Ֆիզիկա

 Դաս 5,6

Լաբորատորիայում.

Թեման.չափիչ սարքերի  բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:

Սեղանին դրված չափիչ սարքերի  բաժանման արժեքի և չափման սխալի որոշում:

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափանոթի միջոցով:

Կարդալ ,ծանոթանալ

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ 17-ի«Լաբորատոր աշխատանք 1»-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ձեզ հետ բերեք տարբեր տարողությամբ սրվակներ,անկանոն և կանոնավոր ձև ունեցող պինդ մարմիններ,որպեսզի չափենք նրանց տարողությունները և ծավալները:

1.Որոշեք ձեր տան սենյակային և բժշկական ջերմաչափերի բաժանման արժեքները և գրանցեք ցուցմունքները

2.Տանը չափաժապավենով չափեք ձեր ճաշասենյակի լայնությունն,երկարությունը և  հաշվեք սենյակի մակերեսը:

Երկարությունը նշանակեք  a -տառով,

Լայնությունը՝   b- տառով

մակերեսը ՝S -տառով

a – 5մ 50սմ
b – 5մ 40սմ
S = 550 × 540 =  297000

Սովորել և կրկնել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը:

Կատարել հետևյալ խնդիրները՝էջ166-ից խնդիր 12-ից մինչև 27-ը

12 27
12. 1մմ
13. 1մմ
14. 36սմ³
15. 50սմ³
16. 5սմ³
17. 
18. 2,5լ, 450սմ³, 0,3դմ³, 30մլ
19. 10սմ³, 450սմ³
20. 24°C, 1°C
21. 48վ, 1վ
22. 45կմ/ժ, 5կմ/ժ
23. 34°C, 42°C, 0,1°C
24. 0,000036մ³
25. 60մ³
26. վայրկյան, րոպե, ժամ…
27. 10°C-ով

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ29-ից մինչև էջ30-ը

Դաս 3,4

Լրացուցիչ առաջադրանք
Է.Ղազարյան դասագրքից՝սովորել էջ13-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավոր պատասխանել էջ 16-ի հարցերին ։ Էջ 18-20-ը կարդալ ծանոթանալ ուսումնասիրել,ցանկալի թ որևէ ֆիզիկոսի հայտնագործական վերաբերյալ պատրաստել նյութ։
Է.Ղազարյանի դադագրքից՝կատարել 166-ի1-ից-20 վարժությունները։ Համացանցից կամ հանրագիտարաններից փնտրտել և գտնել տարբեր երկրների զանգվածի միավորը։

Էջ 16

screenshot_20190920-074553_chrome.jpg

 1. Բարձրություն, երկարություն, արագություն, զանգված, անկման միավոր։
 2. Չափել ֆիզիկական մեծությունը նշանակում է համեմատել նույն ձևով մեծության հետ, որը համարվում է միավոր։
 3. Չափաքանոն, չափերիզ, չափագլան, սենյակային կամ բժշկական ջերմաչափ, և այլն։
 4. Քանոնը բաժանվում է գծիկների, գծիկների մոտ կան թվեր, որոնք միասին դարձնում են քանոնի սանդղակը։
 5. Սանդղակի բաժանման արժեքը կոչվում է երկու հարևան գծերի միջև եղած հեռավորությունը։
 6. Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը անվանում են չափման սահման։
 7. Անհրաժեշտ է գտնել այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված, հետո մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին:
 8. Ուղղակի են անվանում այն չափումը, որը կատարվում է չափիչ սարքի միջոցով,օրինակ՝ ջերմաչափի չափումը ջերմաչափով և այլն:
  Անուղղակի են անվանում այն չափումը, երբ տվյալ մեծությունը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով, օրինակ՝ արագության որոշումն անցած ճանապարհի և ժամանակի չափման միջոցով և այլն:
 9. .
 10. .

Էջ 166

20190926_21120120190926_21123820190926_211300

 1. Ֆիզիկան
 2. Ինքնաթիռը
 3. Նավթը
 4. Թռիչքը
 5. Ճոճանակի տատանվելը
 6. Կապարի հալվելը
 7. Տերևների սոսափյունը
 8. Էլեկտրասալիկի տաքանալը
 9. Աստղերի առկայծումը
 10. Չափագլան

Դաս 1,2

Թեման.Բնությունը և ֆիզիկան:Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան:Ֆիզիկական երևույթներ:Դիտումներ և փորձեր

Դասարանում

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը
«Ֆիզիկա» բառը առաջացել է հուներեն «ֆյուզիս» բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է բնություն: Հին աշխարհի մեծագույն գիտնական Արիստոտելը գրել է ֆիզիկայի գիրքը (Մ.թ.ա IV դարին):

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը
Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթների  բացատրելն է: Միարժամանակ կարևոր է այն օրենքների իմացությունը, որոնց ենթարվում է բնությունը:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է բնության մեջ տեղի ունեցող երևություները:

4.քննարկել  ինչ է բնությունը
Բնությունը այն ամենի ամբողջությունն է ինչը շրջապատում է մարդուն: Մարդը նույնպես բնության մաս է:

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով
Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները անվանում են բնության երևույթներ:

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ
Օրինակ՝ սառույցի հալվելը, ջրի գոլորշացումը, ապակու կոտրվելը և այլն…

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները
Օրինակ՝ լուսային, էլեկտրական, մագնիսական և այլն…

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ
Մեր շրջապատում յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել «ֆիզիկական մարմին»:

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Այն ինչից որ պատրաստված է ֆիզիկական մարմինը կոչվում է նյութ: Օրինակ՝ ապակի, արծաթ, մետաղ:

10.ինչ է մատերիան
Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում կոչվում է «մատերիա»: Երկնային մարմիններ, լույսեր, կենդանիներ, ռադիոալիքներ և այլն…

լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

 1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

 1. Որն է ջերմային երևույթը

1.կապարի հալվելը 2.որոտը

3.գնդի գլորվելը 4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևույթը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

 1. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային երևույթը

1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

  3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Որն է լուսային երևույթը

1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը

 

1. Ո՞րն է բնական գիտություն:
1) Հասարակագիտություն      
2) Ֆիզիկա
3) Պատմություն
4) Հոգեբանություն

2. Ո՞րն է ֆիզիկական մարմին:
1) Ինքնաթիռը
2) Ճեմապակին
3) Ջուրը
4) Լուսաբացը

3. Ո՞րն է նյութ:
1) Քամին
2) Նավթը
3) Լուսինը
4)Կշեռքը

4. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ:
1) Վայրկյանը
2) Ատոմը
3) Թռիչքը 
4) Սնդիկը

5. Ո՞րն է մեխանիկական երևույթ:
1) Ջրի եռալը
2) Ձյան հալվելը
3) Ճոճանակի տատանվելը
4) Կայծակը

6. Ո՞րն է ջերմային երևույթ:
1) Կապարի հալվելը
2) Որոտը
3) Գնդի գլորվելը 
4) Աղավնու թռիչքը

7. Ո՞րն է ձայնային երևույթ:
1) Լամպի թելիկի շիկացումը
2) Մարմնի անկումը
3) Տերևների սոսափյունը
4) Մոլորակի շարժումը

8. Ո՞րն է էլեկտրական երևույթ:
1) Արձագանքը
2) Էլեկտրասալիկի տաքանալը
3) Նետի թռիչքը
4) Մարմնի լողալը

9. Ո՞րն է լուսնային երևույթ
1) Ամպերի շարժվելը
2) Որոտը
3) Աստղերի առկայծումը
4) Արտույտի երգելը

10. Ի՞նչ չափիչ սարք են օգտագործում հեղուկի ծավալը որոշելու համար:
1) Կշեռք
2) Ջերմաչափ
3) Չափերիզ
4) Չափագլան

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s