Տնային աշխատանք

Վարժ.157

գ)919<939

դ)814<817

ե)831>830

զ)400>300

է)111<305

ը)200<207

Վարժ.158

507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 577, 587, 597.

Վարժ.159

2, 15, 59, 2008.

Վարժ.160

ոչ

Վարժ.161

5զրո

Վարժ.162

88888888

Վարժ.163

այո

Վարժ.164

 

Տնային աշխատանք

Սեպտեմբերի 28

1.Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում`

 արև,տասներկու ,նաև,ևս,  գզգզել , անորակ, ճանապարհ,  որոգայթ, որոշել, չորս, մոտենալ

արև-3 տառ-4 հնչյուն

տասներկու-8 տառ-8հնչյուն

նաև-3տառ-5հնչյուն

ևս-2տառ-4հնչյուն

գզգզել-6տառ-7հնչյուն

անորակ-6տառ-6հնչյուն

ճանապարհ-8տառ-8հնչյուն

որոգայթ-7տառ-8հնչյուն

որոշել-6տառ-7հնչյուն

չորս-4տառ-4հնչյուն

մոտենալ-7տառ-7հնչյուն

 2.Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ և քանի՞հնչյուն կա:

Երկրպագու, սերկևիլ, եռատերև, անողնաշար, որևէ, ամենաերկար, ոզնի, վերջ, ով, կես, երբ

երկրպագու-8տառ-9հչյուն

սերկևիլ-7տառ-8հնչյուն

եռատերև-6տառ-9հնչուն

անողնաշար-9տառ-10հնչյուն

որևէ-4-տառ-7հնչյուն

ամենաերկար-10տառ-11հնչյուն

ոզնի-4տառ-5հնչյուն

վերջ-4տառ-4հնչյուն

ով-2տառ-2հնչյուն

կես-3տառ-3հնչյուն

երբ-3տառ-4հնչուն

3. Գրիր 10 բառ, որոնց հնչյուններն ավելի շատ են, քան տառերը:

որևէ-4-տառ-7հնչյուն

ոզնի-4տառ-5հնչյուն

երբ-3տառ-4հնչուն

անողնաշար-9տառ-10հնչյուն

որոգայթ-7տառ-8հնչյուն

որոշել-6տառ-7հնչյուն

արև-3 տառ-4 հնչյուն

երևան-5տառ-7հնչյուն

բարև-4տառ-5տառ

եռատերև-6տառ-9հնչուն

4. Գրիր 10 բառ, որոնց հնչյուններն ու տառերը հավասար են:

կես-3տառ-3հնչյուն

վերջ-4տառ-4հնչյուն

մոտենալ-7տառ-7հնչյուն

անորակ-6տառ-6հնչյուն

ճանապարհ-8տառ-8հնչյուն

Հաստան-6տառ-6հնչյուն

իտաալիա-7տառ-7հնչյուն

Ռուսաստան-8տառ-8հնչայուն

Արարած-6տառ-6հնչյուն

5. Գրիր 10 բառ, որոնք կազմված են չորս և ավելի հնչյուններից և միայն մեկն է ձայնավոր, օրինակ՝ կանչ, կյանք

մանչուկ

լանջ

քաղց

շղթա

միտք

6. Ո՞ր բառերն են սկսվում օ հնչյունով, բայց գրվում են ո տառով: Դրանցով կազմիր նախադասություններ:

 

Առաջադրանքներ

Հարցեր և առաջադրանքներ

1)Դուրս գրիր քեզ անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

Ֆրանկ-փող

2)Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ վնգստալգոցելապրուստ,ճկունԿարող ես օգտվել nayiri.com էլեկտրոնային բառարանից:

վնգստալ-Խղճալի ձայնով կաղկ

գոցել-փակել

 ապրուստ-

3) Բացատրի՛ր հետևյալ արտահայտությունները՝ ցուրտը վնգստում էր,աչքերում շողաց մի կարևոր միտք:

 

Համո Սահյան

Որ հայ բանաստեղծն է, որի անունը Համո է, իսկ ազգանունը.

  • Թումանյան
  • Չարենց
  • Սահյան
Երբ է ծնվել Համո Սահյանը.
  • 1916թ.
  • 1922թ.
  • 1914թ.
Որտեղ է ծնվել Համո Սահյանը.
  • Կոշ գյուղում
  • Լոր գյուղում
  • Շիկահող գյուղում

Домашная работа

1. Что было задано на дом?

выучить главные реки Америки.

2. Почему мальчик не выполнил домашнего
задания?

запускал во дворе воздушного змея в небо.

3. Кого вызвала к доске Раиса Ивановна?

Кораблёву

4. Почему у мальчика
испортилось настроение?

потому что  вспомнил, что
забыл приготовить уроки.

5. Как попытался Петя помочь Кораблёву?

Петька Горбушкин показывает  какой-то листок бумаги,

6. Какую
клятву дал себе мальчик?

И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.

Տնային աշխատանք

Վարժ.137

1)(22+63).117=9711

2)(58+151).19=`3971

3)(98+15).13=1443

4)524-53).38=6123

5)(294-180).77=8778

6)(714-393).123=39483

Խնդիր.138

I գրքույկում-20 էջ

մյուսը-56 էջ

———————————————————————————

Քանի էջ կա այն գրքում, որի էջերրի քանակը 7անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկը միասին.

Լուծում

1)20+56=76էջ

2)7.76=532էջ

 

Առաջադրնքներ

22.09.2017թ

Պ.10

Հաշիվ, թիվ, բնական թիվ.

0բնական թիվ չէ.

1, 2, 3, 4….բնական թվերի շարք

Մեծ ,օր՝ 9>7

Փոքր, օր՝ 3<8

անահավ. 6=7

վարժ.117

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

վարժ.119

5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6 , 3.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , 9, 10, 11, 12.

վարժ.120

867 հաջորդ 868

վարժ.121

1, 2, 3……..13

վարժ.122

191

85

392

45

վարժ.123

19300584-19300585

վարժ.124

38657-38656

 

Տնաjին աշխատանք

վարժ.100

ա)15.6.4=360

բ)3.7.25=525

գ)18.10.9=1620

վարժ.105

I սենյակ-9կգ

II-3անգամ պակաս

———————————————

Քանի կիլոգրամով պակաս ներկ է ծախսվել եկրորդ սենյակի հատակը ներկելիս

Լուծում

1)9:3=3

2)9-3=6

Խնդիր.106

ծիրանենիներ-48

դեղձենիներ-6 անգամ պակաս

խնձորենի-11-ով ավելի

——————————————————————

Քանի խնձորե կա այգում

Լուծում

1)48:6=8

2)48+8=55

3)56+11=67

Առաջադրանքներ

20.09.2017թ.

Պ.9

Վարժ.101

է)9=31.1

ը39=13.3

խինդիր.102

Կիրակի օր-70մարդ

երկուշաբթի-5անգամ պակաս

երեքշաբթի-2անգամ պակաս.

Լուծում

1)70:5=14

2)14:2=7

Պատ.7մարդ

Խնդիր.103

Թագուհի-36տարեկան

Արքայզն-3անգամ փոքր

Արքարադուստր-4անգամ փոքր

Լուծում

1)36:3=12տարեկան

2)12:4=3տարեկան