Մայրենի

51.Նախադասության բառերից մեկը փոխիր՝ առանց միտքը փոխելու:

Օրինակ՝

Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ: —

1. Քոթոթը քարայրից դուրս եկավ ա շշմած կանգ առավ: 2. Արջուկը քարանձավից (այրից, անձավից) դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ: 3.Արջուկը քարայրից ելավ (դուրս թռավ) ու շշմած կանգ առավ: 4.Արջուկը քարայրից դուրս եկավ և շշմած կանգ առավ: 5. Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շփոթված (զարմացած) կանգ առավ: 6.Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շշմած կանգնեց:

Դարբնի աղջիկն առավոտից մինչև իրիկուն պետք է խոհանոցում չարչարվեր:

Դարբին-երկաթագործի

Աղջիկ-դուստր

Առավոտից մինչև իրիկուն-գիշեր-ցերեկ

Չարչավեր-տանջվել

Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու շտապ-շտապ հեռացավ:

Ինչ-որ մեկը-մի ծանոթ

Թակեց-տուկ-տուկ տվեց

Շտապ-շտապ-արագ-արգ

հեռացավՎ-գնաց

Անսպասելի մի խշշոց ականջն ընկավ, ու ձին լարվեց:

Անսպասելի մի խշշոց-հանկարձ մի խշշոց:

Ականջ ընկավ-լսվեց

ձին-նժույգը

Քո ճանապարհին միայն մեկ խոչընդոտ կա:

 

Անխոս առաջ էր քայլում՝ առանց մեկի վրա ուշք դարձնելու: Ձորի պռնկին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել:

52. Ընդգծված բառերը փոխարինի´ր տրված հոմանիշներով: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի´ր (բացի բառերից՝ ի՞նչ է փոխվել):

Կողք, գույն, ճամփա, գնալ, գնացոդ, պատել, կուզ, տափակ, ծռված, թեքել, ձանձրալի, ամպ, անտարբեր, հենց, խառնվել, սար:

Ճանապարհի եզրով, շղթա կազմած, դանդաղ ընթանում են ուղտերը: Նրանք ներկված են անապատի երանգով, սապատները մաշված են ու կախված են մի կողքի: Սլացող ավտոմեքենաների բարձրացրած փոշին թուխպի նման պարուրում է նրանց, բայց ուղտերն անվրդով շրջում՛ են գլուխները: Անապատը տաղտկալի է ու միօրինակ, նա

Կողք, գույն, ճամփա, գնալ, գնացոդ, պատել, կուզ, տափակ, ծռված, թեքել, ձանձրալի, ամպ, անտարբեր, հենց, խառնվել, սար:

Ճանապարհի եզրով, շղթա կազմած, դանդաղ ընթանում են ուղտերը: Նրանք ներկված են անապատի երանգով, սապատները մաշված են ու կախված են մի կողքի: Սլացող ավտոմեքենաների բարձրացրած փոշին թուխպի նման պարուրում է նրանց, բայց ուղտերն անվրդով շրջում՛ են գլուխները: Անապատը տաղտկալի է ու միօրինակ, նա

հեռու հորիզոնում ձուլվում է իր նման գորշ ու տաղտկալի երկնքին: Ո´չ բլուր է երևում, ո´չ ցածրավայր: Ահա այստեղ էլ հեռավոր ժամանակներում մարդիկ որոշեցին, որ Երկիրը տափարակ է:

53.Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված հոմանիշներից մեկը (ամենահարմարը):

Մեկ էլ, թթի կարմիր շիրան պռոշներին, ներս ընկավ պուճուր տղան՝ շոգից կարմրած … (թշերով, այտերով): Հյուրը քթի տակ բարի … (հռհռում, քմծիծաղում, ծիծաղում, ժպտում) էր երեխայի շատախոսության վրա: Առաջ բերեցին նրա … (ազնվատոհմ, վեհազգի, զտարյուն) նժույգը: Լքված նավը կամաց-կամաց … (սուզվում, իջնում, խորտակվում, ընկղմվում) էր: Նրա բոլոր հույսերը … (սուզվում, խորտակվում,ընկղմվում) էին:

54.Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի´ր հինգ խմբի:

Մնացուկ, ոստ, մնացորդ, շյուղ, թափոն, մառան, նկուղ, կասկած, թերմացք, նախատինք, տարակույս, պարսավանք, հանդիմանություն, տարակուսանք, շտեմարան, երկմտություն, թափթփուկ, շիվ, կշտամբանք, ճյուղ, ավելցուկ, անարգանք:

55.Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի´ր և ուղղի´ր՝ դրանց հոմանիշները գրելով:

Մի թարմ աշակերտ կա մեր դասարանում:

Հիվանդին լավ դիտիր , որ շուտ լավանա:

Տարվա ծայրին մի անակնկալ էլ կար:

Մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկն ու հանգստացավ:

Բնագիտություն

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ.
1. Որտե՞ղ են առաջանում երկրաշարժերը:
ա) հարթակներում բ) երկրածալքերում

2. Ո՞ր շերտն է բացակայում օվկիանոսային երկրակեղևում.
ա) նստվածքային բ) բազալտային գ) գրանիտային

Լրացրեք նախադասությունները:
1. Երկրակեղևի անկայուն, շարժունակ տեղամասերն անվանում են  Հրաբուխներ :
2. Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմական տեսակ’ մայրցամաքային և օվկիանոսային :
3. Մշտական կամ պարբերական ակտիվություն ցուցաբերող հրաբուխները կոչվում են գործող :
4. Երկրակեղևի խորքը, որտեղ գոյանում են խզում, ճեղքում և ապարների տեղաշարժ, կոչվում է երկրաշարժի օջախ:
5. Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, անվանում են բլուրներ:
Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:
1. Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է:-Այո
2. Հրաբխի գործելուց մագման միշտ դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ: Տաք ջերմաստիճանից մագման լավա դարձած դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ:
3. Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում:-Այո
4. Ֆիզիկական հողմահարությունը կարող է պայմանավորվել ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններով:-Ոչ
5. Լեռների քայքայումը պայմանավորված է հիմնականում հողմահարությամբ:-Ոչ 

Մայրենի

49.Ընդգծված բառերն ու արտահայտությունները փոխարինի´ր տրված հոմանիշներով:

Հետապնդել են նրանց, սարսափ, անցնելիս, ապրում են, կացարան, առատ, գործածում են, նկատել են, հայտնաբերել են, կերակրվում են:

Հիմալայներում, ձյունոտ անտառով գնալիս, գիտական արշավախմբի անդամները տեսել են մորթիներով ծածկված երկու կնոջ: Գիտնականները գնացել են նրանց հետևից և գտել են նրանց բնակարանը, որ քարանձավ է եղել: Պարզվում է, որ 20-րդ դարում դեռ գոյություն ունեն քարանձավային մարդիկ: Նրանք չեն կարողանում օգտվել կրակից,

իսկ որպես հագուստ օգտագործում են վայրի կենդանիների մորթիները: Սնվում են հում սննդով, որը կացարանի շրջակայքում շատ է: Քաղաքակիրթ մարդկանց հետ աոաջին հանդիպումն ուղեկցվել է վախով ու ծայրաստիճան զարմանքով:

50.Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշննրով:

Գլուխ, Սուրբ գիրք,ազգ, բարկանալ, էլ, ուզել, շինել, իրար, ցրվել, գործածել, հասկանալ:

Աստվածաշնչում գրված է, որ մարդիկ Բաբելոնում ցանկանում են այնքան բարձր աշտարակ կառուցել, որ կատարը երկինք հասնի: Աստված զայրանում է մարդկանց վրա ու խառնում նրանց լեզուները: Մարդիկ այլևս մեկմեկու խոսքը չեն ընկալում, խառնաշփոթություն է առաջանում, և ժողովուրդները սփռվում են աշխարհով մեկ:

Ուստի «բաբելոնյան աշտարակաշինություն» արտահայտությունն օգտագործվում է, երբ ցանկանում են բնութագրել խառնաշփոթություն, աղմուկ, անկարգություն:

Մայրենի

Առ. 47

 1. Ջարդել, փշրել, կոտրել, կտոր-կտոր անել, կոտրատել:
 2. Հավաքել, ամբարել, ժողովել, գումարել, կուտակել:
 3. Հասկանալ, գլխի ընկնել, կռահել, պարզել
 4. Ծածկել, քողարկել, թաքցնել, պատսպարել:

Առ48

 1. Երկիր, պետություն, թագավորություն, կայսրություն, տերություն:
 2. Մազ, հյուսք, ծամ, վարս, հեր:
 3. Դեպք, եղելություն, պատահար, իրադարձություն, միջադեպ:
 4. Արշալույս, ծեգ, այգաբաց, լուսաբաց:

 

Մաթեմատիկա

ԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12. 2017Թ.

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.

Որոշիր LP հատվածի երկարությունը, եթե MK= 4 մմKP=9 մմ և LM = 27 մմ:
nogrMKPL.PNG
Լուծում՝
Պատասխան՝     LP = 14 մմ:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

1. Արտահայտիր սանտիմետրերով՝ 11 մ 20 սմ =1120      սմ
2. Արտահայտիր կիլոմետրերով և մետրերով՝ 6349 մ =  6    կմ   349    մ
3. Արտահայտիր դեցիմետրերով և սանտիմետրերով՝ 277 սմ =   27  դմ  7     սմ
4. Արտահայտիր դեցիմետրերով՝ 3 մ 8 դմ = 38    դմ
5. Արտահայտիր սանտիմետրերով և միլիմետրերով՝ 848 մմ =  84   սմ   8    մմ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3.

Taisne_nogr.png
AB և BC հատվածները ուղղի վրա դասավորված են իրար հետևից:  AB=6 սմ 9 մմBC=21 սմ 7 մմ: Որոշիր A և C կետերի հեռավորությունը  սմ-ով և մմ-ով:
Լուծում՝
Պատասխան՝ AC =   28   սմ    6     մմ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.

nogrML.PNG
LM հատվածի վրա վերցված են երկու կետեր այնպես, որ PM=19 դմ,  KL=23 դմ,  LM=26 դմ։ Հաշվիր PK հատվածի երկարությունը:
Լուծում՝
Պատասխան՝ PK=   4   դմ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5.

Ընտրիր ճիշտ պատասխանները հատվածների, ճառագայթների և ուղիղների վերաբերյալ:
ugh.png
Պատասխանեք՝ի՞նչ է, հարցին:
 
1.  GH պատկերը՝
2.  CD պատկերը՝
3.  a պատկերը ՝

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 6.

1.png1.png
6
Այս ուղղի վրա տրված սկզբնակետերով քանի՞ ճառագայթ կա:

Մայրենի

Առ.1

Ծաղիկերի բույրը ինձ մի հին երգ է հիշեչնու-հոտ

Արևելցի կինն ինչու՞ է կակում  երեսը-դեմք

Զորքը պաշարել էր բրդն ու սպասում էր հրամանին-շրջապատել

Թագավորը ժողովել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը  ինքն ավետիսն ասի-հավաքել

Անախորժ պատմության մեջ ընկանք-տհաճ

45.Տրված բառերը գրի´ր տեքստում հանդիպողիմաստով մոտ բառերի փոխարեն:

Գյուտերիփուլըհայտնագործեցինպահելկրակկենդանիներինընտելացնել,տարբեր, սարքել, հողագործությունը:

Մեր թվականությունից հազարավոր տարիներ առաջ սկսվեց մեծ հայտնագործությունների շրջանը-գյուտերի, փուլը

Մարդիկ գտան-հայտնագործեցին 

Թե ինչպե՞ս պետք է պահպանել-պահել

հուրը-կրակ

Ինչպե՞ս գազաններին-կենդանիներ

Յուրային-հողագործությանը

Դարձնելքարից ու ոսկորներից զանազանգործիքներ պատրաստել-սարքել

և վերջապես սկսեցին զբաղվել երկրագործությամբ-հոզագորխություն

 

 

 

Մայրենի

Դեկտեմբերի 7

Ավետիք Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ» ստեղծագործությունը

 • Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

դերվիշ-թափառական

 • Ներկայացրո՛ւ դերվիշին և քաղաքապետին՝ հակադրելով իրար:

Դերվիշը անցնելով այդ բոլոր փուլերը հասել էր ոչնչի, և հիմա պետք է  քաղաքապետ պերքեր անցներ այդ բոլոր փուլերը որպեսզի հասկանար կյանքի իմաստը:

 • Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:

Ինչ կայնքով էլ ապրես միևնույն էլ վերջում բոլորը հավասարվում են :

 • Ըստ քեզ ոչինչից հետո ի՞նչն է:

Մահը

Մաթեմատիկա

gՎարժ.641

1000.000 մմ + 800.000 մմ+250մմ=1800250 մմ

2000.000մմ+120մմ+90մմ=2000210մմ

3ժամ=10800վրկ

15րոպե=900վրկ

10800+900=11735վրկ

 

1օր=24ժամ

1ժամ=60րոպե

86400+1րոպե=86460վրկ

Վարժ.642

85<850,000,000

617սմ<61մ 7սմ

2525մմ>25մ 25սմ 25մմ

157ց=15տ 70կգ

1326517000գ=1տ 326կգ 517գ

6754կգ 50գ=6տ 7ց 5կգ 450գ

Վարժ.643

Զբոսշրջ.-4կմ/ժ անց 20կմ

Քանի՞ կմ կքայլեր 5կմ/ժ.

Լուծում

1)20:4=5ժ

2)5×5=25կմ

Պատ՝25կմ

Վարժ.644

Երկուսի բոյը իրար հետ-3մ 50սմ

Մեկի բոյը-10սմ-ով ավել

Գտնել յուրաքանչյուրի բոյը:

1)3մ 50սմ=350սմ

2)350:2=175

3)175+10=185

4)350-180=165

Վարժ.645

A————————-B

Ապր և Ճեպ մեքենա-հանդիպեցին 2 ժամից

3 ժամ հետո ապր. մեք. հասավ B քաղաք-70 կմ/ժ

Գտնել ճեպ. մեք. արագությունը:

 

1)70×5=350.կմ

2)70×2=140կմ

3)350-140=210կմ

4)210:2=105 կմ/ժ

Պատ՝105 կմ/ժ

 

Русский

 

Вставьте вместо точек прилагательные.
Какой? Какая? Какие?
болшая  мячик красивая кукла желтый шарики
чорний велосипед маленький машина игрушки
красный лепесток … прыгалка … самолёты

Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչպես է քաղաքի ձեռնածուն հիմարացնում թագավորին, որին թվում էր իրենից խորամանկ մարդ չկա աշխարհում, և ոչ մեկը չի կարող իրեն խաբել»

Թագավորի խորհրդատուն գալիս է նրա մոտ, ասում. — Թագավորն ապրած կենա, մեր քաղաքում մի խաբեբա է հայտնվել, որը բլբլացնելով ազնիվ մարդկանցից փող է կորզում։

— Ո՞նց թե,— զարմացած հարցնում է թագավորը։

— Մենք էլ դրանից գլուխ չենք հանում։ Այդ մարդը աչքերը խորհրդավոր հառում է վրադ ու բլբլացնում։ Հետո, մինչև գլխի ես ընկնում, տեսնում ես քսակդ առել, չքացել է։ Մի անգամ նույնիսկ քաղաքի ամենախորամանկ մարդուն քթից բռնած ման ածեց։

— Խելքին մոտ բաներ չես խոսում,— ասում է թագավորը։

— էն Աստված, ճիշտ եմ ասում։

— Դե լավ, գնա էդ մարդուն բեր, տեսնենք ինձ ոնց է խաբում։ Եթե նրան չհաջողվի այդ բանն անել, զգուշացնում եմ՝ գլուխդ ուսերիդ չի մնա։

Եվ խորհրդատուն գնում է բլբլացոդ խաբեբայի մոտ ու ասում.

— Մեր թագավորը քեզ իր պալատն է կանչում, որ իրեն խաբես։ Լավ կլինի, ինչքան հունար ունես բանեցնես։

— Ե՞ս… Խաբե՞մ թագավորին… Չէ, Աստված ինձ թույլ չի տա որ էդ բանն անեմ։

— Եթե քեզ չհաջողվի մեր թագավորին խաբել, երկուսիս էլ կգլխատեն,— բացատրում է խորհրդատուն։

— Դե լավ, ինչ արած, որ ասում ես, ասում ես…— համաձայնում է խաբեբան։

Եվ խորհրդատուն նրան տանում է թագավորի մոտ։

Թագավորն ասում է.

— Ինձ ասել են, որ դու խաբել ես մեր քաղաքի ամենախելացի մարդկանց ու նրանցից փող կորզել։ Ես շատ եմ հպարտանում իմ խելքով և ուզում եմ ինձ էլ խաբես։ Հապա, փորձիր։

— Թագավորն ապրած կենա, խաբելը կխաբեմ, բայց վախենամ չկարողանամ, որովհետև բոլոր գործիքներս գրավ են դրված։ Իսկ առանց գործիքների… նույնիսկ ամենամիամիտ գյուղացուն չեմ կարող խաբել։

— Որ այդպես է, գնա գործիքներդ բեր,— հրամայում է թագավորը։

— Բայց ես փող չունեմ,— ասում է խաբեբան։

— Իսկ ինչքա՞ն է պետք, որ գործիքներդ ետ բերես։

— Երկու հարյուր ոսկի,— ասում է խաբեբան։

— Խորհրդական,— հրամայում է թագավորը,— այդ երիտասարդին երկու հարյուր ոսկի տուր, թող գնա իր գործիքները բերի, տեսնենք ո՞նց է ինձ խաբում։

Եվ խորհրդականը խաբեբային երկու հարյուր ոսկի է տալիս։ Վերջինս իրեն յուրահատուկ ծեսերով գլուխ է տալիս ու դուրս գնում՝ խոստանալով երկու ժամից հետո վերադառնալ։ Իսկ թագավորը հարմարավետ տեղավորվելով գահին սպասում է։ Շատ ժամանակ անց խորհրդատուն վախվորած ժպտում է.

— Ինչո՞ւ ես ժպտում,— հարցնում է թագավորը։

— Թագավորն ապրած կենա, եթե որոշել եք այդ խաբեբային սպասել… Ոնց ասեմ՝ մինչև ձեր երեխաներն էլ լույս աշխարհ գան, նրանց թոռներն ու ծոռներն էլ, այդ խաբեբան չի վերադառնա։ Չէ՞ որ նա արդեն խաբել է Ձեզ, ով աշխարհի ամենաիմաստուն արքա։

Այդ խաբեբայի գործիքը հենց նրա բլբլացող լեզուն է։

. Կարդա՛ տեղծագործությունը
. Ինչպիսի՞ն էր ձեռնածուն

.Ինչպիսի՞ն էր թագավորը
Միամիտ
. Ինչպես դու՛ կխաբեիր թագավորին
Ես թագաորին կաս  էր, որ ձեռնածուն իր ոսկին էրը գողաց էլ է
. Ի՞նչ են նշանակում
Աչքերը հառել-Մեկի գալը հաճելի չլինել
Ապրած կենա-Ապրի
գլուխ հանել-հականալ արտահայտությունները
. Եթե դու լինեիր առակի հեղինակը, ինչպե՞ս կավարտեիր այն: Մտքերդ գրիր բլոգում:

Որ թագաորը չէր հավատա խաբեբին և խաբեբանին կփակ էր մի սենյակում: