Մայրենի

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սայլի վրա ջրի փոքր կաղապարով կափույր էր: Ննջասենյակի անկյունում պառկում էին հիվանդը, ծարավը: «Խմել: Խմեք … »- նա ամեն րոպե հարցրեց: Բայց նա մենակ էր, եւ նրան ոչ ոք չէր օգնելու: Հիվանդի խնդրանքը այնքան հավակնոտ էր, որ կախոցը չէր կարող կանգնեցնել: Նրա հանդեպ կարեկցանքն ավելի մեծ էր: Անհավատալի ջանքեր գործադրելով, նա շտապեց հիվանդի մահճակալին, կանգնեցնելով իր ձեռքը: Հիվանդը բացեց իր աչքերը եւ աչքերը ընկավ բանկում: Ձեռք բերելով իր ողջ ուժը, մարդը վերցրեց գավազանը եւ սեղմեց այն տաք շրթունքներին: Եվ միայն հիմա հասկացավ, որ բանկիչը դատարկ էր: Հավաքելով իր վերջին ուժը, հիվանդը դրեց պատը պատի դեմ: Նա կոտրել էր անպտուղ կավե կտորներ:

Помните о благодарности — никогда не превращайте в куски глины тех, кто стремится вам помочь, даже если их попытки тщетны.

Դասարանական աշխատանք

 Աշո՛ւն էքամի

Աշո՛ւն է, քամի…
Տերևներն մի-մի,Արցունքի նման
Դողացին, ընկան…
Փչում է, ասես,
Ունայնության պես,Քամին ամեհի
Ճամփում ամայի…

 1. Բացատրի՛ր բառերը՝ ունայնություն, ամեհի, ամայի:
  Ունայնություն-անիմաստ լինելը
  Ամեհի-անզուսպ
  Ամայի-անբնակ
 2. Մեկ նախադասությամբ գրի՛ր, թե ինչ է ներկայացված բանաստեղծության մեջ:
 3. Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը:
 4. Ինքդ փորձի՛ր որևէ բանաստեղծություն /կարող է ինել նաև քառատող/  հորինել աշնան մասին: /Տեղադրե՛ք բլոգում/:

Մաթեմատիկա

«Interesting facts about flowers»

titan_arum_10-28-09_315p_1.jpg

Titani Arum

Titan Arum are the world’s largest flower; the circumference of their huge flowers can be over three metres and they stand three metres high with a single leaf able to grow to the size of a small tree. Due to its horrible smell of rotten flesh, it is also known as corpse flower.

tulips

Tulips Bulbs Were Used As Food Source.

Although this flower fact is more well-known, it’s important to know why tulip bulbs were eaten. No one ever claimed that tulip bulbs were delicious, however, they were eaten because of hunger and food shortage. During World War II tulip bulbs were claimed to taste awful and dry however many kept hunger at bay by eating tulip bulbs. Some families used tulips in place of onions.

 

2018-19ուսումնական տարվա առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլանը

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն — Խեցոգորտություն
Մարզական ակումբ -Սուսերամարտ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում -չկա
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս — Անգկերեն, մատեմատիկա, Հիպ-հոփ.
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր

Տնային աշխատանք -Բոլորը

Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ

Русский

 • Закрепляем. Мой, моя, мое:

Свеча- Моя, полотно-мой, друг-мой, взгляд-мой, дочка-моя, вьюга-моя, ружье-мое, озеро, кроссворд-мое, жилище-мое, жидкость-моя, кино-мое, киносъемка-моя, килограмм-мой, свет-мой, поездка-моя, новоселье-мой, подъезд-мое, троллейбус-мой.

 • Вставьте нужное по смыслу слово.

Ягоды  очень полезны  В них много витаминов. На зиму ягоды замораживают , сушат., варят варенье . Ягоды — источник витаминов.

Слова для справок: полезны, витаминов, сушат, замораживают, варенье.

Մաթեմատիկա

1.Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)=+42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120

բ) (–1) · (–1) · (–1 )=-1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=+420

2.Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի

հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) =  5 · 10 · 8 · 6,

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = + 1 · 2 · 3 · 4,

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = + 6 · 2 · 9 · 3,

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = * 4 · 4 · 3 · 3:

3.Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=+5*(+3+-2)=+5

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=—2 * ( 4 + 3 )=-14

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=— 7 * ((-4)+3)=-7

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=-6*(-5+((+4)=-6

4.Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

Ուրբաթային ընթերցում<>

Ես ուրբաթ օրը կարդացի <<Ամռան Գիշերվա Երազը>>: Այդ գիրքը նրա մասին է, որ չորս սիրահարված աթեմացներ մոլորվում են փերիների թագավորի կախարդած անտառում և որոշում գիշերել այնտեղ: Հրաշքներով, մոգական թուրմերով, զվարթ ու չարաճճի ոգիներով հարուստ այս ուրախ պատմությունը կարող է կախարդել ընթերցողին: