Մայրենի

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սայլի վրա ջրի փոքր կաղապարով կափույր էր: Ննջասենյակի անկյունում պառկում էին հիվանդը, ծարավը: «Խմել: Խմեք … »- նա ամեն րոպե հարցրեց: Բայց նա մենակ էր, եւ նրան ոչ ոք չէր օգնելու: Հիվանդի խնդրանքը այնքան հավակնոտ էր, որ կախոցը չէր կարող կանգնեցնել: Նրա հանդեպ կարեկցանքն ավելի մեծ էր: Անհավատալի ջանքեր գործադրելով, նա շտապեց հիվանդի մահճակալին, կանգնեցնելով իր ձեռքը: Հիվանդը բացեց իր աչքերը եւ աչքերը ընկավ բանկում: Ձեռք բերելով իր ողջ ուժը, մարդը վերցրեց գավազանը եւ սեղմեց այն տաք շրթունքներին: Եվ միայն հիմա հասկացավ, որ բանկիչը դատարկ էր: Հավաքելով իր վերջին ուժը, հիվանդը դրեց պատը պատի դեմ: Նա կոտրել էր անպտուղ կավե կտորներ:

Помните о благодарности — никогда не превращайте в куски глины тех, кто стремится вам помочь, даже если их попытки тщетны.

Դասարանական աշխատանք

 Աշո՛ւն էքամի

Աշո՛ւն է, քամի…
Տերևներն մի-մի,Արցունքի նման
Դողացին, ընկան…
Փչում է, ասես,
Ունայնության պես,Քամին ամեհի
Ճամփում ամայի…

 1. Բացատրի՛ր բառերը՝ ունայնություն, ամեհի, ամայի:
  Ունայնություն-անիմաստ լինելը
  Ամեհի-անզուսպ
  Ամայի-անբնակ
 2. Մեկ նախադասությամբ գրի՛ր, թե ինչ է ներկայացված բանաստեղծության մեջ:
 3. Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը:
 4. Ինքդ փորձի՛ր որևէ բանաստեղծություն /կարող է ինել նաև քառատող/  հորինել աշնան մասին: /Տեղադրե՛ք բլոգում/:

Մաթեմատիկա

«Interesting facts about flowers»

titan_arum_10-28-09_315p_1.jpg

Titani Arum

Titan Arum are the world’s largest flower; the circumference of their huge flowers can be over three metres and they stand three metres high with a single leaf able to grow to the size of a small tree. Due to its horrible smell of rotten flesh, it is also known as corpse flower.

tulips

Tulips Bulbs Were Used As Food Source.

Although this flower fact is more well-known, it’s important to know why tulip bulbs were eaten. No one ever claimed that tulip bulbs were delicious, however, they were eaten because of hunger and food shortage. During World War II tulip bulbs were claimed to taste awful and dry however many kept hunger at bay by eating tulip bulbs. Some families used tulips in place of onions.

 

2018-19ուսումնական տարվա առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլանը

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն — Խեցոգորտություն
Մարզական ակումբ -Սուսերամարտ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում -չկա
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս — Անգկերեն, մատեմատիկա, Հիպ-հոփ.
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր

Տնային աշխատանք -Բոլորը

Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ

Русский

 • Закрепляем. Мой, моя, мое:

Свеча- Моя, полотно-мой, друг-мой, взгляд-мой, дочка-моя, вьюга-моя, ружье-мое, озеро, кроссворд-мое, жилище-мое, жидкость-моя, кино-мое, киносъемка-моя, килограмм-мой, свет-мой, поездка-моя, новоселье-мой, подъезд-мое, троллейбус-мой.

 • Вставьте нужное по смыслу слово.

Ягоды  очень полезны  В них много витаминов. На зиму ягоды замораживают , сушат., варят варенье . Ягоды — источник витаминов.

Слова для справок: полезны, витаминов, сушат, замораживают, варенье.

Մաթեմատիկա

1.Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)=+42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120

բ) (–1) · (–1) · (–1 )=-1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=+420

2.Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի

հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) =  5 · 10 · 8 · 6,

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = + 1 · 2 · 3 · 4,

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = + 6 · 2 · 9 · 3,

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = * 4 · 4 · 3 · 3:

3.Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=+5*(+3+-2)=+5

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=—2 * ( 4 + 3 )=-14

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=— 7 * ((-4)+3)=-7

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=-6*(-5+((+4)=-6

4.Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

Ուրբաթային ընթերցում<>

Ես ուրբաթ օրը կարդացի <<Ամռան Գիշերվա Երազը>>: Այդ գիրքը նրա մասին է, որ չորս սիրահարված աթեմացներ մոլորվում են փերիների թագավորի կախարդած անտառում և որոշում գիշերել այնտեղ: Հրաշքներով, մոգական թուրմերով, զվարթ ու չարաճճի ոգիներով հարուստ այս ուրախ պատմությունը կարող է կախարդել ընթերցողին:

 

Մայրենի

Մի կին քայլում էր Փարիզի փողոցներից մեկով և նկատեց Պիկասոյին, ով փողոցի սրճարաններից մեկում ինչ-որ բան էր ուրվագծում թղթի վրա: Նա հարցրեց Պիկասոյին, թե կարո՞ղ է արդյոք նա նկարել իր դիմանկարը՝ համապատասխան վճարի դիմաց, իհարկե:

Պիկասոն համաձայնեց: Մի քանի րոպեից նկարը պատրաստ էր:

– Եվ ինչքա՞ն եմ ես Ձեզ վճարելու,- հարցրեց կինը:

– 5000 ֆրանկ,- պատասխանեց Պիկասոն:

– Բայց չէ՞ որ Դուք ընդամենը 3 րոպե եք աշխատել,- համեստորեն հիշեցրեց կինը:

– Ոչ, հարգելիս,- ասաց Պիկասոն,- դրա համար իմ ողջ կյանքն է պետք եղել:

Այս առակի իմաստը նայ է , որ եթե միշ այդ գործով զբաղվես, ապա կկարողանաս 3րոպեյում նկար նկարես:

Ոգեշնչող 5 առակներ

 

Ծեր, իմաստուն չինացին քայլում էր ձյունապատ դաշտով, երբ տեսավ տարիքն առած, արտասվող մի կնոջ ու հարցրեց, թե ինչու է նա լաց լինում:

– Լաց եմ լինում, քանի որ մտածում եմ կյանքիս մասին, իմ երիտասարդության, անցած գեղեցկության և այն տղամարդու մասին, ում սիրել եմ: Աստված շատ դաժան է գտնվել, երբ շնորհել է հիշելու ունակություն: Չէ՞ որ նա գիտեր, որ ես կհիշեմ իմ կյանքի գարունն ու լաց կլինեմ:

Իմաստունն այդ ընթացքում կանգնել էր ձյունառատ դաշտում ու անքթիթ նայում էր ինչ-որ կետի ու մտածում: Անսպասելիորեն կինը դադարեց լաց լինել ու հարցրեց ծերունուն.

– Ի՞նչ եք Դուք տեսնում այնտեղ:

– Վարդերի դաշտ,- պաասխանեց իմաստունը,- Աստված մեծահոգի է գտնվել իմ հանդեպ, երբ ինձ տվել է հիշելու ունակություն: Նա գիտեր, որ ձմռանը ես միշտ կարող եմ հիշել գարունն ու ժպտալ:

Իսկ այս առակը քեզ սովորեցնում է կյանք թե լավ, թե վատ պահերի և հիշողությունների մեջ լավը տեսնել։

Բանավոր մաթեմատիկա

ԽՆԴԻՐ 1

Եվրոպական եղնիկը օրական ուտում է 4.6 կգ կեր, որը բաղկացած է 3 հիմնական մասից.

 1. Հյութալի կեր (խնձոր, գազար, կաղամբ ճակնդեղ),
 2. Խտացված կեր (եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ),
 3. Չոր կերեր (ծղոտ, առվույտ, սարի խոտ):

Քանի՞ գրամ հյութալի կեր է ուտում եվրոպական եղնիկը մեկ օրվա ընթացքում, եթե օրական կերաբաժնի 2 կգ-ը չոր կերեր են, իսկ 1.2-ը` խտացված:

Հյութալի կեր-1.4 կգ

ԽՆԴԻՐ 2

Երևանի կենդանաբանակն այգու կենդանատեսակներից 57-ը (ձկներ, երկկենցաղներ, սողուններ) բնակվում են ակվատեռարիումում։ Թռչունների բաժնում բնակվում է 14-ով պակաս կենդանատեսակ, քան ակվատեռարիումում։  Ինչքա՞ն կենդանատեսակ կա այգու մյուս հատվածում, եթե Երևանի կենդանաբանական այգում ընդհանուր առմամբ բնակվում է 143 տեսակ կենդանի։

Կենդանաբանական այգու մյուս հատված-43 կենդանատեսակ 57-14=43, 43+57=100  143-100=43

ԽՆԴԻՐ 3

Երևանի եկնադանաբանական այգու ուղտայծերի սննդակարգում գրանցված են 9 անուն կերակրատեսակ (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ, խոտ)։  Իսկ այգու գետաձին ուտում է 11 անուն կերակրատեսակ։ Ընդանուր առմամբ քանի՞ կերակրատեսակ են ուտում երկու կենդանիներն իրար հետ, եթե գետաձիու և լամաների (ուղտայծ) կերակրացանկի տեսակներից 6-ը նույն մթերքներն են (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, ցորենի թեփ, խոտ)։

Ուղտայծերի և գետաձիու ընդանուր կերակրատեսակ-14 անուն

ԽՆԴԻՐ 4

Երևանի կենդանաբանակ այգում ապրում է 21 եվրոպական եղնիկ:  Եվրոպական եղնիկները այգում կերակրվում են ամեն օր` օրը 3 անգամ:  Մեկ եղնիկի կերը բաղկացած է 3 հիմնական մասից.

Հյութալի կեր (խնձոր, գազար, կաղամբ ճակնդեղ),

Խտացված կեր (եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ),

Չոր կեր (ծղոտ, առվույտ, սարի խոտ) :

Մեկ եվրոպական եղնիկը օրական ուտում է 2.6 կգ կեր ( հյութալի և խտացված կեր, որից 1.2 կգ-ը խտացված կեր է) և (2-5) կգ չոր կեր (թարմ խոտ`կախված սեզոնից):

Եղնիկներից 6-ը ծնվել են 2016 թ.-ի հունիս ամսին: Մինչև մեկ տարեկան դառնալը (մինչև 2017 թ.-ի հունիս ամիսը) նրանք ուտում են հասուն եղնիկի կերաբաժնից 50%-ով քիչ:

Քանի՞ գրամ հյութալի կեր կպահանջվի Երևանի կենդանաբանական այգու բոլոր եվրոպական եղնիկներին 2017 թ.-ի ապրիլ ամսվա ընթացքում կերակրելու համար:

 

Նկար խնդիրներ

1․ Ի՞նչ ես տեսնում։  Ի՞նչ ես կարծում, ինչո՞ւ տարբեր մարդիկ տարբեր նկարներ են տեսնում։

111

 Ես տեսնում եմ Նապաստակ, բադիկ:

 

2․ Գծերից քանի՞սն են իրար զուգահեռ

111

3․ English funny riddle

What is the difference between a fly and a mosquito?

111