Մայրենի

 1. Բացատրի՛ ր հետևյալ հատվածը՝ հիմնավորելով ընգծումը:
  Անտառում արջերն էին, փղերը, վագրերը, հովազները, սատանաները, դևերը և հրեշները, մեր խոզերից և իմ ազնվությունից բացի, բոլորն էլ անտառում էին, և ես գնում էի դանդաղ, իմ հորեղբորից ետ մնալով։

Կարծում եմ, քանի որ նա իր ծնողներին խաբում էր և նա իբրև գնում էր “փնտրելու”, փնսակայն իրականում չէր փնտրում: Այդ պատճառով ասում է,բացի մեր խոզերից և իմ ազնվությունից: Նա իր ծնողների առաջ ազնիվ չէր էլ:

 1. Բնութագրի՛ ր տղային:

Տղան, ծույլ էր սակայն միևնույն ժամանակ, հասկացող էր և լավ էր սովորում: Բայց կարծում եմ,որ նա մոտ պակասում էին մարդկային արրժեքենրը, որոնք իր մոտ պատմվածքի վերջում են ի հայտ գալիս:  

 1. Մեղադրի՛ ր նրան:

Ես մեղադրում եմ նրան, քանի  որ նա չէր փորձում օգնել իր ծնողներին: Երբ հասնում էր օգնության պահը, նա ձևացնում էր թե իբրև “կարդում է”:

 1. Արդարացրու՛ :

Ես ադրարացնում եմ նրան, քանի որ նա զղջում էր, որ չի օգնել իր ծնողներին և կարծում եմ, որ նա իր դասը քաղեց և այդուհետ կոգներ:

Մաթեմատիկա

29.04.2019թ.

Պարապմունք 43.

Առաջադրանք 1. Մի տակառում կա 500 լ  խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500 x 10/100= 5000 : 100= 50 + 500=550

Առաջադրանք 2. Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 60-ի:


Առաջադրանք 3. 
Գրե՛ք որևէ եռանիշ թիվ, որը 4, 5 և 3 թվերի բազմապատիկ է:

Առաջադրանք 4. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –4 < -1 < 0,           դ) –1 < 0 < 1,          է) 1 > 0 > –2,
բ) –7<  -4< –3,           ե) 8 > 0> –1,          ը) –30 > -31 > –40,
գ) –19 < -15 < –14,      զ) –4 > -5 > –6,        թ) –100 > -101 > –102։

Առաջադրանք 5. Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3=1, 2
բ) 0 և 4=1, 2, 3
գ) 7 և 15=8, 9, 10,11, 12, 13, 14.

Առաջադրանք 6. Ուղղանկյան մակերեսը 2475 սմ2. է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը՝ 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր է, քան տրվածինը։

Առաջադրանք 7.  Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |-5| = 5,
գ) |0| = 0,
ե) |3| – 1 = 2,
բ) |– 1| = 1,
դ) 2 · |-2| = 4,
զ) 3 + |3| = 6։

Առաջադրանք 8.
Հաշվիր՝

12,3+23, 45=

1-0,234=

1, 34-0,34=

9,1-9,21=

45, 4×0,2=

9, 4×0,005=

Домашняя работа

 • Без чего можно жить? А без чего нельзя?
  Можно жить без интернет, телевизора, друзей.
  Нельза жить без семьи, воды, еды.
 • Вещи много говорят о людях? Или ничего не говорят?
  Вещи много говорят о людях. О том как они Воспитанный как они жвут какой у них характер.

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
3,5 x 0,2=
35/10*2/10=70/100=0,70 
3,71 x 1,3=
371/100*13/10=4823/1000=4,823
2,4 x 2,4=
24/10*24/10=416/100=4,16 
2,1 x 3,2=
21/10*32/10=673/100=6,73
0,15 x 1,3=
0,15*1,3=15/100*13/10=195/1000=0,195
0,1 x 0,01=
1/10*1/100=1/1000=0,001 
0,2 x 0,02=
2/10*2/100=4/1000=0,004 
1,1 x 1,1=
11/10*11/10=121/100=1,21

Առաջադրանք  2.
Գտիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե կողմերն են՝ 1,5 և 0, 4:

1,5*0,4=15/10*4/10=60/100=0,60

Առաջադրանքներ տանը՝

Առաջադրանք  3՝
Հաշվիր՝
12,3×0,4=123/10*4/10=492/100=4,92
0,3×0,4=3/10*4/10=12/100=0,12
1,2×0, 004=12/10*4/1000=48/10000=0,0048
2, 3×0,002=23/10*2/1000=46/10000=0,0046
1, 2+1, 34=12/10+134/100=254/100=2,54
24, 45+1, 2=2445/100+12/10=2565/100=25,65
12, 11+11, 12=1211/100+1112/100=2323/100=23,23
1-0,00001=100000/100000-1/100000=99999/1000000=0,99999
2, 1-1, 2=21/10-12/10=9/10=0,9
2, 45-1, 56=245/100-156/100=89/100=0,89
Առաջադրանք 4.
Յուրաքանչյուր թիվ մեծացրու տաս անգամ՝  
12, 3*10=123
2, 3*10=23
100*10=1000
0,05*10=0,5
-0,02*10=-0,2

Մայրենի

Մաս 1-ին

Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել, գնամ էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում, արևի տակ, ես նստել էի կոճղին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։
Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ «գերազանց»-ներ էի ստանում, ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ «գերազանց»-ներ։ Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկը ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր։ Մեր տան քիվի ծիծեռնակները երկնքի կռունկների հետ չվել գնացել էին։ Այգու և անտառի վրա խշշալով աշուն էր իջնում։ Եթե մեր խոզերը կորած չլինեին, այդ պահին աշխարհում ամեն ինչ անչափ գեղեցիկ կլիներ։ Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին՝ աշխատանքի գնալուց աոաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է, այտն ահա ձեռքին է դրել և գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած, իմ մայրիկը մտածեց՝ ասե՞լ թե չասել, և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել, որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին, իմ հայրիկը մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել։ Դարձյալ մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել, և որոշեց չխնդրել. որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ քաջագործությունների մասին գիրքը, քանի որ լավ է, շատ լավ է, երբ  գրքերի մեջ ուրիշները գնում են, թրջվում են, մրսում են, կովում են, պարտվում են, հաղթում են, և վատ է, անչափ վատ է, երբ ես ինքս եմ գնալու, հոգնելու, գտնելու կամ չգտնելու մեը խոզերը։
Գոմը պետք է անպայման սարքվեր, ձյուներից աոաջ կարտոֆիլը պետք է անպայման հավաքվեր, խոտը պետք է անպայման դիզվեր, ուրեմն հայրիկը, մայրիկը, հորեղբայրը չէին կարող չգնալ ձմեռվանից առաջ գոմը սարքելու, կարտոֆիլը հավաքելու, խոտը դիզելու։ Եվ իմ հայրիկը ինձ ասաց.
— Եթե քեզ մի բան խնդրե՞մ։
Ես գիտեի, թե ինչ է խնդրելու հայրիկը, բայց հարցրի.
— Ի՞նչ խնդրես։
Եվ շատ մեծ ամոթ էր, որ գիտեր, սակայն չիմանալու էի տալիս նրա խնդրանքը։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել,— ասաց իմ հայրիկը։
— Ո՞վ է տեսել,— հարցրի ես։
— Անտառապահը։
— Ե՞րբ է տեսել,— հարցրի ես։
— Երեկ իրիկուն։
Ես կարողացա չհարցնել՝ «ինչո՞ւ է տեսել»։ Ես հարցրի.
— Պարզ բացատը որտե՞ղ է։
— Դու կարծեմ լավ գիտես, թե որն է Պարզ բացատը։
— էն հեռո՞ւն։
Նա չպատասխանեց, և ես հասկացա, որ նա ինձանից մի քիչ նեղանում է։ Ես հարցրի.
— Ուզում ես գնամ գտնեմ բերե՞մ մեր խոզերը։
— Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում,— ասաց նա։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել, հետո՞,— ասացի ես։
Աոանց աատասխանի նա շուռ եկավ գնալու։
— Լավ,— ասացի ես,— կգնամ։ Բայց եթե էնտեղ չլինեն՝ ի՞նչ անեմ։
— Չգիտեմ։
Նա իրոք նեղանում էր, որովհետե ինքը չէր կարող փնտրելու գնալ, իսկ ես տալիս էի ալարկոտ անբանի հարցեր։
— Ներողություն,— ասաց նա,— գիրքդ կարդա, ներողություն։
— Լավ,— ասացի ես,— հետքերը կգտնեմ, հետքով էլ իրենց կգտնեմ։
Աշնան արևը մեղմորեն ջերմ էր։ Աշնան մեղմ արևի մեջ գեղեցիկ էին ծիծեռնակների լուռ բները, այգու խնձորենիները, որոնք ղեռ ունեին մի երկու խնձոր, իմ մայրիկի մեղմ ժպիտը, շիկավուն շանը, որ պառկել էր իմ ոտքերի մոտ ու ննջում էր, և աքաղաղի կարմիր կատա՛րը, և կեռասի ծառը, որ հանկարծ սկսեց ծվծվալ։ Ես նայեցի այգուն, տեսա կեռասի ծառը և դեղնափորիկ թռչունին, որ այդքան ուշ աշունով ծառին կեռաս էր գտել և զարմանքից ծվծվում էր։ Ես հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է և միակ տգեղը ես եմ, որովհետև ձևացնում եմ, թե գրքի պատճառով չէի ուզում մեր խոզերը փնտրելու գնալ։
Ես, ուրեմն, ասացի.
— Գիրքը խոզերի մոտ կկարդամ։
— Շնորհակալ կլինեմ,— ասաց իմ հայրիկը։— Ուզում ես՝ շունը թող մնա հավերին պահակ, ուզում ես՝ հետդ տար։ Շնորհակալություն,— կրկին ասաց նա, և ես մի քիչ ամաչեցի։
— Լավ,— ասացի ես,— շունը հետս կտանեմ։
Նրանք ինձ հագցրին բրդե տաք ու փափուկ սվիտեր, որ մայրիկն էր երեկոները գործել ինձ համար, հագցնել տվին ռետինե սոսկերով թեթև կոշիկներ, որպեսզի կաշվե կոշիկներով խոտերի վրա հանկարծ չսայթաքեմ, և ինձ նայեցին գուրգուրանքով, քանի որ սվիտերն ինձ շատ էր սազում, և ես իրենց որդին էի։
— Հիմա՞ գնամ,— ասացի ես։
— Քո և հորեղբոր ճանապարհը մինչև Կույր աղբյուր նույնն է, հորեղբոր հետ մինչև Կույր աղբյուր գնա, էնտեղից կթեքվես Թփուտ կածանով դեպի Պարզ բացատ։

 1. Ցույց տուր, որ այս ընտանիքը աշխատավոր ընտանիք էր: Դուրս հանիր այդ հատտվածները:
  Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել, գնամ էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում, արևի տակ, ես նստել էի կոճղին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։
  Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ «գերազանց»-ներ էի ստանում, ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ «գերազանց»-ներ։Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկը ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր:
 2. Ցույց տուր, որ տղան լավ չէր վարվում իր ծնողների հետ: Դուրս հաիր այդ հատվածները:
  Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին՝ աշխատանքի գնալուց աոաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է, այտն ահա ձեռքին է դրել և գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած, իմ մայրիկը մտածեց՝ ասե՞լ թե չասել, և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել, որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին, իմ հայրիկը մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել։ Դարձյալ մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել, և որոշեց չխնդրել. որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ քաջագործությունների մասին գիրքը:

Մայրենի

. Կարդա՛  ժամանակակից գրող, հոգեբան, փիլիսոփա, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, ՌԴ գրողների միության անդամ Աննա Կիրյանովայի մտքերը: Դրանց մասին  բլոգում ներկայացրու կարծիքդ:   Պատրաստվիր քննարկման:

Աննա Կիրյանովա «Խոսիր, որ քեզ տեսնեմ»

Աննա Կիրյանովա «Ինչը չի սպանում միանգամից` սպանում է դանդաղ»

Ինձ շատ դուր եկավ վերջին ստեղծագործություն, քանի որ այնտեղից սովորեցի գնահատել նույնիսկ այն ամենը, ինչը ինձ դուր չի գալիս: Ինձ թվում է, որ մեր բոլորիս կյանքում էլ կա մի բան, որը մեզ դուր չի գալիս, սակայն, իրականում այն շատ թանկ է: Այս ստեղծագործությունից սովորում եմ, որ նույնիսկ այն բաները, որ ինձ դուր չեն գալիս, ես պետք է գնահատեմ:

Մաթեմատիկա

1148

ե) 1,11·0,32=0,352
1150
զ) 6,37·9=54,37
1152.PNG
ա) 0,36
բ) 200,25
գ) 330,99
դ) 8,575
ե) 0,98
զ) 134,73
1155
5,2·4,8=20,16կմ-7ժ
Պատ՝ 20,16կմ 7ժ
1162
ա) 4·5·17=340
բ) 6·5·39=1170
գ) 4·5·8=160
դ) 25·8·19=3800

Առաջադրանք 1166
1166
ա) 93/14=6.9/14
բ) 5/6
գ) 581/20=29.1/20
դ) 26/189
ե) 3050/18=169.8/18
զ) 652/28=23.8/29

Թարգմանություն

Притча о истинной любви -Առակ իսկական սիրո մասին.

— Андрей, скажи, ты меня любишь?-Անդրեյ, ասա, դու ինձ սիրու?մ ես:

— Ты сама должна знать ответ на этот вопрос.-Դու ինքդ պետք է իմանաս այս հարցի պատասխանը:

-… Не знаю у меня такое в первый раз, ты как будто со мной и в то же время… не пойму сердце вроде подсказывает, что любишь, а разум…Չգիտեմ` ինձ մոտ այսպես առաջին անգամ է, թվում է` դու ինձ հետ ես, բայց միևնույն ժամանակ…չես հասկանում. սիրտս ասում է, որ սիրում ես, իսկ միտքս…

— Сердце всегда право, верь своему сердцу. Разум видит только оболочку, в то время как оно смотрит в суть происходящего.-Սիրտը միշտ ճիշտ է, հավատա սրտիդ: Միտքը տեսնում է միայն ամպիկ, այն ժամանակ, երբ դա նայում է տեղի ունեցողին:

— Ну, все таки, ты мог бы мне объяснить кое что?-Բայց, միևնույնն է, դու կարող ես ինձ մի բան բացատրել;

— Не знаю, давай попробую.-Չգիտեմ, արի փորձենք:

— Почему ты меня никогда не ревнуешь? Вчера, например, у меня было такое впечатление, что, ты наоборот старался сблизить нас с Антоном, вместо того чтобы увести меня от туда. Знаешь, а ведь еще бы чуть-чуть и я переспала бы с ним…-Ինչու? դու ինձ երբեք չես խանդում: Երեկ, օրինակ, ինձ մոտ եղավ այնպիսի զարմանահրաշություն, որ, դու աշխատում էիր մտերմացնել ինձ և Անտոնին, փոխարենը, որ տանեիր ինձ այնտեղից: Գիտես, էլի մի փոքր, և ես դադարեցի լինել նրա հետ…

— Разве это повод для ревности?-Արդյոք դա խանդի պատճառ է:

— А ты не боишься, что я после этого ушла бы от тебя?-Իսկ դու չէիր վախենում, որ դրանից հետո ես կհեռանայի քեզնից:

— Нет…-Ոչ…

— Вот этого я и не могу понять, ты меня любишь и не боишься потерять??? Как такое возможно?-Այ սա էլ ես չեմ կարողանում հասկանալ, դու ինձ սիրում ես և չես վախենում կորցնելուց: Ինչպես է հնարավոր:

— Знаешь, кроме тебя я еще очень люблю море…-Գիտես, ես բացի քեզանից շատ եմ սիորում ծովը:

— ???-???

— Я могу часами сидеть на берегу и любоваться его приливами, его волнами, его отблесками в свете луны… Я ухожу от него и возвращаюсь снова… Оно всегда одно и то же и каждый раз разное, то спокойное, и ласковое …, то бушующее и непокорное. И мне все равно, сколько еще людей им наслаждается в этот момент…, сколько купается…, сколько кораблей в нем плавает. И ему все равно, с какого берега я к нему подойду. Буду ли я купаться в нем, или даже не зайду в воду. Приду ли я когда ни будь снова… Оно всегда со мной. Его воды в подмосковной речке, в проливном летнем дожде, в воде из под крана, в горячей чашке кофе утром. Оно питает меня любовью каждый день, потому что любовь моя в сердце. Загляни в глаза любого парня, с которым ты будешь после меня и ты увидишь там меня. Так же как и я вижу тебя в глазах другой девушки, с которой мне хорошо. Настоящая любовь живет, пока бьется сердце и ни что не может ее убить. По этому я и не боюсь потерять тебя, любовь моя все равно останется со мной.-Ես կարող եմ ժամերով նստել ափին և հիանալ նրա օրենքներով, իր ալիքներով, իր փայլով լուսնի տակ…Ես գնում են նրա մոտից և վերադառնում նորից… Նա միշտ միակն է, և նույնն է, և ամեն անգամ տարբեր, հանգիստ և խաղաղ…, ուժեղ և առույգ. Ես ինձ համար մեկ է, քանի մարդ է դրանով հիանում այդ պահին…, ինչքան է լողանում…, ինչքան է լողում նավով դրա մեջ: Եվ նրան մեկ է, որ կողմից կգնամ նրա մոտ: Կլողանամ մեջը, թե չեմ էլ մտնի: Կգամ ես նորից… Նա միշտ իմ հետ է: Նրա ջուրը գետում, ճիշտ ամառային անձրեվը, կրանտի ջուրը, քանի որ սերը իմ սրտում է: Նայիր ցանկացած տղայի աչքերի մեջ, ում հետ կլինես ինձնից հետո, և դու կտեսնես այնտեղ ինձ: Այնպես, ինչպես ես եմ տեսնում ուրիշ աղջիկների աչքերի մեջ քեզ, երբ ինձ լավ եմ զգում: Իսկական սերը ապրում է, քանի դեռ սիրտը աշխատում է, և ոչ մի բան չի կարող ջարդել նրան: Այդ պատճառով ես չեմ վախենում քեզ կորցնելուց. սերը միևնույնն է կմնա ինձ հետ:

23/04/2019 Դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք

Երևաց մի ձի՝ ոտքերը բարակ թուխ աչքերով ճեփ-ճերմակ բաշով:

Երևաց մի ձի՝ ոտքերը, բարակ, թուխ աչքերով ճեփ-ճերմակ բաշով:

Խոսրով Երկրորդը հիմնադրեց դվին մայրաքաղաքը՝ բարձր միջնաբերդով  ատամնավոր ու բրգաշատ կրկնակի պարիսպներով:

Խոսրով Երկրորդը հիմնադրեց Դվին մայրաքաղաքը  բարձր միջնաբերդով,  ատամնավոր ու բրգաշատ, կրկնակի պարիսպներով:

Ավետը սիրում է կարմիր կապույտ դեղին կոնֆետներ:

Ավետը սիրում է կարմիր, կապույտ, դեղին կոնֆետներ

Անի՚ մի մոռացիր գրքերդ վերձնել պահարանից:

Անի՛ մի մոռացիր, գրքերդ վերցնել պահարանից:

Սուրենը գնաց անտառ և շատ սունկ հավաքեց:

Սուրենը գնաց անտառ և շատ սունկ հավաքեց:

Ես որոշել եմ շատ գրքեր կարդալ որ բանիմաց դառնամ:

Ես որոշել եմ շատ գրքեր կարդալ, որ բանիմաց դառնամ:

Ա՜խ ոտքս ցավում է:

Ա՜խ, ոտքս ցավում է:

Ես իհարկե, կգամ այդ խնջույքին:

Ես, իհարկե, կգամ այդ խնջույքին:

-Պապի՚ թաքավորը որ նմակտ ստանա ի՞նչ պիտի անի:
— Կկարդա հրաման կտա որ որտեղ որ է սաղ-սալամաթ հասցրեք իմ հորը:

-Պապի՚, թադավորը, որ նմակդ ստանա, ի՞նչ պիտի անի:
— Կկարդա, հրաման կտա, որ որտեղ, որ է սաղ-սալամաթ հասցրեք իմ հորը:

-Հե՜յ, ջա՜ն սարեր, ինչքա՜ն սիրուն եք:

-Հե՜յ, ջա՜ն սարեր, ինչքա՜ն սիրուն եք:

Այդ միջոցառմանը ներկա ենք լինելու և՛ ես եղբայրս և քույրս:

Այդ միջոցառմանը ներկա ենք լինելու և՛ ես, եղբայրս, և քույրս:

Անին՝ քույրս  այս երեկո գալու է մեր տուն:

Անին՝ քույրս,  այս երեկո գալու է մեր տուն:

Եթե դու հիմա չլռես ես չեմ շարունակի քննարկումը:

Եթե դու հիմա չլռես, ես չեմ շարունակի քննարկումը:

Արտյոմը ծնված լինելով հեռու մի  գյուղում որոշեց քաղաք գալ ու սովորել միջնակարգ դպրոցում:

Արտյոմը, ծնված լինելով հեռու մի  գյուղում, որոշեց քաղաք գալ ու սովորել միջնակարգ դպրոցում:

Ուսուցիչը մտավ դասարան և բոլոր սովորողները բացեցին համակարգիչները:

Ուսուցիչը մտավ դասարան, և բոլոր սովորողները բացեցին համակարգիչները:

Երբ սովորողները կարգապահ են լինում դասերն ավելի արդյունավետ են անցնում:

Երբ սովորողները կարգապահ են լինում, դասերն ավելի արդյունավետ են անցնում:

Ես՝ Անիս որոշել եմ շատ լավ սովորել:

Ես՝ Անիս, որոշել եմ շատ լավ սովորել:

Ո՛չ ես ո՛չ դու չենք կարող շահագորշել դիմացինի բարությունը:

Ո՛չ ես, ո՛չ դու չենք կարող շահագորշել դիմացինի բարությունը:

Սա լու՞րջ է թե՞ կատակ:

Սա լու՞րջ է, թե՞ կատակ:

Նրա շքախմբի անթամները ազատություն ստանալով մի քանի հոգով երբեմն երթևեկում էին հելենների հինավուրց քաղաքում՝ հափշտակությամբ խորազնին և ուշադրությամբ զննելով ամեն ինչ:

Նրա շքախմբի անդամները ազատություն ստանալով մի, քանի հոգով երբեմն երթևեկում էին հելենների հինավուրց քաղաքում՝ հափշտակությամբ, խորազնին և ուշադրությամբ զննելով ամեն ինչ:

 

-Հե՜յ, քույրս ուրես գնում:

Հայրիկս՝ Արամը, շատ լավնն է:

Իհարկե, ես շատ լավնն եմ 

-Ջա՜ն, ինչ ես անում:

Ինչպես նստել հեռուտացույցի և համակարգչի մոտ

 • Ինչպես նստել հեռուստացույցի, համակարգչի  դիմաց

տեսանյութ

   Աչքերի լարվածությունը հանող վարժություններ

         Պարանոցից ևուսերից հոգնածությունը հանող վարժություններ

 •  Ինչպես ճիշտ նստել դաս սովորելու ժամանակ
 • կանոններ

Ուսումնասիրում ենք, պատրաստում նյութ, տեղադրում բլոգում