Տնային աշխատանք

26.05.2017թ.

1․ Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, միավորը՝ 7 ,մնացած թվանշանները՝ 3։

33327

2․Գրիր 15-ին պատիկ թվեր:

15- 15, 30, 45, 60, 75, 90,105.

3․ Քանի՞ րոպե է 1/4 ժամը։

15

5․ Գրի՛ր թիվ, որը 9-ի բաժանելիս ստացվում է 4մնացորդ։

22:9=2(4մն)

6․ Ո՞րն է թվի գրության 5-րդ կարգի կարգային միավորը։

Տասը հազարավորը

7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթենվազելին մեծացնենք 25-ով։

25-ով

8․Գրիր թվանշան, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 19կմ 220մ > 19կմ 150մ։

9․Գրիր   պատասխանը, որն արտահայտում է 25 կիլոմետր 25մետրը մետրերով․:

25×1=25000+25=25025մետր

10․ Արկղում կար 180 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցինդրանց 7/9 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

1)180:9=20

2)20×7=140

3)180-140=40

11․ Գրիր երկու քառանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են և՛ 5-ի և՛ 10-ի։

2050

5000

12․ Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

 

13․Լրացրուբաց թողնված բառը(բառերը)։ Երկու գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում ։

14․ Հաշվիր 1660-3*110+6։(1+1) արտահայտության արժեքը։

1)1+1=2

2)6:2=12

3)3×110=330

4)1660-330=1330

5)1330+330=1660

15․ Պայուսակում կա 3 կանաչ, 15 դեղին և 15 կարմիր մատիտ։Ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցիցգոնե մեկը լինի դեղին։

16-րդ և17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն և հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

16․ Քառակուսու կողմը 13 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։

Լուծում

1)13×3=39

2)39×13=507

Պատ՝.s-507մ

17․ Երկու պարկում միասին կա 184 կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4 կգ լցրեցին երկրորդ պարկի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակը հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում։

Լուծում

1)184:2=92

2)92+4=96

3)92-4=88

Պատ`.96կգ և 88կգ

 

 

Տնային աշխատանք

25.05.2017թ.
Պարապմունք 52.
Հարցերի քննարկում:
Առաջադրանք 1.

Դերձակն ունի 32 մ կտոր, դրանից օրեկան պետք է կտրի 4 մ: Որերոդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը:

Լուծում:

1)32 : 4=8 օր

Պատ. 8 օրում:


Առաջադրանք 2.

Երկու պարկերում կար  220 կգ  շաքարավազ: Երբ առաջին պարկից 5 կգ լցրեցին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեց: Քանի կգ շաքարավազ կա յուրաքանչյուր պարկում:

Լուծում:

1) 220 : 2 = 110 կգ.

2) 110+5=115կգ. (1  պարկ   115)

3) 110 — 5=105կգ. (2  պարկ   105)
                                                             Պատ.   1  պարկ  115կգ. ,   2  պարկ  105կգ.:
Առաջադրանք 3.
Երեք թվերի գումարը 1500 է: Դրանցից մեկը 320 է: Որքան է մյուս երկու թվերի գումարը:

1) 1500 — 320 = 1180

Պատ.  2 թվերի  գումարը   1180:

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն ինչ թվեր են տեղադրված`
*62*   x  2=15454

Առաջադրանք 5.
Կատարիր հարցերով`
15 x(200- 357: 7) — 12480 : (5×6)= 2319

1) 357 : 7= 51

2) 200 — 51= 149

3) 15 x 149= 2735

4) 5 x 6=30

5) 12480 : 30= 416

6) 2735 — 416=2319

Դասարանում

25.05.2017թ.

Պարապունք.52

 

Խնդիր.1

I պ. 4կգ շ.

IIպ.

միասին 124կգ շ. լցրել են II մեջ

————————————————————

Յուր. քանի կգ կար:

Լուծում

1)124:2=62

2)62+4=66կգ

3)62-2=58կգ

Խնդիր.2

untitled

 

Проверочная работа

 • Первое… а) воскресенье; б) день; в) книга
 • Четвёртый… а) число; б) класс; в) чашка
 • Второй… а) здание; б) этаж; в) дверь
 • Десятое… а) вопрос; б) дело; в) улица
 • Седьмая… а) номер; б) комната; в) окно
 • Третий… а) ребёнок; б) число; в) страница
 • Третья… а) яблоко; б) сын; в) дочка
 • Первый… а) класс; б) слово; в) буква

 

Выберите правильный вариант:

 • Какое небо? а) синяя; б) синее; в) синий
 • Какой цветок? а) красный; б) красная; в) красное
 • Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрная
 • Какой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее
 • Какой дом? а) новый; б) новая; в) новое
 • Какое платье? а) белая; в) белое; в) белый
 • Какая мама? а) молодая; б) молодой; в) молодое
 • Какая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая
 • Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрная
 • Какая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее
 • Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтая
 • Какой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое
 • Какое вино? а) красная; б) красный; в) красное
 • Какой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе
 • Какое утро? а) серое; б) серый; в) серая
 • Какой стул? а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная

Տնային ախատանք

23.05.2017թ.
Պարապմունք 51.
Թեստերի ամփոփում:
Տանը`
Խնդիր 1.
Երվանդը Նարեկից 7 անգամ շատ գրիչ ունի: Յուրաքանչյուրը քանի գրիչ ունի, եթե միասին ունեն 16 հատ գրիչ:

Լուծումք՝

1)7+1=8

2)16:8=2գ.

3)7X2=14գ.

Խնդիր 2.
Սվետլանան 25-ով ավելի շատ  գիրք ունի քան Օֆելյան, յուրաքանչյուրը քանի  գիրք ունի, եթե միասին ունեն 125  գիրք:
Լուծում՝

1)125-25=100

2)100:2=50

3)50+25=75
Խնդիր 3.
Գտիր այն ուղղանկյան կողմերը, որի մակերեսը հավասար է 24 սմ (քառ.):
Դիտարկիր բոլոր հնարավոր դեպքերը:

Առաջադրանք 4.
Հաշվի’ր
1044:4+999×19-999=18243
1)1044:4=261

2)999×19=18281

3)18281+261=18242

4)19242-999=18243

Առաջադրանք 5.
 Գրիր 7-ին բազմապատիկ  բոլոր երկնիշ թվերը:

7-14, 21, 28, 35, 42, 49 ,56, 63.

Դասարնում

16                  24+48+72+96=240

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

Առաջադրանք.1

Սոնա   4անգամ ատ

Լիլիթ                                                                                         

Միասին՝3500դրամ

———————————————

Յուր.?

Լուծում`

1)4+1=5մար

2)3500:5=700դր.Լ

3)700×4=2800դր.Ս

Առաջադրանք.2

Նարե՝6 անգամ շատ 

Գարիկ

Միասին՝ 4200գիրք

—————————

Յուր?

Լուծում՝

6+1=7մաս

4200:7=600

600×6=3600

Ավանդական խաղեր:Չլիկ

«Չլիկ Դաստա»։ Այսպես է ընդունված անվանել խաղը: Խաղում են փոքրիկ մի փայտի կտորով, որի երկու ծայրը սրվում է, իսկ մեկ ուրիշ ավելի մեծ փայտով հարվածում են սուր ծայրին։ Փայտիկը բարձրանում է օդ, և խաղացողը պետք է կարողանա օդից որսալով հարվածել փայտիկին. որքան հեռու՝ այնքան լավ։

Ավանդական խաղեր:Չլիկ

«Չլիկ Դաստա»։ Այսպես է ընդունված անվանել խաղը: Խաղում են փոքրիկ մի փայտի կտորով, որի երկու ծայրը սրվում է, իսկ մեկ ուրիշ ավելի մեծ փայտով հարվածում են սուր ծայրին։ Փայտիկը բարձրանում է օդ, և խաղացողը պետք է կարողանա օդից որսալով հարվածել փայտիկին. որքան հեռու՝ այնքան լավ։

Ավանդական խաղեր:Լախտախաղ

Հայոց տարբեր գավառներում լախտախաղը հայտնի է եղել տարբեր անուններով՝ «Ճղլախտի», «Գծալախտի», «Կարապետ լախտի», «Գոտու խաղ» և այլն: Շրջան են գծում, որի ներսից և դրսից կանգնում են խաղացողները: Ներսի խաղացողները պաշտպանում են իրենց գոտիները, իսկ դրսի խաղացողները գոտիով փորձում են փախցնել պաշտպանվող գոտին: Եվ գոտին փախցնելուց հետո սկսում են ներսի խաղացողներին հարվածել: Ըստ պայմանի, կարելի է հարվածել միայն ոտքերին, բայց շրջանից դուրս եկողը հարվածներ է ստանում նաև մարմնին: Բավական դաժան խաղ է, սակայն մի շատ կարևոր հատկություն է զարգացնում՝ խաղացողները սովորում են հարվածները պատրաստված ընդունել:

Ավանդական խաղեր:Ծտի քար

Խաղացողները վիճակ են գցում և վերջին մնացողին կոչում են կանչող: Խումբը ցրվում է խաղավայրի զանազան կողմերը, իսկ կանչողը կանգնում է կենտրոնում ու կանչում է.
-Ծիտը քարի¯ն:
Խաղացողները երբ լսում են այս բառերը մի մի քար են գտնում և վրան մեկ կամ երկու ոտքով կանգնում: Կանչողն աշխատում է նրանց խփել դեռ քարերի վրա չկանգնած: Չխփվածները քարերի վրա կանգնելուց հետո սկսում են իրենց կանգնած քարից տեղափոխվել ուրիշ քարի վրա, այնպես որ կանչողի համար հնարավորություն ստեղծվի նրանց խփելու:
Ում որ կանչողը խփում է նա դառնում է կանչող, իսկ նախկին կանչողը մտնում է խմբի մեջ: