Մթեմատիկա

Առաջադրանք 1. (710)

Քանի՞ անգամ է շրջանագծի տրամագիծը մեծ նրա շառավղից:

Պատասխան՝ 2 անգամ

Առաջադրանք 2. (711)

Ուղիղը հատում է շրջանագիծը A և B կետերում: Ի՞նչ կետով պիտի անցնի այդ ուղիղը, որպեզի AB հատվածն ունենա հնարավոր ամենամեծ երկարությունը:

Պատասխան՝ կենտրոնով

Առաջադրանք 3. (712)

Որտե՞ղ է գտնվում այն կետը, որի հեռավորությունը շրջանագծի կենտրոնից հավասար է շրջանագծի շառավղին:

Պատասխան՝ շրջանգծի վրա

Առաջադրանք 4. (713)

Գծե՛ք մի շրջանագիծ և նրա վրա նշե՛ք երեք կետ: Յուրաքանչյուր կետից շառավի՛ղ տարեք: Չափե՛ք շառավղի երկարությունը:

Պատասխան՝ իրար հավասար են

Առաջադրանք 5. (714)

Գծե՛ք երեք շրջանագծեր, որոնց կենտրոնները լինեն միևնույն կետում: Չափե՛ք այդ շրջանագծերի շառավիղները:

Պատասխան՝ իրիարից տարբեր են

Առաջադրանք 6. (715)

Գծե՛ք մի շրջանագիծ և նրա վրա նշե՛ք որևէ A կետ: Այդ կետից տարե՛ք տրամագիծ և երկու լար : Չափե՛ք և համեմատե՛ք լարերի և տրամագծի երկարությունները:

Պատասխան՝ տրամագիծը ամեն մեծ լարն է

Առաջադրանք 7. (716)

Երկու շրջանագծերի կենտրոնները հեռավորություննը 10 սմ է: Շրջանագծերի շառավիղներն են՝ 3 սմ և 5 սմ: Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը:

 

Պատասխան՝ ոչ

Домашния работа

Допишите окончания.
1. Последние перелётные птицы покидают родные места. 2. В январе
наступили сильные морозы. 3. Низкие облака повисли над самой землёй. 4. Весёлые мальчики катались на катке. 5. На небе светят яркие звёзды. 6. Первые
снежинки падают на землю.
Спишите. Словосочетания в скобках напишите во множественном числе.
1. Осенью(жёлтый лист) падают на землю. 2. (Весенний луч) ослабили
морозы. 3. (Перелётная птица) возвращаются к нам весной. 4. (Маленькая
снежинка) мелькают в воздухе. 5. (Озорной мальчишка) коньками режут
лёд.

(жёлтый лист) жёлтые листья

(Весенний луч) весенние лучи

(Перелётная птица) перелётные птицы

(Маленькая снежинка) маленькие снежинки

(Озорной мальчишка)  озорные мальчишки
Данные словосочетания напишите во множественном числе. Устно составьте
с ними предложения.
Новый журнал–новые журналы , красивый город– красивые города, глубокое озеро– глубокие озера, большое село– большие сёла, новое
платье–новые платья, быстрая река–быстрые реки, интересная книга–интересные книги, новая песня–новые песни.

Подберите к данным существительным нужные слова. Кто больше?
зима (какая?) – холодная,снежная   зимы (какие?)– холодные,снежные
каток (какой?) – ледяной,большой   катки (какие?) – большие,ледяные
море (какое?) – голубое,глубокое       моря (какие?) – голубые,глубокие
Прочитайте и отгадайте загадки.
Бел, как мел. Жил я посреди двора,
С неба прилетел, Где играла детвора,
Зиму пролежал, И от солнечных лучей
В землю убежал. Превратился я в ручей.
Если отгадали, составьте два предложения с этими словами и запишите

Снег

Белый снег кружился в небе.

В этом году снега не было.

Впишите вместо точек подходящие словосочетания.
1. Наступили холодные зимние дни. 2. Тёмные облака плывут по зимнему небу. 3. Лесные звери попрятались в норки. 4. Высокие деревья закутались в снежные покрывала. 5. Ребята играют в зимние игры.
Слова для справок: лесные звери, зимние игры, зимние дни, высокие
деревья, тёмные облака.

Մայրենի

Կարդա Հովհաննես Թումանյանի պատգամը իր զավակներին:

Նախորդ տարվա ընթացքում կարդացած նյութերը՝ Թումանյանի մասինՆվարդ Թումանյանի հուշերից:

Կազմիր բառակապակցություններ հետևյալ բառերով՝

քնքշորեն-քնքշորեն գրկել

մեղմորեն-մեղմորեն օրորվել

օրական-օրեկան նիհարել

օրեցօր-օրեցօր գեղեցկանալ

օրըստօրե-օրըստորե գիրանալ

անընդմեջ-անընդմեջ խոսել

անընդհատ-անընդհատ պարել

օվկիանոս-անծարածիր  օվկիանոս

հեքիաթ- կախարդական հեքիաթ

ինքնըստինքյան-ինքնըստինքյան խոսել

Ընտրիր 5 բառակապակցություն և կազմիր նախադասություններ:

Նրանք նավով դուրս եկա անծարածիր օվկիանոսը:

Ընկերուհիները  դասին անընդմեջ խոսոէինում  էին:

Իմ ծննդան տարեդարձին մենք անընդհատ պարում էինք:

Իմ քույրիկը օրեցօր գեղեցկանում է:

Ամեն երեկո իմ մայրիկը ինձ քնքշորեն գրկում է:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1. 

Ի՞նչ ջերմաստիճան է ցույց տալիս ջերմաչափը:
termometr21.png
Լուծում
1)10:5=2
2)20+2=22°С 
 Պատասխան՝   22  °С 
Ի՞նչ ջերմաստիճան ցուց կտա ջերմաչափը, եթե ջերմաչափի սյունը իջնի 4 բաժանումով:
 Լուծում
1)4×2=8°С 
2)22-8=14°С 
Պատասխան՝  14 °С

Առաջադրանք 2. 

Պարզիր C և B կետերի կոորդինատները: CB= 30, CA=46, A(99):

+30
koord.luc12.png
46                                  99
Լուծում՝
1)99-46=53
2)53+30=83
Պատասխան՝ C(  53  ), B( 83 ):

Առաջադրանք 3. 

Պարզիր E կետի կոորդինատը: C(16) :

koord.luc5.png
0                  16
 Լուծում՝
1)4+4+4+4=16
Պատասխան՝ E( 4 ):

Առաջադրանք 4.

Գտիր այս կոորդինատային ճառագայթի սկզբնակետը:

Screenshot6-w1131

Լուծում՝

փոքրանում է 20-ով
Պատասխան՝  սկզբնակետը՝ F կետն է:

Անհատական պլան

ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ

Արևելայն դպրոց

                         5-1 դասարանի  սովորող Անի Գյոզալյան

Ուսումնական երրորդ շրջանի անհատական պլան

 

Բովանդակություն IV V
Շաբ. Շաբ.  
Ընդհանուր բաղկացուցիչ      
Մայրենի 5 5  
Անգլերեն 2 2  
Ռուսերեն 2 2  
Մաթեմատիկա 4 4  
Բնագիտություն 2 2  
Հայրենագիտություն 2 2  
Երաժշտություն, պար 2 2  
Տեխնոլոգիա 2 2  
Ֆիզկուլտուրա 3 3  
Սովորողի ընտրությամբ բաղկացուցիչ  դիզայն
Սովորողի ընտրած գործունեություն 4- 4-  
Տնային ուսումնական աշխատանք +  
Լրացուցիչ կրթություն  —    
Երկարացված օր      

 

 

Մայրենի

  • Լրացրու աղյուսակը:
Ի՞նչ գիտեմ Թումանյանի մասին

Հովհաննես   Թումանյանը ծնվել է Լոռվա մարզի Դսեղ գյուղում:Սովորել է տեղի գյուղում, այնուհետև տեղափոխվել է Թիֆլիս: Ամուսնացել է, ունեցել է տասը երեխա: Երևանում գտնվում է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան, որի տնօրնն է Թումանյանի թոռնուհին:

Ի՞նչ եմ ուզում իմանալ Թումանյանի մասին

 

 

 

 

 

 

  • Սովորիր հետևյալ բառերի ուղղագրությունը՝ քնքշորեն, մեղմորեն, օրական, օրեցօր, օրըստօրե, անընդմեջ, անընդհատ, օվկիանոս, հեքիաթ, ինքնըստինքյան:

Հայոց լեզու

Գարնան ոսկեզօծ օր է։ Դու գնում ես փողոցով՝ անընդհատ շուրջդ նայելով։ Ծաղկած ծառերը իրենց ծաղկաբույլերով մեղմօրեն գլխով են անում քեզ։ Օրի մեջ ելևէջում են քո սիրած երգի մեղմ-րոր հնչյունները։ Նույն ակնթարդին դու տեսնում ես քեզ ընդառաջ եկող դասընկերոջը։ Նա ժպտում և ջերմորեն բարևում է քեզ։ Դու էլ նրան ես ժպտում և ողջունում։ Օրն ավելի լուսաշող է դառնում։ Չե՞ որ դուք իրար մախթեցիք բարիք և բարուրություն, քանի որ բարև բառի հիմքում բարի արմատն է։

Իմ բակի կանոները

Ես շատ եմ սիրում մեր բակը,որովհետև մեր բակում միշտ բոլորը ուրախ են և  շատ երեխաներ կան:Մեր բակում այգի կա ես մեր այգում չեմ խաղում ես գնում եմ տատիկի տան բակում եմ խաղում:Մեր բակում ոչ մի խնդիր չկա ,մեր բակը միշտ մաքուր է և շատ մարդիկ կան, ես միշտ նոր երեխաների հետ եմ ծանոթանում, բայց ափսոս, նրանք հաճախ գնում են  այլ երկրներ և չեն վերադառնում:

Русский

Слова в скобках напишите во множественном числе.
Горные (озеро), наши (село), новые (платье), старые (письмо), большие (озеро), высокие (окно), глубокие (море), зелёные (поле).

Горные (озёра), наши (сёло), новые (платья), старые (письма), большие (озёро), высокие (окна), глубокие (моря), зелёные (поля).

Спишите. Слова в скобках напишите во множественном числе.
1. По голубому небу плыли белые (облако). 2. В нашем краю красивые (озеро). 3. Наши (окно) выходят во двор. 4. В шкафу висят новые (платье). 5. Зимой птицы устраивают снежные (гнездо). 6. Нас ждут интересные (дело).

1. По голубому небу плыли белые (облака). 2. В нашем краю красивые (озёро). 3. Наши (окна) выходят во двор. 4. В шкафу висят новые (платья). 5. Зимой птицы устраивают снежные (гнёзда). 6. Нас ждут интересные (дела).

Впишите вместо точек подходящие слова.
1. Моя сестра часто пишет … . 2. Осенью … птиц пустеют. 3. Зимой …  замерзают. 4. В саду растут высокие … . 5. Наши … красивые.

1. Моя сестра часто пишет стихи . 2. Осенью гнёзда птиц пустеют. 3. Зимой деревьязамерзают. 4. В саду растут высокие кусты . 5. Наши картини красивые.

Составьте из данных слов предложения и запишите их.
1. землю, Всю, белый, пушистый, укрыл, снег 2. деревьях, снег,  На, лежит 3. животных, Снег, от, холода, спасает 4. снежный, покров, Растениям, зимой, необходим 5. день, 21 декабря, семь, продолжается,часов

1. Всю землю укрыл  белый, пушистый снег.

2. На деревьях лежит снег.

3. Снег спасает от холода животных.

4. Растениям  необходим зимой снежный покров.

5. 21 декабря, семь часов продолжается день.

Прочитайте стихотворение С. Михалкова о временах года, выучите отрывок, который относится к зиме.

 

Зима приходит ненароком,
По всем статьям беря своё.
Она должна уж быть по срокам,
А вот, поди ж ты, – нет её!
И вдруг, однажды, спозаранку,
Взглянул в оконное стекло –
И видишь „скатерть-самобранку” –
Везде, вокруг, белым-бело…

Весна приходит постепенно                                                                                                             В полях неслышно тает снег,                                                                                                     Побег из ледяного плена                                                                                                             Готовит тайно воды рек.                                                                                                               Уж по ночам не те морозы,                                                                                                               И вот уже летит скворец                                                                                                                  В свой домик на стволе берёзы…

Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
За Летом Осень в свой черёд,
И вновь Зима. И снова где-то
Весна торопится в поход

ненароком – случайно                 спозаранку – рано
по всем статьям – во всём           в свой черёд – в свою очередь

Մաթմեատիկա

. AB և BC հատվածները ուղղի վրա դասավորված են իրար հետևից: AB=15 սմ 3 մմBC=31 սմ 5 մմ: Որոշիր A և C կետերի հեռավորությունը  սմ-ով և մմ-ով:
Taisne_nogr.png
Լուծում՝ AC=AB+BC
15 սմ 3 մմ+31 սմ 5 մմ=

153մմ+315մմ=468 մմ

468 մմ= 46 սմ 8 մմ

Պատասխան՝ AC =   46 սմ    8  մմ:

2. Այս ուղղի վրա տրված սկզբնակետերով քանի՞ ճառագայթ կա: Նշի՛ր դրանք:1.png1.pngՃառագայթներն են՝  LP և LD սկզբնակետերով

3. Յուրաքանչյուր տողում ընտրիր ճիշտ պատասխանը: Պատասխանի՛ր՝      ՛՛ի՞նչն է ՛՛ հարցին:

ա) X կետը XV ճառագայթի

սկզբնակետն է
ծայրակետն է
վերջակետն է

բ) XV և VX ուղիղները

համընկնում են
տարբերվում են

գ) XV և VX ճառագայթները

համընկնում են
տարբերվում են

դ) XV և VX հատվածները

համընկնում են
տարբերվում են

4. Որոշիր A կետի կոորդինատը:
Պատասխան՝ A կետի կոորդինատը (  A3 )-ն է:

5. Պարզիր սլաքի ծայրի թիվը:

  •       53                                                               ?
    koord.luc3.png
                                      +7

Լուծում՝

53+7=60

Պատասխան՝     սլաքը ցույց է տալիս     60     թիվը:

6. Արդյո՞ք հետևյալ ճառագայթը կարելի է անվանել կոորդինատային ճառագայթ:

koord.luc6.png

Պատասխանը հիմնավորիր՝ քանի որ առկա է և տառ և թիվ

7. Հաշվիր AC հատվածի երկարությունը, եթե AB =7 սմ և BC = 24 սմ:

nogrABC.PNG

Լուծում ՝

24+7=31

AC =  31    սմ:

8. Անին սպասում էր իր մայրիկին: Նա գիտեր, որ մայրիկը գալու է 4680 րոպեից: Քանի՞ ժամից էր գալու մայրիկը:

Լուծում՝

4680:60=78ժ

Պատասխան՝   78  ժ:

9. Փորցի՛ր գծել կոորդինատային ճառագայթ քեզ հարմար ծրագրով, նշիր սկզբնակետը, բաժանիր սանդղակներով (հավասար հատվածներ) և մի քանի կոորդինատներ նշանակիր A, B, C, D, E, F տառերով: Գծագիրը բլոգում կարող ես տեղադրել նկարով, բայց լինի քո գծածը, իսկ տառերի կոորդինատները չմոռանաս նշել առանձին:

Picture1

A1.B2.C3.D4.E5.F6