Մայրենի

 1. Բացատրի՛ ր հետևյալ հատվածը՝ հիմնավորելով ընգծումը:
  Անտառում արջերն էին, փղերը, վագրերը, հովազները, սատանաները, դևերը և հրեշները, մեր խոզերից և իմ ազնվությունից բացի, բոլորն էլ անտառում էին, և ես գնում էի դանդաղ, իմ հորեղբորից ետ մնալով։

Կարծում եմ, քանի որ նա իր ծնողներին խաբում էր և նա իբրև գնում էր “փնտրելու”, փնսակայն իրականում չէր փնտրում: Այդ պատճառով ասում է,բացի մեր խոզերից և իմ ազնվությունից: Նա իր ծնողների առաջ ազնիվ չէր էլ:

 1. Բնութագրի՛ ր տղային:

Տղան, ծույլ էր սակայն միևնույն ժամանակ, հասկացող էր և լավ էր սովորում: Բայց կարծում եմ,որ նա մոտ պակասում էին մարդկային արրժեքենրը, որոնք իր մոտ պատմվածքի վերջում են ի հայտ գալիս:  

 1. Մեղադրի՛ ր նրան:

Ես մեղադրում եմ նրան, քանի  որ նա չէր փորձում օգնել իր ծնողներին: Երբ հասնում էր օգնության պահը, նա ձևացնում էր թե իբրև “կարդում է”:

 1. Արդարացրու՛ :

Ես ադրարացնում եմ նրան, քանի որ նա զղջում էր, որ չի օգնել իր ծնողներին և կարծում եմ, որ նա իր դասը քաղեց և այդուհետ կոգներ:

Մաթեմատիկա

29.04.2019թ.

Պարապմունք 43.

Առաջադրանք 1. Մի տակառում կա 500 լ  խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500 x 10/100= 5000 : 100= 50 + 500=550

Առաջադրանք 2. Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 60-ի:


Առաջադրանք 3. 
Գրե՛ք որևէ եռանիշ թիվ, որը 4, 5 և 3 թվերի բազմապատիկ է:

Առաջադրանք 4. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –4 < -1 < 0,           դ) –1 < 0 < 1,          է) 1 > 0 > –2,
բ) –7<  -4< –3,           ե) 8 > 0> –1,          ը) –30 > -31 > –40,
գ) –19 < -15 < –14,      զ) –4 > -5 > –6,        թ) –100 > -101 > –102։

Առաջադրանք 5. Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3=1, 2
բ) 0 և 4=1, 2, 3
գ) 7 և 15=8, 9, 10,11, 12, 13, 14.

Առաջադրանք 6. Ուղղանկյան մակերեսը 2475 սմ2. է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը՝ 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր է, քան տրվածինը։

Առաջադրանք 7.  Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |-5| = 5,
գ) |0| = 0,
ե) |3| – 1 = 2,
բ) |– 1| = 1,
դ) 2 · |-2| = 4,
զ) 3 + |3| = 6։

Առաջադրանք 8.
Հաշվիր՝

12,3+23, 45=

1-0,234=

1, 34-0,34=

9,1-9,21=

45, 4×0,2=

9, 4×0,005=

Домашняя работа

 • Без чего можно жить? А без чего нельзя?
  Можно жить без интернет, телевизора, друзей.
  Нельза жить без семьи, воды, еды.
 • Вещи много говорят о людях? Или ничего не говорят?
  Вещи много говорят о людях. О том как они Воспитанный как они жвут какой у них характер.

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
3,5 x 0,2=
35/10*2/10=70/100=0,70 
3,71 x 1,3=
371/100*13/10=4823/1000=4,823
2,4 x 2,4=
24/10*24/10=416/100=4,16 
2,1 x 3,2=
21/10*32/10=673/100=6,73
0,15 x 1,3=
0,15*1,3=15/100*13/10=195/1000=0,195
0,1 x 0,01=
1/10*1/100=1/1000=0,001 
0,2 x 0,02=
2/10*2/100=4/1000=0,004 
1,1 x 1,1=
11/10*11/10=121/100=1,21

Առաջադրանք  2.
Գտիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե կողմերն են՝ 1,5 և 0, 4:

1,5*0,4=15/10*4/10=60/100=0,60

Առաջադրանքներ տանը՝

Առաջադրանք  3՝
Հաշվիր՝
12,3×0,4=123/10*4/10=492/100=4,92
0,3×0,4=3/10*4/10=12/100=0,12
1,2×0, 004=12/10*4/1000=48/10000=0,0048
2, 3×0,002=23/10*2/1000=46/10000=0,0046
1, 2+1, 34=12/10+134/100=254/100=2,54
24, 45+1, 2=2445/100+12/10=2565/100=25,65
12, 11+11, 12=1211/100+1112/100=2323/100=23,23
1-0,00001=100000/100000-1/100000=99999/1000000=0,99999
2, 1-1, 2=21/10-12/10=9/10=0,9
2, 45-1, 56=245/100-156/100=89/100=0,89
Առաջադրանք 4.
Յուրաքանչյուր թիվ մեծացրու տաս անգամ՝  
12, 3*10=123
2, 3*10=23
100*10=1000
0,05*10=0,5
-0,02*10=-0,2

Մայրենի

Մաս 1-ին

Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել, գնամ էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում, արևի տակ, ես նստել էի կոճղին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։
Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ «գերազանց»-ներ էի ստանում, ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ «գերազանց»-ներ։ Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկը ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր։ Մեր տան քիվի ծիծեռնակները երկնքի կռունկների հետ չվել գնացել էին։ Այգու և անտառի վրա խշշալով աշուն էր իջնում։ Եթե մեր խոզերը կորած չլինեին, այդ պահին աշխարհում ամեն ինչ անչափ գեղեցիկ կլիներ։ Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին՝ աշխատանքի գնալուց աոաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է, այտն ահա ձեռքին է դրել և գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած, իմ մայրիկը մտածեց՝ ասե՞լ թե չասել, և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել, որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին, իմ հայրիկը մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել։ Դարձյալ մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել, և որոշեց չխնդրել. որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ քաջագործությունների մասին գիրքը, քանի որ լավ է, շատ լավ է, երբ  գրքերի մեջ ուրիշները գնում են, թրջվում են, մրսում են, կովում են, պարտվում են, հաղթում են, և վատ է, անչափ վատ է, երբ ես ինքս եմ գնալու, հոգնելու, գտնելու կամ չգտնելու մեը խոզերը։
Գոմը պետք է անպայման սարքվեր, ձյուներից աոաջ կարտոֆիլը պետք է անպայման հավաքվեր, խոտը պետք է անպայման դիզվեր, ուրեմն հայրիկը, մայրիկը, հորեղբայրը չէին կարող չգնալ ձմեռվանից առաջ գոմը սարքելու, կարտոֆիլը հավաքելու, խոտը դիզելու։ Եվ իմ հայրիկը ինձ ասաց.
— Եթե քեզ մի բան խնդրե՞մ։
Ես գիտեի, թե ինչ է խնդրելու հայրիկը, բայց հարցրի.
— Ի՞նչ խնդրես։
Եվ շատ մեծ ամոթ էր, որ գիտեր, սակայն չիմանալու էի տալիս նրա խնդրանքը։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել,— ասաց իմ հայրիկը։
— Ո՞վ է տեսել,— հարցրի ես։
— Անտառապահը։
— Ե՞րբ է տեսել,— հարցրի ես։
— Երեկ իրիկուն։
Ես կարողացա չհարցնել՝ «ինչո՞ւ է տեսել»։ Ես հարցրի.
— Պարզ բացատը որտե՞ղ է։
— Դու կարծեմ լավ գիտես, թե որն է Պարզ բացատը։
— էն հեռո՞ւն։
Նա չպատասխանեց, և ես հասկացա, որ նա ինձանից մի քիչ նեղանում է։ Ես հարցրի.
— Ուզում ես գնամ գտնեմ բերե՞մ մեր խոզերը։
— Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում,— ասաց նա։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել, հետո՞,— ասացի ես։
Աոանց աատասխանի նա շուռ եկավ գնալու։
— Լավ,— ասացի ես,— կգնամ։ Բայց եթե էնտեղ չլինեն՝ ի՞նչ անեմ։
— Չգիտեմ։
Նա իրոք նեղանում էր, որովհետե ինքը չէր կարող փնտրելու գնալ, իսկ ես տալիս էի ալարկոտ անբանի հարցեր։
— Ներողություն,— ասաց նա,— գիրքդ կարդա, ներողություն։
— Լավ,— ասացի ես,— հետքերը կգտնեմ, հետքով էլ իրենց կգտնեմ։
Աշնան արևը մեղմորեն ջերմ էր։ Աշնան մեղմ արևի մեջ գեղեցիկ էին ծիծեռնակների լուռ բները, այգու խնձորենիները, որոնք ղեռ ունեին մի երկու խնձոր, իմ մայրիկի մեղմ ժպիտը, շիկավուն շանը, որ պառկել էր իմ ոտքերի մոտ ու ննջում էր, և աքաղաղի կարմիր կատա՛րը, և կեռասի ծառը, որ հանկարծ սկսեց ծվծվալ։ Ես նայեցի այգուն, տեսա կեռասի ծառը և դեղնափորիկ թռչունին, որ այդքան ուշ աշունով ծառին կեռաս էր գտել և զարմանքից ծվծվում էր։ Ես հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է և միակ տգեղը ես եմ, որովհետև ձևացնում եմ, թե գրքի պատճառով չէի ուզում մեր խոզերը փնտրելու գնալ։
Ես, ուրեմն, ասացի.
— Գիրքը խոզերի մոտ կկարդամ։
— Շնորհակալ կլինեմ,— ասաց իմ հայրիկը։— Ուզում ես՝ շունը թող մնա հավերին պահակ, ուզում ես՝ հետդ տար։ Շնորհակալություն,— կրկին ասաց նա, և ես մի քիչ ամաչեցի։
— Լավ,— ասացի ես,— շունը հետս կտանեմ։
Նրանք ինձ հագցրին բրդե տաք ու փափուկ սվիտեր, որ մայրիկն էր երեկոները գործել ինձ համար, հագցնել տվին ռետինե սոսկերով թեթև կոշիկներ, որպեսզի կաշվե կոշիկներով խոտերի վրա հանկարծ չսայթաքեմ, և ինձ նայեցին գուրգուրանքով, քանի որ սվիտերն ինձ շատ էր սազում, և ես իրենց որդին էի։
— Հիմա՞ գնամ,— ասացի ես։
— Քո և հորեղբոր ճանապարհը մինչև Կույր աղբյուր նույնն է, հորեղբոր հետ մինչև Կույր աղբյուր գնա, էնտեղից կթեքվես Թփուտ կածանով դեպի Պարզ բացատ։

 1. Ցույց տուր, որ այս ընտանիքը աշխատավոր ընտանիք էր: Դուրս հանիր այդ հատտվածները:
  Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել, գնամ էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում, արևի տակ, ես նստել էի կոճղին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։
  Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ «գերազանց»-ներ էի ստանում, ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ «գերազանց»-ներ։Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկը ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր:
 2. Ցույց տուր, որ տղան լավ չէր վարվում իր ծնողների հետ: Դուրս հաիր այդ հատվածները:
  Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին՝ աշխատանքի գնալուց աոաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է, այտն ահա ձեռքին է դրել և գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած, իմ մայրիկը մտածեց՝ ասե՞լ թե չասել, և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել, որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին, իմ հայրիկը մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել։ Դարձյալ մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել, և որոշեց չխնդրել. որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ քաջագործությունների մասին գիրքը:

Մայրենի

. Կարդա՛  ժամանակակից գրող, հոգեբան, փիլիսոփա, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, ՌԴ գրողների միության անդամ Աննա Կիրյանովայի մտքերը: Դրանց մասին  բլոգում ներկայացրու կարծիքդ:   Պատրաստվիր քննարկման:

Աննա Կիրյանովա «Խոսիր, որ քեզ տեսնեմ»

Աննա Կիրյանովա «Ինչը չի սպանում միանգամից` սպանում է դանդաղ»

Ինձ շատ դուր եկավ վերջին ստեղծագործություն, քանի որ այնտեղից սովորեցի գնահատել նույնիսկ այն ամենը, ինչը ինձ դուր չի գալիս: Ինձ թվում է, որ մեր բոլորիս կյանքում էլ կա մի բան, որը մեզ դուր չի գալիս, սակայն, իրականում այն շատ թանկ է: Այս ստեղծագործությունից սովորում եմ, որ նույնիսկ այն բաները, որ ինձ դուր չեն գալիս, ես պետք է գնահատեմ: