Մթեմատիկա

Առաջադրանք 1. (710)

Քանի՞ անգամ է շրջանագծի տրամագիծը մեծ նրա շառավղից:

Պատասխան՝ 2 անգամ

Առաջադրանք 2. (711)

Ուղիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում: Ի՞նչ կետով պիտի անցնի այդ ուղիղը, որպեզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը:

Պատասխան՝ կենտրոնով

Առաջադրանք 3. (712)

Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին:

Պատասխան՝ շրջանգծի վրա

Առաջադրանք 4. (713)

Գծե՛ք մի շրջանագիծ և նրա վրա նշե՛ք երեք կետ: Յուրաքանչյուր կետից շառավի՛ղ տարեք: Չափե՛ք շառավղի երկարությունը:

Պատասխան՝ իրար հավասար են

Առաջադրանք 5. (714)

Գծե՛ք երեք շրջանագծեր, որոնց կենտրոնները լինեն միևնույն կետում: Չափե՛ք այդ շրջանագծերի շառավիղները:

Պատասխան՝ իրիարից տարբեր են

Առաջադրանք 6. (715)

Գծե՛ք մի շրջանագիծ և նրա վրա նշե՛ք որևէ A կետ: Այդ կետից տարե՛ք տրամագիծ և երկու լար : Չափե՛ք և համեմատե՛ք լարերի և տրամագծի երկարությունները:

Պատասխան՝ տրամագիծը ամեն մեծ լարն է

Առաջադրանք 7. (716)

Երկու շրջանագծերի կենտրոնները հեռավորություննը 10 սմ է: Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3 սմ և 5 սմ: Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը:

 

Պատասխան՝ ոչ

Домашния работа

Допишите окончания.
1. Последние перелётные птицы покидают родные места. 2. В январе
наступили сильные морозы. 3. Низкие облака повисли над самой землёй. 4. Весёлые мальчики катались на катке. 5. На небе светят яркие звёзды. 6. Первые
снежинки падают на землю.
Спишите. Словосочетания в скобках напишите во множественном числе.
1. Осенью(жёлтый лист) падают на землю. 2. (Весенний луч) ослабили
морозы. 3. (Перелётная птица) возвращаются к нам весной. 4. (Маленькая
снежинка) мелькают в воздухе. 5. (Озорной мальчишка) коньками режут
лёд.

(жёлтый лист) жёлтые листья

(Весенний луч) весенние лучи

(Перелётная птица) перелётные птицы

(Маленькая снежинка) маленькие снежинки

(Озорной мальчишка)  озорные мальчишки
Данные словосочетания напишите во множественном числе. Устно составьте
с ними предложения.
Новый журнал–новые журналы , красивый город– красивые города, глубокое озеро– глубокие озера, большое село– большие сёла, новое
платье–новые платья, быстрая река–быстрые реки, интересная книга–интересные книги, новая песня–новые песни.

Подберите к данным существительным нужные слова. Кто больше?
зима (какая?) – холодная,снежная   зимы (какие?)– холодные,снежные
каток (какой?) – ледяной,большой   катки (какие?) – большие,ледяные
море (какое?) – голубое,глубокое       моря (какие?) – голубые,глубокие
Прочитайте и отгадайте загадки.
Бел, как мел. Жил я посреди двора,
С неба прилетел, Где играла детвора,
Зиму пролежал, И от солнечных лучей
В землю убежал. Превратился я в ручей.
Если отгадали, составьте два предложения с этими словами и запишите

Снег

Белый снег кружился в небе.

В этом году снега не было.

Впишите вместо точек подходящие словосочетания.
1. Наступили холодные зимние дни. 2. Тёмные облака плывут по зимнему небу. 3. Лесные звери попрятались в норки. 4. Высокие деревья закутались в снежные покрывала. 5. Ребята играют в зимние игры.
Слова для справок: лесные звери, зимние игры, зимние дни, высокие
деревья, тёмные облака.

Մայրենի

Կարդա Հովհաննես Թումանյանի պատգամը իր զավակներին:

Նախորդ տարվա ընթացքում կարդացած նյութերը՝ Թումանյանի մասինՆվարդ Թումանյանի հուշերից:

Կազմիր բառակապակցություններ հետևյալ բառերով՝

քնքշորեն-քնքշորեն գրկել

մեղմորեն-մեղմորեն օրորվել

օրական-օրեկան նիհարել

օրեցօր-օրեցօր գեղեցկանալ

օրըստօրե-օրըստորե գիրանալ

անընդմեջ-անընդմեջ խոսել

անընդհատ-անընդհատ պարել

օվկիանոս-անծարածիր  օվկիանոս

հեքիաթ- կախարդական հեքիաթ

ինքնըստինքյան-ինքնըստինքյան խոսել

Ընտրիր 5 բառակապակցություն և կազմիր նախադասություններ:

Նրանք նավով դուրս եկա անծարածիր օվկիանոսը:

Ընկերուհիները  դասին անընդմեջ խոսոէինում  էին:

Իմ ծննդան տարեդարձին մենք անընդհատ պարում էինք:

Իմ քույրիկը օրեցօր գեղեցկանում է:

Ամեն երեկո իմ մայրիկը ինձ քնքշորեն գրկում է:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1. 

Ի՞նչ ջերմաստիճան է ցույց տալիս ջերմաչափը:
termometr21.png
Լուծում
1)10:5=2
2)20+2=22°С 
 Պատասխան՝   22  °С 
Ի՞նչ ջերմաստիճան ցուց կտա ջերմաչափը, եթե ջերմաչափի սյունը իջնի 4 բաժանումով:
 Լուծում
1)4×2=8°С 
2)22-8=14°С 
Պատասխան՝  14 °С

Առաջադրանք 2. 

Պարզիր C և B կետերի կոորդինատները: CB= 30, CA=46, A(99):

+30
koord.luc12.png
46                                  99
Լուծում՝
1)99-46=53
2)53+30=83
Պատասխան՝ C(  53  ), B( 83 ):

Առաջադրանք 3. 

Պարզիր E կետի կոորդինատը: C(16) :

koord.luc5.png
0                  16
 Լուծում՝
1)4+4+4+4=16
Պատասխան՝ E( 4 ):

Առաջադրանք 4.

Գտիր այս կոորդինատային ճառագայթի սկզբնակետը:

Screenshot6-w1131

Լուծում՝

փոքրանում է 20-ով
Պատասխան՝  սկզբնակետը՝ F կետն է:

Անհատական պլան

ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ

Արևելայն դպրոց

                         5-1 դասարանի  սովորող Անի Գյոզալյան

Ուսումնական երրորդ շրջանի անհատական պլան

 

Բովանդակություն IV V
Շաբ. Շաբ.  
Ընդհանուր բաղկացուցիչ      
Մայրենի 5 5  
Անգլերեն 2 2  
Ռուսերեն 2 2  
Մաթեմատիկա 4 4  
Բնագիտություն 2 2  
Հայրենագիտություն 2 2  
Երաժշտություն, պար 2 2  
Տեխնոլոգիա 2 2  
Ֆիզկուլտուրա 3 3  
Սովորողի ընտրությամբ բաղկացուցիչ  դիզայն
Սովորողի ընտրած գործունեություն 4- 4-  
Տնային ուսումնական աշխատանք +  
Լրացուցիչ կրթություն  —    
Երկարացված օր      

 

 

Մայրենի

  • Լրացրու աղյուսակը:
Ի՞նչ գիտեմ Թումանյանի մասին

Հովհաննես   Թումանյանը ծնվել է Լոռվա մարզի Դսեղ գյուղում:Սովորել է տեղի գյուղում, այնուհետև տեղափոխվել է Թիֆլիս: Ամուսնացել է, ունեցել է տասը երեխա: Երևանում գտնվում է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան, որի տնօրնն է Թումանյանի թոռնուհին:

Ի՞նչ եմ ուզում իմանալ Թումանյանի մասին

 

 

 

 

 

 

  • Սովորիր հետևյալ բառերի ուղղագրությունը՝ քնքշորեն, մեղմորեն, օրական, օրեցօր, օրըստօրե, անընդմեջ, անընդհատ, օվկիանոս, հեքիաթ, ինքնըստինքյան:

Հայոց լեզու

Գարնան ոսկեզօծ օր է։ Դու գնում ես փողոցով՝ անընդհատ շուրջդ նայելով։ Ծաղկած ծառերը իրենց ծաղկաբույլերով մեղմօրեն գլխով են անում քեզ։ Օրի մեջ ելևէջում են քո սիրած երգի մեղմ-րոր հնչյունները։ Նույն ակնթարդին դու տեսնում ես քեզ ընդառաջ եկող դասընկերոջը։ Նա ժպտում և ջերմորեն բարևում է քեզ։ Դու էլ նրան ես ժպտում և ողջունում։ Օրն ավելի լուսաշող է դառնում։ Չե՞ որ դուք իրար մախթեցիք բարիք և բարուրություն, քանի որ բարև բառի հիմքում բարի արմատն է։