Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթար Սեբաստացին գիտնական էր, մշակութային և եկեղեցական գործիչ, Մխիթարյան միաբանության հիմնադիրը: Ծնվել է Սեբաստիա քաղաքում 1676թ.-ի փետրվարի 17-ին և, ի պատիվ մանուկ Քրիստոսի կնքվել Մանուկ անունով։

1685-1691թթ. սովորել է Սեբաստիայի Սբ. Նշան վանքում, որտեղ էլ Մխիթար անունով սարկավագ է օծվել։ Դեռ վաղ տարիքում մտադրվել է հիմնել կրոնական միաբանություն հայ ժողովրդի հոգևոր և իմացական կարիքները հոգալու համար:1692թ. Մխիթարն այցելել է Սբ. Էջմիածին, հետո անցել Սևանա կղզի, ուր նրան հայտնվել է Աստվածամոր տեսիլքը։ Տեսիլքի ազդեցության տակ ամրապնդվել է միաբանություն հիմնելու որոշումը: 1703թ. մեկնել է վենետիկյան իշխանությանը ենթարկվող Մորեա թերակղզի և միաբանության վայր ընտրել Վենետիկին ենթակա Մեթոն բերդաքաղաքը: Այստեղ էլ ստանալով Պապի աջակցությունը՝ հիմնել է Սուրբ Անտոն Աբբայի միաբանությունը («Մխիթարյան» է կոչվել Մխիթար Սեբաստացու մահից հետո՝ 1749թ.-ից)։ Խուսափելով թուրքական առաջիկա հարձակումից`   Մխիթար Սեբաստացու միաբանությունը 1715թ. տեղափոխվել է Վենետիկ:1717թ. Վենետիկյան Սենատը Սուրբ Ղազար կղզին անժամկետ հանձնել է Մխիթարին և իր միաբաններին։ Այստեղ Մխիթար Սեբաստացին իր գծագրերով կառուցել է վանք, եկեղեցի և օժանդակ շինություններ: Համառ ու հետևողական գործունեություն է ծավալել`   պատրաստելու միաբանական այնպիսի գործիչներ, որոնք ընդունակ լինեն լուսավորություն տարածել հայ ժողովրդի լայն խավերի մեջ:Միաբանությունը 1772թ. երկփեղկվել է, և միաբանների մի խումբ 1811թ. հաստատվել է Վիեննայում: Մխիթարյան միաբանության երկու ճյուղերն էլ հրատարակել են բազմաթիվ հայագիտական աշխատություններ և հիմնել կրթարաններ։Վենետիկի Մխիթարյանների տնօրինության տակ մինչև այսօր գործում է Սամվել-Մուրադյան վարժարանը (Ֆրանսիա), Մուրադ-Ռափայելյան վարժարանը (Իտալիա), Բուենոս-Այրեսի և Հալեպի Մխիթարյան վարժարանները:

Մայրենի

Տնային աշխատանք 29.11.2018

. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա.Համարձակ, բարձունք , վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ-հարձ ու փորձ , հարձակում մրձույթ- մրցույթ:

Բ. Դեղձ, դադձ-դաղձ , դեդձանիկ-դեղձանիկ , բաղձանք , օցանման-օձանման, ատաղծագործ-ատաղձագործ :

 .Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերր և ուղղի՛ր:

Ա.Զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեխտել-խեղտել, կխտար, խորոխտ, ոխկույզ-ողկույզ, տախտակ, նախկին:

Բ.ճեդքել-ճեղքել, կմաղք-կմախք, աղքատ, կողպեք, վղտալ-վխտալ, եղբայր, սանդուղք:

. Որտեղ անհրաժեշտ էը գրի՛ր:

Անակընկալ, անըմբռնելի, օրըստօրե, ակընթարթ, անընդմեջ, լուսնըկա, մթընկա, համընդհանուր, մերթընդմերթ, անընթեռնելի,ակընհայտ, անընղհատ, անհյուրընկալ, սրընթաց:

. Կետերի փոխարեն դհդկամ  թ գրի՛ր:

Ընթացք, ընդհարձակ, անընհատ, ընդմիջել, ընդանուր, ընդամենը, ընթանալ, ընթրել, ակնթարթ, անդադար, ընթերցել, ընդառաջ, անընթեռնելի:

. Յուրաքանչյուր շարքում կետերը փոխարինի՛ր նման հնչողությունունեցող տրված արմատներով:

Ող, ոխ, ուղտ, ուխտ, թյուր, թույր, բույր, բյուր, բարկ, բարք, վարկ, վարք, աղտ, ախտ:

Թոքախտ, աղտոտել,

ոխակալ, ողնաշար,

վարքուբարք,վարքաբեկել,

ուխտտադրուժ, ուղտատեր,

վարքուբարկ, ություն,

թյուրիմացություն, ձյունա,

համբույր, բյուրավոր:

Բամավոր մաթեմատիկա

Ձին ուտում է օրական 10 կ խոտ և 8կգ գարի: Ինչքան խոտ կխնայեն 10 օրում, եթե ձին ուտի այնքան խոտ ինքչան գարի:

Խնդիր 2, Գոհար Ստեփանյան 

Երեք ձին միասին օրական խմում են 90 լիտր ջուր: Իննը ձին քանի՞ լիտր ջուր կխմեն 3 օրում:

90:3=30

30×9=270

270×3=810

                                                                         Պատ՝810

Խնդիր 3, Մոնիկա Օհանջանյան 

Շնաձուկը օրը ուտում է երկու անգամ: Ամեն անգամ 30 գրամ մսեղիկ (թոք): Երեք կիլոգրամը ի՞նչքա՞ն ժամանակում կուտի:

30×2=60

3000:60=50

                                                                    Պատ՝50

Խնդիր 4, Ալինա Արզումանյան 

Երկու թռչուն թռչում են իրար հետ միշտ 12 ժամ, բայց մի անգամ, երբ նրանք սկսեցին թռչել՝ մեկ թռչունի ոտքը սկսեց ցավալ և նրանք միասին թռան ժամանակի 1/2 մասը, իսկ հաջորդ օրը, երբ նրանք թռչում էին՝ մյուսի թևը սկսեց ցավալ և նրանք անցան ժամանակի 1/4 մասը: Քանի ժամ ճամփորեցին այս թռչունները այս երկու օրում:  Իսկ որքա՞ն ճանապարհ անցան, եթե միասին թռչում էին 30 կմ/ժ արագությամբ։

12×1/2=6ժ

12×1/4=3ժ

6+3=9ժ

9×30=270կմ

 

Խնդիր 5, Մառա Մկրտչյան

Կար 2 հավ: Առաջին հավը ունի 46 ձագ, իսկ երկրորդը՝ 2 անգամ քիչ: Քանի՞ ձագ ունեն երկու հավերը միասին:

46:2=23

23+46=69

                                                          Պատ՝ 69

Խառը հանձնարարություններ 

1. Հարցականի փոխարեն ի՞նչ պետք է գրվի. օրինաչափություն կա, գտիր օրինաչափությունը:

8080 = 6
1357 = 0
2022 = 1
1999 = 3
6666 = ?

2. Այսպիսի բան հնարավո՞ր է։

111

Պատ՝ Այո

 

3. Անգլերեն լեզվով հանելուկ

Once you have me, you are eager to share me.  When you share me, you stop having me. What am I?

Պատ՝ Secret

Русский

prilag92

 

Единственное число Множественн-ое число
Женский р. Мужской р. Средний р.
И. Какая? Какой? Какое? Какие?
Р. Какой? Какого? Какого? Каких?
Д. Какой? Какому? Какому? Каким?
В. Какую? Какого?(одуш.)
Какой?
Какое? Каких?(одуш.)
Какие?
Т. Какой? Каким? Каким? Какими?
П. О какой? О каком? О каком? О каких?

Выберите правильный вариант:
1. В школу пришел новый… учитель математики.

А. младший; Б. молодой; В. маленький;

2. Мой друг неплохо знает французский
язык и хорошо говорит… .

А. по-английски Б. английским языком В. английский язык

3. В нашей группе … студенты из Кореи и Китая.

А. учат Б. изучают В. занимаются

4. – Можно позвонить? 
— Конечно, телефон стоит… .

А. сюда Б. туда В. здесь

5. Мне трудно … это стихотворение.

А. выучить Б. научить В. учиться

6. Она … помочь мне перевести текст.

А. знает Б. может В. умеет

7. Студенты … разные истории о своей жизни.

А. рассказывают. Б. говорят В. разговаривают

8. Преподаватель … , что завтра будет тест по грамматике.

А. рассказал Б. сказал В. разговаривал

9. Самые высокие оценки … китайская спортсменка.

А. получила Б. отправила В. приготовила

10. В конце урока ученики должны …  тетради учителю.

А. получить Б. взять В. сдать

11. Скажите, пожалуйста, где мы можем … .

А. приглашать Б. встретиться В. пригласить

12. Студенты нашего факультета … на концерте в университете.

А. поступали Б. выступали В. наступали

13. Я хочу научиться … на мотоцикле.

А. кататься Б. отдыхать В. садиться

14. Родители … мне поступать в университет. 

А. попросили Б. позвонили В. посоветовали

15. Я … у подруги, где будет занятие по фонетике.

А. попросила Б. спросила В. просила

16. Я уже два года не … спортом.

А. занимаюсь Б. изучаю В. играю

17. Мы не можем вспомнить, где …этого человека.

А. смотрели Б. видели

18. Они весь вечер … футбол по телевизору.

А. смотрели Б. видели

19. Студенты внимательно … на доску и
слушали преподавателя.

А. смотрели Б. видели

20. Мы не … друг друга уже целую неделю.

А. смотрели Б. видели

Մաթեմատիկա

Ավազանին միացված է երկու խողովակ՝ մեկը լցնող, մյուսը՝ դատարկող:Առաջին խողովակով դատարկ ավազանը լցվում է 9 ժամում,իսկ երկրորդ խողովակով լիքը ավազանը դատարկվում է 12 ժամում:

1.Քանի՞ ժամում կլցվի դատարկ լողավազանը,եթե երկու խողովակները միաժամանակ բացենք:

1/9 — 1/12=1/36

Պատ`. 36 ժամ
2.Առաջին խողովակը բացենք 3 ժամ  և փակենք:Երկրորդ  խողովակը բացելուց  քանի՞ ժամ անց ավազանը կդատարկվի:

3/9=1/3

1/12 * X= 1/3

X=1/3 * 12=4ժ

3.Ավազանի ո՞ր մասը  կլցվի 20 ժամում,եթե երկու խողովակները  բացենք միաժամանակ:

20/36

4.Ավազանի 1/6 մասը լցված է ջրով:Երկու  խողովակները միաժամանակ բացելուց քանի՞ ժամ անց ավազանի 25%-ը լցված կլինի ջրով:

Պատ`. 3 ժամում

Մայրենի

 . Բնութագրի՛ր Մարտինոին:

Ինձ համար Մարտինոինը շատ հետաքրքրասեր էր և շատ բարի:

    . Ինչո՞ւ Մարտինոն կարողացավ տեսնել ամրոցը և ստանալ գանձերը:

Մարտինոն նայեց ցանկապատի արանքից և տեսավ վեր խոյացող ամրոցը և այնտեղ մի գեղեցիկ աղջիկ կար: Նա ասեց:

—Արիր արիր:

Երբ Մարտինոն մոտեցավ նա շատ ուրաղեր և ամրոցում շատ թանկ բաներ կաին: Աղջիկը ասում էր ինչ ուզում ես վերձրու և արագ սայլակ բերեց, որ Մարտինոնը բոլոր վեշերը դնի այդեղ:

    .Մեկնաբանի՛ր այս միտքը՝   ՙՙՊատճառն այն է, որ այդպիսի գանձեր շնորհվում են միայն նրանց,  ովքեր առաջինն են բացում դեպի գանձերը տանող ճանապարհը՚՚:

Ճանապարհ, որ ոչ մի տեղ չի տանում

Գյուղից դուրս գալիս ճանապարհը բաժանվում էր երեք մասի. Առաջինը տանում էր դեպի ծով, երկրորդը՝ քաղաք, իսկ երրորդը ոչ մի տեղ չէր տանում: Մարտինոն գիտեր դրա մասին, որովհետև բոլորին հարցրել էր, և բոլորն էլ նույն պատասխանն էին տվել:
-Այս ճանապա՞րհը: Այն ոչ մի տեղ չի տանում: Դրանով քայլելն անիմաստ է:

-Իսկ վերջում ո՞ւր ես հասնում:

-Ոչ մի տեղ էլ չես հասնում:

-Իսկ ինչո՞ւ են այն կառուցել:

-Այն ոչ ոք չի կառուցել, այն միշտ այստեղ է եղել:

-Եվ ոչ ոք երբեք չի՞ գնացել այդ ճանապարհով:

-Բայց ի՜նչ համառն ես… Քեզ ասացինք, չէ՞, որ տեսնելու ոչինչ չկա…

-Եթե երբևէ այդ ճանապարհով չեք գնացել, ինչպես կարող եք իմանալ:

Մարտինոն այնքան համառ էր, որ նրան սկսեցին կոչել Համառ Մարտինո: Բայց նա չէր նեղանում և շարունակում էր մտածել ճանապարհի մասին, որը ոչ մի տեղ չէր տանում:

Երբ նա այնքան մեծացավ, որ կարողանում էր փողոցն անցնել առանց պապիկի ձեռքը բռնելու, մի առավոտ շատ վաղ վեր կացավ, դուրս եկավ գյուղից և առանց վարանելու քայլերն ուղղեց դեպի խորհրդավոր ճանապարհը՝ շարունակ առաջ քայլելով: Ճանապարհի վրա փոսեր շատ կային, տեղ-տեղ մոլախոտ էր աճել, բայց, բարեբախտաբար, երկար ժամանակ անձրև չէր տեղացել, և ջրափոսեր չէին գոյացել: Աջ ու ձախ կողմերում ցանկապատեր էին, իսկ հետո սկսվեց անտառը: Ծառերի ճյուղերը ճանապարհի վերևում իանում էին. կարծես մութ ու խոնավ թունել լինել, որի միջով արևի ճառագայթները հազիվհազ թափանցում էին և ասես լապտերի լույսով լուսավորում ուղին:

Մարտինոն քայլում ու քայլում էր, բայց թունելը չէր վերջանում: Ճանապարհը կարծես անեզր էր, իսկ Մարտիոնայի ոտքերն արդեն ցավում էին, և նա սկսեց մտածել, որ ավելի լավ է վերադառնա, երբ հանկարծ մի շուն տեսավ:

,,Եթե այստեղ շուն կա, ուրեմն պետք է տուն էլ լինի կամ գոնե մարդ,,- մտածեց Մարինոն:

Շունը նրան ընդառաջ վազեց՝ պոչը շարժելով, և սկսեց լիզել ձեռքերը, հետո կենդանին առաջ ընկավ՝ ամեն քայալփոխին հետ նայելով, որ տեսնի՝ արդյոք Մարինոն հետևում է իրեն, թե՞ ոչ:

-Գալիս եմ, գալիս,- ասաց Մարտինոն՝ հետաքրքրությունից այրվելով:

Վերջապես անտառը սկսեց նոսրանալ , վերևում նորից երևաց երկինքը, և ճանապարհը վերջացավ երկաթյա մեծ դարպասի մոտ:

Մարտինոն նայեց ցանկապատի արանքից և տեսավ վեր խոյացող ամրոցը, որի բոլոր դռներն ու պատուհանները լայն բացված էին, բոլոր ծխնելույզներից ծուխ էր դուրս գալիս, իսկ պատշգամբից մի հիասքանչ տիկին Մարտիոյնին ձեռքով էր անում և խանդավառությամբ կանչում.

-Արի, արի, Համառ Մարտինո:

-Այ քեզ բան,- ուրախացավ Մարտինոն.- նույնիսկ ես չգիտեի, թե ուր եմ հասել, իսկ նա, արի ու տես, ինձ ճանաչում է:

Մարտինոն բացեց դարպասի դուռը, անցավ զբոսայգու միջով և մտավ ամրոց: Նա խոնարհվեց գեղեցիկ տիկնոջ առջև, որն այդ պահին իջնում էր սանդուղքով: Կինը շատ գեղեցիկ էր, բոլոր տեսակ փերիներից ու արքայադուստրերից շատ ավելի լավ հագնված: Նա շատ ուրախ էր և ծիծաղելով հարցրեց.

-Ուրեմն դու այդպես էլ չհավատացիր, հա՞:

-Ինչի՞ն,- հարցրեց Մարտինոն:

-Ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհի պատմությանը:

-Հիմար պատմություն էր, և հետո, ըստ իս, բոլոր ճանապարհներն էլ ինչ-որ տեղ տանում են:

-Իհարկե, միայն պետք է ցանկանաս տեսնել այդ վայրերը: Իսկ հիմա գնանք, քեզ ցույց տամ ամրոցը:

Ամրոցում ավելի քան հարյուր սրահներ կային՝ լի ամեն տեսակ գանձերով. Կային ադամանդներ, թանկարժեք քարեր, ոսկի, արծաթ: Եվ գեղեցիկ կինն անընդհատ կրկնում էր.

-Վերցրու, վերցրու, ինչ ուզում ես: Քեզ մի սայլակ կտամ, որ կարողանաս վերցրածդ հետդ տանել:

Հասկանալի է՝ Մարտինոյին երկար խնդրել հարկավոր չէր: Երբ նա մեկնում էր, սայլը լեփ-լեցուն էր: Նրան ուղեկցում էր մի շուն, բայց ոչ հասարակ, այլ շատ խելացի շուն, որը պահում էր սանձերը և հաչում ձիերի վրա, երբ նրանք ննջում էին կամ շեղվում ճանապարհից:

Գյուղում, որտեղ Համառ Մարտինոյին արդեն մեռած էին համարում, նրան տեսնելով, անակնկալի եկան: Շունը բոլոր գանձերը իջեցրեց հրապարակում, ի նշան հրաժեշտի՝ երկու անգամ պոչը և անհետացավ՝ հետևից միայն փոշու ամպ թողնելով: Մարտինոն նվերներ բաժանեց բոլորին՝ և՛ ընկերներին, և՛ թշնամիներին: Նա ստիպված էր մի հարյուր անգամ պտմել իր արկածների մասին, և ամեն անգամ, երբ վերջացնում էր, ինչ-որ մեկը դուրս էր վազում, ձի հեծնում և շտապում դեպի այն ճանապարհը, որը ոչ մի տեղ չէր տանում:

Բայց նույն գիշերն էլ մեկը մյուսի հետևից հիասթափված վերադառնում էին: Նրանց ասելով՝ ճանապարհն ավարտվում էր անտառի մեջտեղում՝ սաղարթախիտ ծառերի կամ փշոտ մացառների պատնեշով: Չկար ո՛չ դարպաս, ո՛չ ամրոց, ո՛չ գեղեցիկ կին: Պատճառն այն է, որ այդպիսի գանձեր շնորհվում են միայն նրանց, ովքեր առաջինն են բացում դեպի գանձերը տանող ճանապարհը: Մեր պատմության մեջ առաջինը Համառ Մարտինոն էր:

РУССКИЙ ЯЗЫК

  • Выберите один из рассказов, прочитайте, подготовьте пересказ:

«Мишкина каша»

«Отомстила»

«Хорошее»

  • Расскажите свое мнение о них (письменно), какие темы в них раскрыты.
    Юра хотел сделать что то хорошее для своих близких и в тоже время сестра,няня и Трезорка нуждались помощи от Юрки.Но он не думал что помощь родным может быть таким простым,а он хотел сделать какой то подвиг и стать героем.

Learn the new words and expressions.

Vocabulary

planet- մոլորակ

Earth- երկիր

space- տարածություն

land- հող

ocean-օվկիանոս

continent- մայրցամաք

cloud-ամպ, cloudy- ամպամած

through- միջով, միջոցով

separate- անջատ, բաժանվել

each other- միմյանց

to be situated on- տեղակայված լինել, գտնվել

island- կղզի

nationality- ազգություն

anthem- օրհներգ

tradition- ավանդույթ

custom- սովորույթ

Մաթեմատիկա

ԱՎԱԶԱՆԻՆ ՄԻԱՑՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ԼՑՆՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿ:ԱՌԱՋԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ  ԱՎԱԶԱՆԸ ԼՑՎՈՒՄ Է   10 ԺԱՄՈՒՄ,ԻՍԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ՝   15 ԺԱՄՈՒՄ:

 

1.ԱՎԱԶԱՆԻ Ո՞Ր ՄԱՍԸ ԿԼՑՎԻ ,ԵԹԵ ԱՌԱՋԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԸ ԲԱՑԵՆՔ  4  ԺԱՄՈՒՄ:

 

4/10=2/5

 

2.ԱՎԱԶԱՆԻ Ո՞Ր ՄԱՍԸ ԿԼՑՎԻ ,ԵԹԵ ԵՐԿՐՈՐԴ    ԽՈՂՈՎԱԿԸ ԲԱՑԵՆՔ  5 ԺԱՄՈՒՄ:

 

5/15=1/3

 

3. ՔԱՆԻ՞ ԺԱՄ ՊԵՏՔ Է ԲԱՑԵԼ ԱՌԱՋԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԸ ,ՈՐՊԵՍԶԻ ԼՑՎԻ ԱՎԱԶԱՆԻ   1/5  ՄԱՍԸ :

 

10×1:5=2 (Ժ)

 

4.ԱՎԱԶԱՆԻ Ո՞Ր  ՄԱՍԸ ԿԼՑՎԻ ,ԵԹԵ  ԱՌԱՋԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԸ ԲԱՑԵՆՔ  6 ԺԱՄ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ ԱՅՆ ՓԱԿԵՆՔ  ԵՒ ԲԱՑԵՆՔ ԵՐԿՐՈՐԴ ԽՈՂՈՎԱԿԸ  3  ԺԱՄ

 

6/10=3/5 (I Խ)

3/15=1/5 (II Խ)

3/5+1/5=(3+1)/5=4/5 (ՄԱՍ)

5. ԱՎԱԶԱՆԻ ՞Ր ՄԱՍԸ ԿԼՑՎԻ ,ԵԹԵ  ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ԵՐԿՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆ ԷԼ ԲԱՑԵՆՔ   4 ԺԱՄ :

 

4/10+4/15=30:10×4+30:15×4=(12+8)/30=20/30=2/3

English

Capture.PNG

Do you like watching soap operas on TV ?
My brother likes swimming in the sea.
Her cat doesn’t like drinking milk.

 

Снимо

 

Untitled.png