Մայրենի

Առաջադիրանք.2

Դու մի ասիլ, գնացել եմ հենց անտեր արջի վրա եմ կանգնել:

Որ հրացանիս լուլիցը բռնեց, ես էլ կոթը պինդ բռնեցի: Հիմի նա օլորում է, ուզում է կոտրի, ես էլ օլորում եմ, որ հենց անեմ ծերը վրեն ընկնի, հուպ տամ, ծուխը փորն անեմ: Բայց անտերը գլխի է ընկել, թողնում չի:

Ալաբա՛շ, բռնի հա՛ բռնի, հրես հա՛, հրես: Ամեն մինս մի ածխակոթ վեր կալանք, վազեցինք: Մի հաստլիկ մերուն ունեինք. ականջ դնենք, որ սրա ճղղոցը ներքի փոսերիցն է գալի: Վազ տվինք փոսերի վրա: Ածխակոթը քաշել ենք, հիմի էս անիրավին վեր ենք հատում, տալիս ենք, ինչ անում ենք, չենք անում, մերունը բաց չի թողնում. առաջներս խտըտած ձորն է ընկնում: Վերջը շատ տեղը նեղացրինք, չէ, թող արավ, փախավ:

Առաջադրանք.3

Միայն էն օրերում ձորի վրա շատ ուրուր պըտիտ եկավ…

Առաջադրանք.4

1-Բարձ կրակ

2-չկա ըտենց բան

3-Գլխի ընկնել-բայց անտերը հասկացել է

4. Ինքնիրեն ուտել-անհագիստ է

5-ուշադրությունը քանի քոթուկի վրա է գնամ

6-մոռանացել եմ

7-ոգնել

8-հոգնեցի

9-հետքը գտնել- ետևից գնալ

10-վախեցա

11-իր մեջ ուժ գտավ

Առաջադիրան.6

Արջը գողություն անելիս դիմացի երկու ոտքը բարձրացնում է և ձևանում  է որպես մարդ:

Հենց կանգնում են արջի մեջքին նա ավելի է կատաղում:

Երբ արջը սատկում է ծիտիկները գլխի վերևը շրջան են կազմում և պտտվում են:

 

Մայրենի

 • Օրվա ո՞ր պահն ես դու ավելի շատ սիրում: Նկարագրիր օրվա այդ հատվածը:

Ես սիրում եմ տարբեր օրեր օրնակ սիրում եմ շոգ օրը, բայց ամենաշատը  սիրում եմ այն օրը, երբ ես և իմ ընանիքը գնում ենք ման գալու և պախպաղակ ուտելու:Ես իմ ընտանիքի հետ լավ եմ զգում, քանի որ նրաց շատ եմ սիրում։

Մայրենի

Փետրվար 26

Վահան Տերյանի «Մթնշաղ» բանաստեղծությունը սովորել շատ լավ:

Ընթերցարանից կարդա Հովհաննես Թումանյանի «Արջաորս»-ը պատմվածքի Ա, Բ, Գ հատվածները, դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բացատրիր, վերնագրիր յուրաքանչյուր հատվածը

Առաջադրանքներ

Առաջին հատված-Հանդիպում արջի հետ

Եկրրորդ հատված-Մոշի թուփ

Երրորդ հատված-Արջի շատ կռիվը

 

պկու-շվի

լուլից-Մանելու համար գզղած ու գնդաձև փաթաթած բուրդ՝ բամբակ

թանթլիկ-որ ձեռքից ամեն բան վայր է գցում

 

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

654136

Առաջադրանք 2.

Lenki_lielumi.png
 Տրված է, որ KMP=12°PML=24°LMN=36°
 Քանի՞ տարբեր մեծություններով անկյուններ կան նկարում:b
 6անկյուն

Առաջադրանք 3.

8745612

 6.2=12

Պատ՝12

Առաջադրանք 4.

Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե խորանարդի կողը 8սմ։

 

8.8.8=512

Առաջադրանք 5.

Պարզիր C և B կետերի կոորդինատները: CB= 30, CA=46, A(99):

+30
koord.luc12.png
                                  −46                                   99
99-46=53
53+30=83
Պատ՝c53 b83

Առաջադրանք 6.

Պատկերիր իրար ուղղահայաց ուղիղներ: Ցույց տուր նրանց կազմած անկյունը, և ասա ինչպիսին է այն:

ma2ematika

Առաջադրանք 7.

Պատկերիր իրաի զուգահեռ ուղիղներ: Ցույց տուր մի ուղղից մյուս ուղղի միջև ընկած հեռավորությունը:

 

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1. Պետք է ընտրել բաժանարարները՝

25 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 730 թիվը:
 • միայն 2 -ի և 10 -ի
 • միայն 2 -ի և 5 -ի
 • ոչ մեկի
 • բոլոր երեքի
 • միայն 2 -ի
 • միայն 5 -ի
 • միայն 10 -ի
 • միայն 5 -ի և 10 -ի

Առաջադրանք 2.

235 թիվը բաժանվում է  0 և 5     -ի:

Առաջադրանք 3.

669258124125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:
Պատասխան՝92

Առաջադրանք 4.

Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է 1-ի

Առաջադրանք 5.

Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤ 495 անհավասարմանը:
Պատասխան՝ անհավասարմանը բավարարող ամենափոքր բնական թիվը       ?   5  -ն է:

Առաջադրանք 6.

8745612

2 անգամ

 

Առաջադրանք 7. Կատարում ենք բաժանում՝

409:45=9(4 մն.)
269:11=24 (5 մն.)
893:33=27(2 մն.)
376:23=16( 2 մն.)
23:3=7( 2 մն.)
78:9=8( 6 մն.)

Մաթեմատիկակա

Առաջադրանք 1.

Չափեցին լճակի ծավալը: Հետևյալ բանաձևերից ո՞րը կարող է լինել լճակի V ծավալը:
Լուծում՝ 

Պատասխան՝

 • V=75000մ³
 • V=94000մ
 • V=70000մ²
 • V=72000մ²

Առաջադրանք 2.

Psk_taisnst.png
Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա հիմքի կողմերը 4 սմ և 9 սմ են, իսկ բարձրությունը 4 սմ է:
4×9=36 խոր․
V=4x4x9=144սմ³

Առաջադրանք 3.

Գտիր խորանարդի կողի երկարությունը, եթե նրա ծավալը 64 մ³ է:

Պատ՝16

 

Առաջադրանք 4.

Cube_t2.png
Որոշիր խորանարդի A կետի հեռավորությունը C կետից, եթե B կետի հեռավորությունը A կետից 56 սմ է:

 

56։2=28սմ

Պատ՝28սմ

 

Առաջադրանք 5.
ււււ.png

Ուղղանկյան մի կողմը 63 սմ է, իսկ պարագիծը՝ 156 սմ: Որքա՞ն է ուղղանկյան երկրորդ կողմը:
Պատասխան՝ ուղղանկյան երկրորդ կողմը   15    սմ է:
Լուծում
1)63+63=126սմ
2)16-126=30սմ
3)30:2=15սմ

Առաջադրանք 6.

Տրված է ուղղանկյուն:
E                                      L
Taisnsturu_skaits1.png
M                                    N

Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն այնպես, որ երկու ուղղանկյունների համար LN կողմը լինի ընդհանուր:

E                                     L                                    L1
Taisnsturu_skaits2.png
M                                    N                                   N1
Քանի՞ ուղղանկյուն կա նկարում՝
Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն:
E                                      L                                      L1                                  L2
Taisnsturu_skaits3.png
M                                   N                                       N1                                 N2
Քանի՞ ուղղանկյուն կա հիմա՝
Ենթադրենք, թե 1-ին ուղղանկյանը ավելացված են ևս 6 ուղղանկյուններ:
Քանի՞ ուղղանկյուն կլինի այդ դեպքում՝ 4

Մայրենի

Փետրվար 19

Փետրվարի 19-ին ծնվել է Հովհաննես Թումանյանը: Թումանյանական օրերին Արևելյան դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների պատրաստած նյութերը՝ այստեղ: Անդրադարձ կատարված աշխատանքներին:

Անգիր սովորիր Վահան Տերյանի «Կարծես թե դարձել եմ ես տուն» բանաստեղծությունը:

Օրվա առաջադրանք՝
1.Բաց թողնված տառերը , երկհնչյունները լրացրո՛ւ:

Երկրագնդի վրա կյանքըհավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեևզարգացմանմիլիանավոր տարիներ են անցել, հիմա էլ մարդու մարմնի հյուսվածքները ողողվում են լու.ույթով, որն իր բաղադրությաամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխության և օրգանիզմիամբողջ գործընթացի համար: Բայց ջուրը միայն օրգանիզմի առողջ ևարդյունավետ գործուն.ությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանյութերի աղբյուր է: Վերջապես նա. ջրա.ին ճանապարհների մասին հիշենք:

 Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Հարց-առաջադրանք
Ընտրիր այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):
«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և դատարկ հույսի ետևից ընկա»
 

Ընտրությունդ պատճառաբանիր:

• Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
• Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
• Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:
3.Գրի´ր յուրաքանչյուր բառի հոմանիշը, ապա՝ հականիշը՝
հարձակվել-գրոհել-նահանջել
խրախուսել-քաջալերել-նախատել
վաճառել-առևտուր անել- առնել
արթնանալ-զարթնել-նիրհել
լացել-ողբալ-ուրախանալ