Առաջադրանք

Առաջադրանք 1- Առանձին սյունակներում դուրս գրեք մարմինները և նյութերը՝
Ապակի, սեղան, աթոռ, փայտ, կավ, ոսկի, մատանի, պղինձ, պղնձալար, պայուսակ, երկաթ, փորձանոթ, մանրադիտակ, ալյումին, քարտեզ, արծաթ, փուչիկ։

Նյութ

ապակի

փայտ

կավ

ոսկի

մատանի

պղինձ

երկաթ

փորձանյութ

ալյումին

արծաթ

Մայրմին

սեղան

աթոռ

փուչիկ

մանդրադիտակ

քարտեզ

պղնձալար

Առաջադրանք 2
Թվարկեք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։

ոսկի,արծաթ,ապկի,պլասմաս,փայտ,քար:

Առաջադրանք 3.

Որոնք են բնության`

 անկենդան բաղադրիչները

ապակի,քար,փայտ,աթոռ,սեղան,դուղ,տուն,փուչիկ,պատոհան:
 կենդանի բաղադրիչները

տերեվ,ղոտ,մարդ,շուն,կատու,գառ.

Առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1

Աղուսակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

Մարմիններ Նյութեր
 Սեղան  Ջուր
 քարտեզ  գազ

Առաջադրանք 2

Թվարկեք քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակը:

Ապակի,պլասմաս,փայտ:

 

Առաջդրանք 3

Թվարկեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող գործիքներ, որոնցով չափումներ են կատարում:

ջերմաչափ,ճնշման ապառատ,ջրաչափ

Համո Սահյան «Ի՞ՆՉ ԱՆԵՄ, ՄԱՅՐԻԿ»

Մայրիկ, ինձ հաճախ
Ապտակում էիր
Սխալիս համար
Եվ սաստում էիր,
Որ լաց չլինեմ։
Բայց ցաված տեղըս
Համբուրում էիր
Եվ իմ փոխարեն
Ինձանից թաքուն
Լաց էիր լինում:
Ախ, վերջին անգամ,
Չեմ իմանում ո՞ր
Սխալիս համար
Ինձ ապտակեցիր
Կորուստով քո մեծ…
էլ սաստող չեղավ,
Որ լաց չլինեմ,
Եվ ցաված տեղըս
Համբուրող չեղավ,
Եվ իմ փոխարեն
Իմ ցավն զգացող
Ու լացող չեղավ։
Ին՜չ անեմ, մայրիկ:

Տնային աշխատանք

Սեպտեմբերի 15

  1. Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրիր: Ծնող ձյուն ընկեր
  2. թուր, հուն, բուն բառերի մեջ ավելացրու յ հնչյուն, ինչ բառեր ստացար: Այդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ: իմ  թյուր հյուն բույն
  3. Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

այժմեական, անէական, անպատեհ, անվրեպ, դող1րոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցե, էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, մանրէ, վայրէջք, տիեզերք, ամանորյա, անօգնական, անօթևան, անօրոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմօրեն, նախօրոք, ակնդետ, ակնթարթ, անակնկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր, որոտընդոստ, սրտնթաց, ունկընդիր։

12.Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երգ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավագ, կողպեք, երբ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), օրիորդ., գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, թխվածք, բարձր, խցկել, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

13. Նորից կարդա Մեսրոպ Մաշտոցի մասին և լրացրո՛ւ տեքստի բաց թողածբառերը:

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 362  թվին Տարոն գավառի  Հացեկաց գյուղում: Մոտ 389 թվին հաստատվել է Վաղարշապատում, պաշտոնավարել արքունիքում՝ որպես զինվորական գրագիր : Նա հայ ժողովրդին ձուլման վտանգից փրկելու նպատակով ձեռնամուխ է լինում գրերի ստեղծման գործին: Հայոց կաթողիկոսի՝  Սահակ Պարթևի  երաշխավորությամբ  և Խոսրով Գ արքայի հրամանով մի խումբ աշակերտների հետ շրջել է Ամիդ, Սամոսատ,  Եդեսիա քաղաքներում: 405-406 թվին ստեղծել է հայոց տառերը և վերադարձել  հայրենիք: Առաջին գիրքը, որ թարգմանվել է հայերեն  Աստվածաշունչն է, իսկ հայերեն առաջին նախադասությունը՝  Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ։

14.Գրի՛ր շարադրություն «Ձայնավորներն ու բաղաձայնները» թեմայով:

15. Կրկնիր Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը:

16. Ընտրիր Համո Սահյանի բանաստեղծություններից մեկը, սովորիր: Ընտրիր այնպիսի բանաստեղծություն, որը չեք անցել:

 

Ես կուզեի

Ես կուզեի քեզ հետ կիսել
Վերջին պատառն իմ հցի,
Ես կուզեի քեզ հետ կիսել
Վերջին արցունքն իմ լացի:
Ես կուզեի քեզ հետ կիսել
Սրտիս բեկորը վերջին,
Ես կուզեի՝ քո գրկի մեջ
Մթներ իմ օրը վերջին…
Ես կուզեի՝ ինչ որ ունեմ
Իբրև նվեր տայի քեզ,
Ես կուզեի…Բայց ի՞նչ անեմ,
Եթե հանկարծ դու չուզես:

17. Ստուգիր ինքդ քեզթեստ

14.09.2017Թ. ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 7. 13.09.2017Թ. 

Տնային աշակերտ

Խնդիր82.

մի դպրոցում կա-217աշակերտ

Իսկ եկրորդ դպրոցում-ավել

————————————————

Քանի աշակերտ կա երկու դպրոցում

Լուծում

1)217.2=434

2)434-217=217

3)434+217=651

Վարժ.95

ա)132992

բ)3270951

գ)602007358

դ)2000000747

Վարժ.96

384002

Վարժ.97

149000600

Վարժ.98

8848

Վարժ.99

11022

 

Տնային աշխատանք

.Ամբողջացնել առածը. «Աշխատող խոփը _____________» :

Ա. բարակ կլինի

Բ. շեղ կլինի

Գ. չի ժանգոտի

Դ. չի կոտրվի

Ե. շուտ կկոտրվի

2.«Մարդը երգեց ահագին» նախադասության բառերի տեղերը չփոխելով՝ կարելի է նոր նախադասություն ստանալ այդ բառերի գրաշրջմամբ (բառի բոլոր տառերով այլ բառ կազմելով): Ո՞րը կլինի նոր նախադասությունը:

Ա. Դրամը դրեց գրպանը:

Բ. Դմակը գերեց անհագին:

Գ. Դրաման գրվեց հանգերով:

Դ. Մարդը տիրեց նահանգին:

Ե. Դրամը գերեց ագահին:

3. Քանի՞ բառում է մ-ն «տանտեր»:

Սուսա-բար, ա-բարիշտ, զա-բյուղ, ա-բիծ, ա-բարտավան, ա-բիոն, ճա-պրուկ, ա-բարձիչ

Ա. երեք Բ. չորս Գ. հինգ Դ. վեց Ե. Յոթ

4.Հայերենի յուրաքանչյուր տառ ունի նաև թվային արժեք ( Ա=1, Ժ=10, Շ=500, Փ=8000): Հետևյալ բառերից որի՞ տառերի թվային արժեքների գումարն է ամենափոքրը։

Ա. զանգ Բ. աշուն Գ. գրավ Դ. նմուշ Ե. Վագր

5Եթե պատասխանի տարբերակներում տրված զույգերի բառերը ճիշտ տեղադրեք առած- ասացվածքներում, ո՞ր զույգը դուրս կմնա:

1.Գիտուն հետ քար քաշիր, անգիտուն հետ փլավ մի՛ ուտիր:

2. Թոկի երկար է լավը, խոսքի՝  կիարճ:

3. Քիչ խոսիր, շատ լսիր:

4. Սպիտակ փողը սև օրվա համար է:

Ա. բարակ-հաստ Բ. շատ-քիչ Գ. սև-սպիտակ Դ. երկար-կարճ Ե. անգետ-գիտուն

6.Բերված բառերից որի՞ն ավելացնենք ակ, իկ, ուկ մասնիկները, որ ստանանք տարբեր իմաստներով երեք նոր բառ։

Ա. գետքակ Բ. գայլուկ Գ. հարթակ Դ. մարդիկ Ե. Հատակ

7. Գնդիկների վրա գրված էին հաղթել, ճեպընթաց, զղչալ, միջև, որևիցէ, ինչևէ, ութանասուն, տասներեքերրորդ, երկորյակ, բացօթյա, համբույր, խոնարվել, ակնթարթ, ճանապարհորդել բառերը: Աշակերտները ճիշտ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները հավաքեցին ծղոտե զամբյուղում, սխալ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները՝ փայտե արկղում: Քանի՞ գնդիկ հավաքվեց փայտե արկղում:

Ա. 6 Բ. 8 Գ. 5 Դ. 7 Ե. 4

8.  Տրված բոլոր բառերը, բացի մեկից, և´ «աջլիկ» են, և´ «ձախլիկ»: Ո՞րն է միայն «աջլիկ»։

Ա. տղա Բ. մարդ Գ. հարս Դ. փեսա Ե. շուն

9.Ո՞ր բառում վարդը չի «բուրում»։

Ա. վարդաստան Դ. Վարդակ Բ. վարդենի Ե. Վարդաթուփ Գ․վարդաջուր

10․Այբբենական կարգով դասավորվելու դեպքում ո՞ր բառը կլինի չորրորդը։

Ա. սրտաբան Բ. ջնջում Գ. տող Դ. սրունք Ե. դպրոց

 

Домашняя работа

3.Напишите подходящие по смыслу слова к данным.
день особий– дни (какие?) –  особыие
ряд (какой?) – праздничний-деревни (какие?)-
цифра (какая?) – Красная- города (какие?) – большие
примета (какая?) – … флажки (какие?) –расцвечение
волнение (какое?) –весёлое- ученики (какие?) –весёлие
4.Расставьте слова в правильном порядке. Запишите предложения в такой
последовательности, чтобы получился рассказ.
1. В будущем году, в шестом классе, буду учиться, я

В будущем году я буду учиться в шестом классе.
2. своих учителей, с началом учебного года, поздравляют, Они

Они  поздравляют своих учителей  с началом учебного года.
3. новый учебный год, В сентябре, начинается

В сентябре, начинается  новый учебный год
4. в школу, приходят, с цветами, дети, Первого сентября

Первого сентября дети с цветами приходят в школу

5. в пятый класс, В этом году, пойду, я

В этом году я  в пятый класс.

Գրավոր աշխատանք

Գրավոր աշխատանք՝

  1. Գտի՛ր և գրի՛ր  լեզվի մասին առածներ:

Հայկական

Խոսք կա` սարի գլուխը կը հանի, խոսք կա` սարից ներքև կբերի:

Հենց խոսք կա, որ մի փութ մեղրով չի ուտվի:

Լեզվի ծակածին դեղ չկա:

Քանի լեզու գիտես` այնքան մարդ ես:

Աշխարհքի շինողն ու քանդողը լեզուն է:

Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա:

Քաղցր լեզուն օձը բնից կհանի:

 

Առաջդրանք

Վարժ.46

ա)733+834-430=1137      դ)374+350-43=681         է)1115-657+47=505

1)834+733=1567               1)374+350=724               1)1115-657=458

2)1567-430=1137              2)724-43=681                  2)458+47=505

բ)116+6799-78=                  ը)165-119+1039=1084    ե)916-24+125=1017

1)6799+116=6915               1)165-119=46                   1)216-24=892

2)6915-78=6827                  2)1039+47=1084              2)892+125=1017

գ)458+291-126=623           զ)4910-662+87= 4338     թ)1087-291+2537=

1)458+291=749                   1)4910-662=4254             1)1087-291=1796

2)749-126=623                   2)4254+87=4338              2)2537+1796=4333

Վարժ.49

Գեղարվեստական գիրք-9325

Գիտական գիրք-2375

դասագիրք գիրք -?

Լուծում

1)9325+2375=11700

2)12525-11700=825

3)2375-825=1550

Վարժ.51

A և B հեռավորության-140կմ

1ժամ=35կմ

———————————————————

140կմ= Քանի ժամ?

Լուծում.

140:35=4

Առաջադրանք

11.09.2017թ.

Պ.5

Վարժ.45

100.020

Խնդիր.47

I գիրք-436 էջ

II գիրք-108 էջ պակաս

III գիրք-200 էջ ավելի

———————————————————————

Քանի էջ կա III գրքում

Լուծում

1)436-108=328 Էջ

2)328+200=528 էջ

Խնդիր.48

I շտեմարան-3100պարկ ցորեն

IIշտեմարան-750ավելի

III եղած պարկից քանակը 1130-ով քիչ I և II միասին

________________________________________________

Որքան է III պարկում

Լուծում

1)3100+750=3850պարկ

2)3100+3850=6950պարկ

3)6950-1130=5820պարկ