.
1000-150=850մն.
Պատ.    850  մանր:
 
Առաջադրանք 3.
 Բաքում 840լ ջուր կար: Բաքը ծակվեց և բաքից ամեն ժամում սկսեց 40լ ջուր արտահոսել: Քանի՞ լիտր ջուր կմնա բաքում 8 ժամ հետո:
Լուծում՝
8×40=320
840-320=520
Պատ.՝
520լ.   ջուր:
Առաջադրանք 4.
 Գտիր այն թիվը, որի.
ա/   1/2 մասը 14 է 28                     բ/  1/3 մասը 18 է- 54
1/6 մասը 20 է   480                        1/5 մասը 20 է 100
1/9 մասը 25 է  25                            1/10 մասը 1 է 10
Առաջադրանք 5.
 Արտահայտիր նշված միավորով`
ա/  1/5 սմ =  2 մմ                                    բ/  1/2 տ =  500.000   գ
     1/2 դմ = 5 սմ                                       1/4 ց =  25կգ
     1/25 մ = 4 սմ                                        1/15 ր = 900 վ
     1/50 կգ = 2 գ                                         1/30 ժ = 1800 ր

Լուծում ենք խնդիր մաթ. ֆլեշմոբից`

Ամենաքիչը քանի՞ փայտիկ կարող ես տեղաշարժել, որ ստավցի երեք միանման եռանկյուն:
 
Подпись отсутствует
3    եռանկյուն:

Փոքրիկ Իշխանն

Ես շատ ուշ հասկացա, թե նա որտեղից էր եկել: Փոքրիկ Իշխանն անընդհատ հարցեր էր տալիս, իսկ իմ հարցերը կարծես չէր լսում: Ինձ համար ամեն ինչ հետզհետե պարզ դարձավ պատահական և հենց այնպես ասված նրա խոսքերից: Այսպես, երբ փոքրիկ իշխանն առաջին անգամ տեսավ իմ ինքնաթիռը, հարցրեց ինձ.

Սա ի՞նչ առարկա է:

Սա առարկա չէ: Սա թռչում է: Սա ինքնաթիռ է: Իմ ինքնաթիռը:

 Եվ ես հպարտհպարտ հասկացրի նրան, որ թռչել գիտեմ:

Մշուշների շղարշի տակ

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Զերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ՛, երևի ձյուն է գալու;

 Մուշուշ-մառախուղ մեգ

 Հարցեր և առաջադրանքներ՝

1.Տարվա ո՞ր եղանակն է նկարագրված. հիմնավորիր պատասխանդ:

 

2.Առանձնացրու /գույնով կամ շեղատառով/ բնության պատկերները:

3.Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերները՝

Մշուշների շղարշի տակ…

Ամպը լեզուն կուլ է տվել…

4. Ի՞նչ գույներ կօգտագործես այս բանաստեղծությունը նկարազարդելիս:

5. Նկարիր բանաստեղծության էջը: