Կրթահամալիրի յոթ հրաշալիքները

Մեր դպրոցը շատ լավնն է և ես ուզում եմ պատմել մեր դպրոցի յոթ հրաշալիքները։ Առագինը, որոր մենք արդեն շատ երկար տարիներ ամեն առավոտ մասնակցում ենք առավոտյան պարապունքին։Երկրորդը, որ մեր դպրոցը մնացած ուրիշ դպրոցների նման չէ։ Երորդը, որ մեր դպրոցի երեխաները շատ լավնն են, ընկերասեր և ես սիրում եմ նրանց։ Չորրորդը, որ մենք գնում ենք ճանփորհդուցյան։ Հինգերորդը, որ մեր դպրոցը ունի շատ լավ դասեր։ Վեցերորդը, որ մեր դասատուները շատ լավննեն և կատակասեր։ Իսկ յոթերորդը, որ մեր տնորենը Տիյար Բլեյանը շատ է սիրում մեզ։

Մաթեմատիկա

Այսօրվա աշխատանքի մասին՝

1.Կատարիր  գործողությունները.

ա) (-283 ⋅ 6 + 26) ⋅ 4 – 182=-6870
բ) (-2808 ։ 18 – 892 ։ 2) ⋅ 5=-120,4

2. Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։
3000000:24=125000
3. Կատարե՛ք գումարում.
1.1/51+1/17=1.4/51
8.2/11+9.1/22=17.5/22
13.1/18+7/36=13.1/4
9.5/6 +1=10.5/6

4.. Խանութ են բերել 2 տ կարտոֆիլ և 800 կգ լոլիկ։ Առաջին օրը վաճառել են կարտոֆիլի 40 %-ը և լոլիկի 20 %-ը։ Մնացած բանջարեղենը վաճառել են երկրորդ օրը: Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել  երկրորդ օրը:

1)2տ=800կգ=2000-800=1200կգ(կարտոֆիլ )
2)800-160=640կգ(լոլիկ)
Պատ`1200>640

5.Գտիր քանորդը՝
-7.1/5:3=-2.2/5
-4.7/9:(-3.5/6)=1.17/69
1:5
11:(8.2/5)=1.13/42
6.Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
 2100-ի 7 %-ը, 1500-ի 8 %-ը, 900-ի 3 %-ը, 1000-ի 5 %-ը։

900-ի 3 %-ը; 1000-ի 5 %-ը։; 1500-ի 8 %-ը; 2100-ի 7 %-ը

7. Հաշվիր
ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=5
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=-2
 գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=7
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=6

8.Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն   19 ժամում անցել է 300 կմ-ով ավելի, քան 16 ժամում։

19-16=3

300:3=100 կմ/ժ

Պատ` 100 կմ/ժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-7.1/5:3
-4.7/9:(-3.5/6)
1:5
11:(8.2/5)

6.Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
2100-ի 7 %-ը, 1500-ի 8 %-ը, 900-ի 3 %-ը, 1000-ի 5 %-ը։

7. Հաշվիր
ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ),
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ),
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ),
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

 8.Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն   19 ժամում անցել է 300 կմ-ով ավելի, քան 16 ժամում։

Մաթեմատիկա

1.Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը. 

    3/4:1/4 +7/2×4+38×11/5-3/50:1/5= -202/25

3/4:1/4=3

7/2×4=14

38×11/5=418/5

3/50:1/5=3/10

3+14=17

17+418/5=

60+418/5=718/5

718/5-3/10=- 202/25

2.Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով մանրակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց աշխատանքի 3/4-ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։ Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել նախատեսված աշխատանքը։

Պատ՝ այո, հասցրել են: 3/4 : 3=1/4         3/4+1/4=1

3.Պատկերասրահում ցուցադրված 300 նկարների 15 %-ը դիմանկարներ են։ Քանի՞ դիմանկար է ցուցադրված:շշ

300×15:100=45

Պատ 45

4.Դասարանի 25 աշակերտներից 20-ը լավ գնահատականներ են ստացել։ Աշակերտների քանի՞ տոկոսն է լավ գնահատական ստացել։

20×100:25=80%

Պատ 80%

 

5.Գտե՛ք գումարը.

ա) (–110) + (–21) + 6 + 5 + (–7)=-127

բ) 8 + 14 + (–21) + (–46) + (–1)=-46

գ) 2 + (–140) + (–301) + (–15) + 191=-263

դ) (–330) + 250 + (–406) + (–25) + 8=-503

 

6. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

3.2/5: (-1.1/5)=-17/6=-2.5/6

(-15.1/3)x(-11.2/3)=46/35=1.11/35

-9/14+1.2/21=-55/42=-1.13/42

-3.4/5+(-6.1/125)

 

7.Եռանկյան պարագիծը 280 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7+9+12=28

280:28=10

10×7=70

10×9=90

10×12=120

Պատ 120, 90, 70

Մայրենի

անպտուղ-ածանցավոր, գիր-պարզ, գիրք-ածանցավոր, տուն-պարզ, տնակ-ածանցավոր, բժշկուհի-ածանցավոր, խոզուկ-ածանցավոր, աշակերտուհի-ածանցավոր, գաղթական-ածանցավոր, անտուն-ածանցավոր,  ընտրանի-ածանցավոր, կատու-պարզ, մուկ-պարզ, բթամիտ-բարդ, ծաղկաման-բարդ, բթամտորեն-բարդածանցավոր, ինքնագոհ-բարդ, սերնդափոխություն-բարդածանցավոր, ծածկաթերթիկ-բարդածանցավոր, հանճարեղաբար-բարդածանցավոր, ցնցոտիավոր-ածանցավոր, երկաթուղի-բարդ, երկաթուղային-բարդածանցավոր, գրող-ածանցավոր, խանութպան-բարդ

Ցանկանում եմ, որ…

Ցանկանում եմ, որ ինձ հետ քայլես, բայց ձեռքս բաց չթողնես:
Ցանկանում եմ, որ ինձ լսես, բայց իմ ասածը իմ դեմ չօգտագործես:
Ցանկանում եմ, որ ինձ նայես, բայց այնպես նայես, որ ինձ շոյված զգամ:
Ցանկանում եմ  ձեռքս բռնես, բայց  պինդ չեսեղմես:
Ցանկանում եմ, որ ինձ սիրես ու այնպես սիրես, որ ես զգամ:

Մայրենի

Ճանապարհ

Ես մեկնում եմ:

Վաղն արդեն կմեկնեմ:

Ուղին կլինի երկար, երկար:

Կգնամ գնացքով:

Գնացքը կունենա հարյուր, գուցե հազար ու բյուր վագոն:

Յուրաքանչյուր վագոն կունենա հարյուր պատուհան, որովհետև ամեն վագոն մի հարյուրակ է:

Կբարձրանամ վերջին վագոնն ու կկանգնեմ վերջին վագոնի պատուհանի մոտ, որպեսզի գոնե մի քիչ մոտ լինեմ քեզ…

Հեզինակը այս ստեղծագործության միջոցով փորձել է նկարագրել կյանքի ճանապարհը: Հեղինակը ասում է, որ ուղին՝ այսինքն կյանքի ճանապարհը երկար է, նա այդ ճանապարհը անցնում է գնացքով, որը ունի հազարավոր վագոներ, իսկ այդ վագոնները կյանքի տարբեր փորձություններն են: Իսկ ամենավերջում նա հասնում էվերջին վագոնին, որպեսզի հասնի Աստծուն:


Աղջկան, որ թռչել գիտե
Դու մի վախենա: Ոչինչ չի պատահի, որովհետև դու երկու սիրտ ունես: Եթե հանկարծ մեկը դադարի, կբաբախի երկրորդը: Դրանցից մեկը քեզ մայրդ է տվել: Գիտե՞ս ինչպես: Տասնինը տարի առաջ կարողացել է սիրել: Մի՜ ծիծաղիր. անչափ դժվար է սիրելը: Երկրորդ սիրտը նվիրել եմ ես: Քեզ մոտ պահիր իմ խենթ սիրտը ու ոչ մի բանից մի վախենա: Եթե հանկարծ մեկը դադարի, կապրի երկրորդը: Ինձ համար մի՜ անհանգստացիր: Հեշտ ու հրաշալի է ապրել աշխարհում, երբ իմ սիրտը քեզ մոտ է:
Պարզ ճշմարտություն:

Այս ստեղխագորտության միջոցով հեղինակը ուզում է մեզ բացատրել, որ երբ մարդը լույս
աշխարհ է գալիս նրա մայրիկը տալիս է սիրտ՝ կյանք: Բայց մարդը իր եկրորդ սիրտը
ստանումէ այն ժամանակ, երբ սիրահարվում է և ես կարծում եմ, որ երկու սիրտն էլ շատ կարևոր է մարդու կյանքում:

 

Домашняя работа

 • Прочитайте первую часть рассказа «Кусака».
 • Можете послушать аудиокнигу. 
 • Выпишите новые слова, подберите к ним синонимы или объяснения. Выучите их, составьте с ними предложения.
  Робкий луч- не яркий, выцветший
  пронзительно-остро
  В прошлом году была настолько суровая зима, мы так долго жили в смоге, что даже робкому лучу солнца радовались как дети. Если я совершаю ошибку или поступаю плохо, мама смотрит на меня с таким пронзительным взглядом, что я тут же жалею о содеянном.
 • Подготовьте пересказ первой части. Напишите о жизни Кусаки из первой части, что случилось с ней? Как она изменилась? Почему?

Кусака была бедная собака, её никто не любил, и она боялась людей. И когда  с ней так обращались, она никому не верила. Я думаю,что Кусака не хотела бояться людей, но они так поступали с ней, что у неё не было выбора.

Մաթեմատիկա

.Գրիր երկու  խառը թիվ, որոնց կոտորակային մասի  հայտարարները նույնն են:

Օրինակ` կարող ես վերցնել՝ 3.1/5  և  2.3/5

 1. 2/6  և  2. 4/6

ա/ Գումարիր այդ խառը թվերը   3.1/5  +  2.3/5

1. 2/6+2. 4/6=4

բ/ Գտիր այդ խառը թվերի տարբերությունը  3.1/5  —  2.3/5

2. 4/6- 1. 2/6= 1. 1/3

գ/ Բազմապատկիր այդ խառը թվերը   3.1/5  x 2.3/5

2. 4/6x 1. 2/6=3. 5/9

դ/ Բաժանիր   3.1/5  :  2.3/5

2. 4/6: 1. 2/6=2

ե/ Համեմատիր 

2. 4/6 > 1. 2/6

զ/ Նշիր յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը  3, 2:

2, 1

է/ Նշիր յուրաքանչյուրի  հակադիր թիվը  -3.1/5 ; —  2.3/5

-2. 4/6

— 1. 2/6

ը/ Նշիր յուրաքանչյուրի բացարձակ արժեքները | 3.1/5|;   | 2.3/5|

(2. 4/6)

(1. 2/6)

2.Գրիր երկու  խառը թիվ,  որոնց կոտորակային մասի   հայտարարները տարբեր են, դարձրու անկանոն կոտորակ:

Օրինակ` կարող ես վերցնել՝   -3.1/12  և  2.3/4

4. 1/5 և 2. 1/8

ա/ Գումարիր այդ խառը թվերը

4. 1/5 + 2. 1/8=6. 13/40

բ/ Գտիր այդ խառը թվերի տարբերությունը

4. 1/5 — 2. 1/8=2. 3/40

գ/ Բազմապատկիր

4. 1/5 x 2. 1/8= 8 37/40

դ/ Բաժանիր

4. 1/5 : 2. 1/8= 168/85= 1. 83/85

ե/ Համեմատիր

4. 1/5 > 2. 1/8

3. Գտիր արտահայտության արժեքը՝

   -4 x (-35 – 17) + 208= 416

4.Խնդիր՝

Երկու թվերի գումարը 1230 է։ Թվերից մեկը մյուսից 5 անգամ մեծ է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

Լուծում՝

1230:6=205

1230-205=1025