Օլիմպիադայի խնդիրներ

 1. Գտնել երկնիշ զույգ թվերի քանակը:
  1) 90 2) 45 3) 44 4) 89
 2. Գտնել 36-ի և 84-ի ընդհանուր բաժանարարների քանակը:
  1) 4 2) 5 3) 6 4) այլ պատասխան
 3. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 3 թվանշանը:
  1) 20 2) 19 3) 18 4) այլ պատասխան
 4. 10000-ից փոքր և 10-ից մեծ քանի՞ բնական թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը 2 է:
  1) 9 2) 8 3) այլ պատասխան 4) 7
 5. Գտնել 1.2.3.……..93.94 (բազմակետերի փոխարեն հերթականությամբ բոլոր բնական թվերն են,
  մինչև նշված թվերը) արտադրյալի վերջին թվանշանը:
  1) 2 2) 4 3) 3 4) 0
 6. Մտապահված թիվը բազմապատկեցին 8-ով, այնուհետև ստացված թվից հանեցին 5 և
  ստացվեց 13-ից 7 անգամ մեծ թիվ: Գտնել մտապահված թիվը:
  1) 91 2) 12 3) 96 4) 86
 7. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել ? նշանի փոխարեն, որպեսզի տեղի ունենա հետևյալ հավասարությունը
  28x3x14x2=42x?:
  1) այլ պատասխան 2) 28 3) 14 4) 56
 8. Քանի՞ հատված կա նշված գծապատկերում:
  1) 4 2) 5 3) 10 4) 9
 9. 1-ից մինչև 100 բնական թվերի շարքում, որքանո՞վ է զույգ թվերի գումարը մեծ կենտ թվերի
  գումարից:
  1) 50-ով 2) 100-ով 3) հավասար են 4) այլ պատասխան
 10. Յուրաքանչյուր րոպեում զամբյուղում եղած խնձորների թիվը կրկնապատկվում է: 12 րոպե
  հետո զամբյուղը լցվում է: Որքա՞ն ժամանակ հետո այն կիսով չափ կլցվի:
  1) 6 2) 11 3) 10 4) 9
 11. 3 մարդ 4 օրում հավասարաչափ ուտում են 24 կգ սնունդ: 8 մարդ 2 օրում քանի՞ կգ սնունդ
  հավասարաչափ կուտեն:
  1) 24 2) 32 3) 16 4) 48
 12. 2019 բնական թվերի գումարը 2020 է: Գտնել այդ բնական թվերի արտադրյալը:
  1) 2 2) 2020 3) այլ պատասխան 4) 2019
 1. Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել երկու հաջորդական բնական թվերի արտադրյալի վերջին
  թվանշան:
  1) 5 2) 9 3) 0 4) 3
 2. Հաղորդալարի մի կտորը 6 անգամ կարճ է երկրորդից, իսկ երկրորդ կտորը 125 մ-ով երկար է
  առաջինից: Գտնել երկրորդ կտորի երկարությունը:
  1) 150 2) 125 3) 25 4) 50
 3. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանները ձախից աջ մեծանում են:
  1) 7 2) 28 3) 13 4) այլ պատասխան
 4. 2020 ճառագայթներից մի քանիսը սպիտակ են, իսկ մի մասը՝ սև: Հայտնի է, որ
  ճառագայթներից գոնե մեկը սև է, իսկ կամայական երկու ճառագայթներից գոնե մեկը
  սպիտակ: Գտնել սև ճառագայթների քանակը: 1010
 5. Մեկ նարինջը և երկու բանանը միասին արժեն 800 դրամ, իսկ նույն տեսակի մեկ բանանը և 2
  նարինջը միասին արժեն 700 դրամ: Որքա՞ն արժե մեկ նարինջը:
 6. Երկու գնացքներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 250 մ երկարություն և 45 կմ/ժ արագություն,
  շարժվում են հակառակ ուղղություններով և անցնում են իրար կողքով: Քանի՞ վայրկյան կտևի
  անցումային այդ ժամանակը:
 7. Արմենը վիճակահանության կտրոնի վրա նկատեց, որ նրա հերթական համարը՝ 31513, աջից
  ձախ և ձախից աջ նույն կերպ է կարդացվում (սիմետրիկ թիվ): Քանի՞ հնգանիշ սիմետրիկ
  համարով վիճակահանության կտրոն կարող է լինել:
 8. Նկարում պատկերված յուրաքանչյուր ուղղանկյան ներսում գրված է նրա պարագիծը: Գտնել
  դատարկ ուղղանկյան պարագիծը:
  24 18
  41 47

Ճամբարային Գործունեություն։ Օր Երկրորդ


 Հունվարի 1
8


1.Գտնել 72-ի բոլոր բնական բաժանարարների քանակը:

Պատասխան՝11

2.Հաշվել 60-ի 20%-ի 1/4 մասի 25%-ը:

60*20/100=12      12*25/100=3        3*25/100=0,75

3.Ուղղանկյունաձև սենյակի պարագիծը 32 մ է: Սենյակը միջնապատով բաժանեցին երկու սենյակների, որոնց պարագծերը 16 մ և 24 մ են: Գտնել միջնապատի երկարությունը:

Պատասխան՝ 8

4.Բազմապատկեցին 1-ից մինչև 27 բոլոր բնական թվերը (1 .2 .3 .4 . …… .26.27): Քանի՞ 0-ով է վերջանում ստացված թիվը: 

Պատասխան՝ 4

5. 6ժամ կարդալուց հետո մնաց կարդալու գրքի 2/5 մասը: Քանի՞ ժամ է անհրաժեշտ գրքի մնացած մասը կարդալու համար: 

Պատասխան՝4

7. Քանի՞ հատված կա նշված գծապատկերում:

8. Բնական թվերը բաժանված են քառյակների հետևյալ կերպ՝ (1;2;3;4); (5;6;7;8); (9;10;11;12); …..: Գտնել 20-րդ փակագծում գրված 4 թվերի գումարը:
9.Գտնել բոլոր այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների արտադրյալը պարզ թիվ է:
10. 1;2;3;4;……..;2018;2019;2020 բնական թվերի մեջ զույգ թվերի գումարը որքանո՞վ է մեծ կենտ թվերի գումարից:

Ճամբարային Գործունեություն։ Օր Առաջին

Հունվարի 11
Նախագծային աշխատանք:Լուծում և քննարկոմ ենք 2020թ.-ին կայացած մաթեմատիկական  օլիմպիադայի խնդիրները Աշխատանքը սկսում ենք պարզ խնդիրներից:

1.Գտնել երկնիշ զույգ թվերի քանակը:

90:2=45
Պատասխան՝45


2. Գտնել 36-ի և 84-ի ընդհանուր բաժանարարների քանակը:

36-1,2,3,4,6,12
84-1,2,3,4,6,12

Պատասխան՝6

3. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 3 թվանշանը:

Պատասխան՝19 թիվ

4. 10000-ից փոքր և 10-ից մեծ քանի՞ բնական թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը 2 է:

11, 20, 110, 101, 200, 1100, 1010, 1001, 2000,
Պատասխան՝ 9

5.Գտնել 1×2 x3 x … x 93×94 (բազմակետերի փոխարեն հերթականությամբ բոլոր բնական թվերն են, մինչև նշված թվերը) արտադրյալի վերջին թվանշանը:

Պատասխան՝ 4

6.Մտապահված թիվը բազմապատկեցին 8-ով, այնուհետև ստացված թվից հանեցին 5 և ստացվեց 13-ից 7 անգամ մեծ թիվ: Գտնել մտապահված թիվը:

Լուծում
13 x 7 = 91
91 + 5 = 96
96 : 8 = 12
Պատասխան.՝ 12


7. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել ? նշանի փոխարեն, որպեսզի տեղի ունենա հետևյալ հավասարությունը 28x3x14x2=42x?:

28x3x14x2=2352
2352/42=56
Պատասխան.՝568.Քանի՞ հատված կա նշված գծապատկերում: ___________ ________ _________ __________

Պատասխան՝ Այս գծապատկերը ունի 10 հատված

9. 1-ից մինչև 100 բնական թվերի շարքում, որքանո՞վ  է զույգ թվերի գումարը մեծ կենտ թվերի գումարից:

Պատասխան.՝ 50

10. Յուրաքանչյուր րոպեում զամբյուղում եղած խնձորների թիվը կրկնապատկվում է: 12 րոպե հետո զամբյուղը լցվում է: Որքա՞ն ժամանակ հետո այն կիսով չափ կլցվի: 

Պատասխան՝11ր,

11.3 մարդ 4 օրում հավասարաչափ ուտում են 24 կգ սնունդ: 8 մարդ 2 օրում քանի՞ կգ սնունդ հավասարաչափ կուտեն:

Պատասխան՝32կգ.

12. 2019 բնական թվերի գումարը 2020 է: Գտնել այդ բնական թվերի արտադրյալը:

Պատասխան՝2

13. Նշված թվերից ո՞րը կարող է լինել երկու հաջորդական բնական թվերի արտադրյալի վերջին թվանշան: 1) 5    2) 9     3) 0     4) 3

14. Հաղորդալարի մի կտորը 6 անգամ կարճ է երկրորդից, իսկ երկրորդ կտորը 125 մ-ով երկար է առաջինից: Գտնել երկրորդ կտորի երկարությունը:

6 x 25 = 150
Պատասխան՝150
15. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանները ձախից աջ մեծանում են:

 • Շաբաթվա անելիքներ, քննարկում:

English

Rewrite the sentences in passive voice.

He opens the door. – The door is opened by him.

We set the table. – The table was set by us.

She pays a lot of money. – A lot of money is paid by her.

I draw a picture. – A picture is drawn by me.

They wear blue shoes. – Blue shoes are worn by them.

They don’t help you. – You aren’t helped by them.

He doesn’t open the book. – The book isn’t opened by him.

You do not write the letter. – The letter is not written by you.

Does your mum pick you up? – Are you picked up by your mum?

Does the police officer catch the thief? – Is the thief caught by the
police officer?

Քիմիա

Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(B) = 11

գ)Ar(Si) = 28

բ)Ar(Ag ) = 108

2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:

Քիմիական տարրի նշանը ցույց է տալիս տվյալ տարրի կրճատ անվանումը։


Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝

ալումին՝Al

կալցիում`Ka

սիլիցիում`Si

ֆոսֆոր`P

երկաթ`Fe

ածխածին`C

ջրածին`H

ցինկ`Zn

ծծումբ`S

քլոր`Cl

ազոտ`N

3.Ինչո՞ւ չի կարելի նույնացնել քիմիական տարր, պարզ նյութ եւ ատոմ հասկացությունները:

Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է:  

Պարզ նյութերը կազմված են մեկ քիմիական տարրի ատոմներից:

Ատոմների յուրաքանչյուր առանձին տեսակը կոչվում է քիմիական տարր։

4.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է երկաթի օքսիդ եւ ջուր :Ի՞նչ քիմիական տարրեր են
մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Fe,H,O:

5.Ի՞նչ տարրերից են կազմված ջուրը, կերակրի աղը, ծծմբական թթուն, կալիումի հիդրօքսիդը, օզոնը, քացախաթթուն, պիրիտը, ամոնյակը, շմոլ գազը։

ջուրըղ-H2O

կերակրի աղը-NaCl

ծծմբական թթուն-H₂SO₄

կալիումի հիդրօքսիդը-KOH

օզոնը-O3

քացախաթթուն-CH₃COOH

պիրիտը-FeS2

ամոնյակը-NH3

շմոլ գազը-CO

6.

Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը` 

Արծաթի կարբոնատ – Ag2CO3

երկաթի սուլֆիդ –FeS

Ալյումինի սուլֆատ –Al2(SO4)3

լիթիումի սիլիկատ – Li2SiO3

ցինկի քլորիդ —  ZnCl2

Հանրահաշիվ

Screenshot 2020-12-21 140128

ա/ 1/4x-1/3x=3/12x-4/12x=-1/12x

բ/ 1/m+5/4m=4/4m+5/4m=9/4m

գ/ 2/p+3/pq=2q/pq+3/pq=2q+3/pq

դ/ a/xy-b/x=a/xy-by/xy=a-by/xy

ե/ m/n^2-1/mn=m^2/mn^2-n^2/mn=m^2-n/mn

զ/ a/3b^2+8/2ab=2a/6ab^2+24/6ab^2=2a+24/6ab^2

Screenshot 2020-12-21 141859

ա/ m/ab+m/ac=mc+mb/abc

բ/ 2a/mn-5a/mb=2a-5a/mnb=2ab-5an/mnb

գ/ 2a-3b/m+4a-5b^2/mb=2a-3b/mb+4a-5b^2/mb=2ab-3b^2/mb+4a-5b^2/mb=2ab-8b^2/mb

դ/x-y/xy-x-z/xz=x-y/xyz-x-z/xyz=xyz-xyz/xyz-xyz-zxy/xyz

Screenshot 2020-12-23 174815

ա/ 2/x^2-3/x^3=2x-3/x^3

բ/ 7/m^4-3a/m^2=7-3am^2/m^4

գ/ 1/a^5b^3+1/ab^7=ab^7+a^5b^3/a^5b^7

դ/ 4/x^4b^3-3/x^2b^5=4x^2b^5-3x^4b^3/x^6b^8

ե/ 3a/x^7y^5z-3b/xy^4z^5=3axy^4z^5-3bx^7y^5z/x^8y^9z^6

զ/ m^7n/a^4b^3c^9+3mn^2/a^3b^6c^4=m^7na^3b^6c^4+3mn^2a^4b^3c^9/a^7b^9c^13

Чай

1. Прочитайте, обсудите.

Чай — уникальный напиток, по популярности своей едва ли отстающий от кофе. Он захватил почти весь мир, Россия в этом случае не осталась в стороне.
Впервые чай был завезен в Россию в 17-ом веке из Азии. В то время его использовали как модное лекарство среди знатного общества.
В конце 18-го века вместе с развитием морских путей и железных дорог чайная церемония в России начинает завоевывать своих почитателей, и чай постепенно становится национальным русским напитком. В России начинает формироваться свой оригинальный чайный этикет, который отличается от восточных и европейских чайных традиций.
Русскую чайную церемонию начали называть «Купеческой».
Распространение русской чайной церемонии сопровождается изобретением самовара в 1778 году братьями Лисицыными. Ими была придумана специальная нагревательная система, благодаря которой, вода для чая всегда оставалась горячей, и чай со сладостями можно было пить на протяжение целого вечера.
Обязательными атрибутами чайной церемонии в России становятся самовар с кипятком, заваренный в заварнике крепкий чай, кусковой сахар, и, конечно же, сдоба – булки, баранки, плюшки, ватрушки, пироги. Без них не обходился ни один чайный стол. 
Качественные китайские и другие поставки состояли из отборного черного, зеленого чая разной ценовой категории, но в России предлагали и совершенно другие напитки под тем же названием. Изначально связано это было именно с высокой ценой на хороший товар, кроме того, некоторые русские, особенно крестьяне, особо не разбирающиеся среди элитных напитков и угощений, предпочитали ароматные травяные сборы вместо терпкого питья. Особенно популярны стали: «копорский» напиток, готовящийся из высушенных листов Иван-чая; фруктовый чай, приготовленный из смеси измельченных фруктов и ягод с добавлением их же высушенных листьев; «деревянные» чаи, за основу которых брались листья или даже кора дуба, березы, ясеня, а также других растений; травяные сборы, среди которых особенно популярной была душица. Такие подделки жестоко пресекались правительством, особенно, если их пытались выдать за настоящий чай с помощью ядовитых красителей, а также прочих ненатуральных добавок. Но, с другой стороны, некоторые из этих напитков стали традиционными. Тот же Иван-чай русские пьют и любят до сих пор, невзирая на то, что изначально «копорский» напиток был лишь дешевым аналогом оригинала.

За долгое время существования чая в России сложились определенные чайные традиции, многие из которых известны до сих пор. Особенность русского чаепития, прежде всего, заключалась в богатом убранстве стола. С напитком подавали огромное количество угощений — выпечку сладкую и несладкую, варенья, сахар и другие лакомства. Чаепитие обычно становилось долгим мероприятием, вполне нормальным было выпить шесть-семь чашек подряд. Кроме того, чай пили в самых разных ситуациях — во время торжества, с семьей или при встрече гостей.

2. Задание
Какие виды чая вы знаете? Напишите.

Я знаю черныйб зеленыйб фруктовыйб лаймовыйб мятный чай.

Какие традиции русского чаепития сущсествуют? Найдите информацию в интернете.

Особенностью русской традиции чаепития всегда было то, что окружало сам процесс – чай никогда не пили впустую, на стол подавали различные закуски – колотый сахар, сладкие и соленые пироги, варенья и мёд, сушки, баранки, а в праздничные дни – пряники. Из-за стола полагалось вставать сытым.

Как появился самовар?

Самовар был изобретен в 1778 году братьями Лисицыными. Ими была придумана специальная нагревательная система, благодаря которой, вода для чая всегда оставалась горячей, и чай со сладостями можно было пить на протяжение целого вечера.

Что такое блюдце и как его использовали на Руси?

Блюдце — тарелочка с приподнятыми краями, на которую ставят чашку или стакан. Блюдце используют для того, чтобы пролитая из чашки жидкость никуда не проливалась, а оставалась на нём. Также из блюдец иногда пьют горячие напитки, в основном чай, быстрее остывающий за счет увеличения площади испарения.

Для чего нужен подстаканник?

Чай нагревал стекло стакана очень сильно, держать стакан в руке не получалось. Подстаканник позволяет брать стакан за удобную ручку.

Подготовьтесь к чаепитию ( заварка, варенье, блины, сахар, сушки)

Քիմիա

1.Գրե՛ք հետեւյալ նյութերի անվանումները .
BaO-Բարիում օքսիդ

Fe3O4-Երկաթի օքսիդ

Al(OH)3-Ալյումինի հիդրոքսիդ

Na2O-Նատրիումի օքսիդ

CaCO3-Կալցիումի կարբոնատ

Al2O3-Ալյումինի օքսիդ

CaO-Կալցիումի օքսիդ

NH4NO3-Ամոնիումի նիտրատ

BaO2-Բարիումի պերոքսիդ

Ca(NO3)2-Կալցիումի նիտրատ
2. Գրե՛ք հետեւյալ օքսիդներին համապատասխանող հիդրօքսիդների բանաձեւերն ուանունները` Li2O, CaO, HgO, Al2O3, Cr2O3, MnO, Fe2O3:

Li2O-Li(OH)

CaO-Ca(OH)2

HgO-Hg(OH)2

Al2O3-Al(OH)3

Cr2O3-Cr(OH)3

MnO-Mn(OH)2

Fe2O3-Fe(OH)3

3.Ներկայացրե՛ք լիթիումի, նատրիումի, մագնեզիումի, բարիումի, ցինկի, պղնձի (II) եւ երկաթի (III) հիդրօքսիդների բանաձեւերը։

Li-LiOH

Na-NaOH

Mg-Mg(OH)2

Ba-Ba(OH)2

Zn-Zn(OH)2

Cu-Cu(OH)2

Fe-Fe(OH)3

4.Որոշե՛ք թթվածնի զանգվածային բաժինը ( %) Cr2O3 օքսիդում:

Mr(Cr2O3)=2*Ar(Cr)+3*Ar(O)=2*52+3*16=152

w(O3)=3*16/152=0,32*100=32%

5.Նշիր կապի տեսակը.

ա) CaO-իոնային, CuO-իոնային, CO-կովալենտ, ոչ բևեռային

բ) CO2-կովալենտ, ոչ բևեռային, Li2O-իոնային, N2O3-կովալենտ, ոչ բևեռային

գ) SO2-կովալենտ, CO2-կովալենտ, ոչ բևեռային, N2O5-կովալենտ, ոչ բեռային

դ) Na2O-իոնային, K2Oիոնային, Li2O-իոնային

ՍՈՎՈՐԵԼ…..

1.Օքսիդը երկու տարրերի ատոմներից բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մե­
կը թթվածինն է։
2.Թթուները բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են ջրածնից եւ թթվային մնացորդներից։

3.
Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից եւ հիդրօքսիլ խմբից, անվանում են հիմ­քեր կամ հիդրօքսիդներ։

4.
Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մե­ տաղների ատոմներից եւ թթվային մնացորդներից։

Հանրահաշիվ

ա/x+1/x-1+2x/1-x=x+1/x-1-2x/x-1=x+1-(2x)/x-1=-x+1/x-1=1

բ/1/x-y-1/y-x=1/x-y+1/x-y=2/x-y

գ/2a/a-b-3a/b-a=2a/a-b+3a/a-b=5a/a-b

դ/4m-1/n-m-m-4/m-n=4m-1/n-m+m-4/n-m=5m-5/n-m

ե/2p+q/p-2q-p+3q/2p-p=2p+q/p-2p + p+3q/p-2q=3p+4q/p-2q

զ/8a+b/1-a — 2a-3b/a-1=8a+b/1-a + 2a-3b/1-a=10a+4b/1-a

Screenshot 2020-12-18 183241

ա/ a + a/2=a/1 + a/2=2a/2 +a/2=3a/2

բ/ x – x/3=x/1 – x/3=3x/3 – x/3=2x/3

գ/ x/7 – 2x=x/7 – 2x/1=x/7 – 14x/7 = – 13x/7

դ/ 2 + a/3=2/1 + a/3=6/3 + a/3=6+a/3

ե/ 1 + 1/a=1/1 + 1/a=a/a + 1/a=a/a

զ/ 1/b – a=1/b – a/1=1/b – ab/b=ab/b

Screenshot 2020-12-18 183927

ա/ a/3 + b/2=2a/6 + 3b/6=2a+3b/6

բ/ x/4 – y/2=x/4 – 2y/4=x-2y/4

գ/ 2m/3 – 4/5=10m/15 – 12/15=10m-12/15

դ/ 4m/3 + 2n/5=20m/15 + 6n/15=20m+6n/15

ե/ 3p/4 + 2p/3=9p/12+8p/12=9p+8p/12=17p/12

զ/ a^2/4 – 2a/3=3a^2/12 – 8a/12=3a^2-8a/12

է/ 7x^2/3 + 13x^2/5=35x^2/15 + 39x^2/15=35x^2+39^2/15=74x^2/15

ը/ 6xy/7 – 5xy^2/9=54xy/63 – 35xy^2/63=54xy+35xy^2/63

Screenshot 2020-12-18 191635

ա/ 1/a + 1/b=b/ab + a/ab=b+a/ab

բ/ 2/x – 3/y=2y/xy – 3x/xy=2y-3x/xy

գ/ x/a + y/b=xb/ab + ya/ab=xb+ya/ab

դ/ 5a/7 – b/x =5ax/7x – 7b/7x=5ax-7b/7x

ե/ 1/2a – 1/3=3/6a – 2a/6a=3-2a/6a

զ/ 1/a – 1/bc=bc/abc – a/abc=bc-a/abc

Screenshot 2020-12-18 192136

ա/ x/8 – x/4=4x/32- 8x/32=4x+8x/32=12x/32

բ/ a/6 + a/8=8a/48 + 6a/48=8a+6a/48=14/48

գ/ m^2/3 – 2m/2=2m^2/6 – 6m^2/6=2m^2-6m^2/6=-4m^2/6

դ/ a-1/10 +a/15=15a-15/150 – 10a/15=15a-15-10a/15=5a-15/15

ե/ 2x+3/6 + x-1/8=16x+24/48 + 6x-8/48=16x+24+6x-8/48=22x+16/48

զ/ a-3/10 — 2-a/15=15a-45/150 – 20-10a/150=15a-45-20-10a/150=5a-65/150