Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Ընտրիր բոլոր անկանոն կոտորակները:
  • 16/24
  • 56/16
  • 33/88
  • 8/56
  • 88/24
  • 9/21
  • 9/8
  • 9/7

Առաջադրանք 2.

7 խնձորը պետք է հավասար բաժանել 6 տղաների միջև (խնձորները միանման են): Որքա՞ն կհասնի յուրաքանչյուրին:
Պատասխան՝    1ամ․1/7    խնձոր:

Առաջադրանք 3.

1

2ամ. 6/7

5ամ. 1/4

9ամ 2/5

1ամ. 8/9

15ամ. 11/12

104ամ. 3/7

 

Առաջադրանք 4.

2

3+4/5

8+11/12

21+1/2

32+3/4

1+103/125

200+344/625

 

Առաջադրանք 5.

3

Վեց ամբողջ երեք հինգերորդ

Տասնութ ամբողջ յոթ իներորդ

Երեսուներեք ամբողջ մեկ երրորդ

Քառասուն ամբողջ յոթ ինըերորդ

Տաս ամբողջ քսաներեք քսանչորսերորդ

Հարյուր հինգ ամբողջ ութ իննսուներեքերորդ

 

Առաջադրանք 6.

4

18×7+3=57/7

2×3+1=6/3

7×9+5=68/9

25×4+3=103/4

17×3+2=53/3

325×2+1=651/2

11×8+7=95/8

1×4+1=5/4

Առաջադրանք 7.

5

Առաջադրանք 8.

6

2ամ․ 3/5+2/5=15/5

7ամ. 4/5+5/9=72/9

1/4+3ամ. 5/16=57/16

5/6+4ամ. 7/18=94/18

5ամ. 7/8+4ամ. 1/8=80/8

8ամ. 1/9+7ամ. 3/9=139/9

6ամ. 1/2+5ամ. 3/4=49/4

4ամ. 2/15+6ամ 3/5=162/15