Սպասարկման ոլորտը

Ո՞րոնք են տնտեսության սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերը:

Ներկայումս սպասարկման ոլորտում գլխավոր տեսակ են դարձել բազմազան գործարար,
հատկապես` տեղեկատվական ծառայությունները

Ի՞նչ կապ կա սպասարկման ոլորտի և նյութական արտադրության ոլորտների միջև:

Սպասարկման ոլորտ- ծառայությունների սպասարկում

նյութական արտադրություն- նյութական արտադրանքի ստեղծում

Ինչու՞ է տնտեսությամ մեջ անընդհատ մեծանում սպասարկման ոլորտի դերը

Քանի որ արդյունաբերությունը մեքենայացման պատճառով  մարդիկ տեղափոխվում են արտադրության ոլորտից սպասարկման ոլորտ:

Աշխարագրություն

 1. Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:

Տրանսպորտի միջոցով իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների հումքի փոխադրումը: Նաև պատրաստի արտադրանքը սպառողին հասցնելը: Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու արտադրությունների միջև որոշակի հեռավորության վրա տեղեկատվության փոխանցումը տարբեր տեխնիկական միջոցներով:

2.  Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

Բեռնաշրջանառությունը դա տրանսպորտով փոխադրվող բեռների քանակն է որոշ ժամանակում:

Ուղևորաշրջանառություն ավտոմոբիլով փոխադրված ուղևորների թվաքանակն է։

3. ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր:Ինչու՞

ՀՀ-ի համար կարևոր է ցամաքային և օդային տրանսպորտը, որովհետեւ մենք ծով չունենք:  Մենք ունենք միջազգային օդանավակայան և դրա համար օդային տրանսպորտը շատ կարևոր է մեզ համար: ՀՀ-ում ավելի կարևոր է ցամաքային տրանսպորտը, քանի որ այն ավելի էժան է:

Աշխարագրություն

 • Որո՞նք են բուսաբուծության զարգացման նախադրյալները:
  Արևը,ջուրը,հողը,մարդկանց աշխատանքը,բարենպաստ պայմանները

Էկոլոգիա: Ծրագիր ~ Բարի գալուստ

 • Ի՞նչ կապ ունի բուսաբուծությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:
  Տնտեսության բոլոր ճյուղերը կապ ունեն իրար: Ցորենից ստանում ենք ալյուր, ալյուրից էլ ուտելիք:
 • Նշեք հետևյալ բույսեր մշակող առաջատար երկրները.

Բրինձ-Չինաստան, ցորեն-Առաջավոր Ասիա, բամբակ-Ասիա, թեյ-Չինաստան, սուրճ-Եթովպիա, կակաո-Ամերիկա, խաղող-Առաջավոր Ասիա, եգիպտացորեն-Մեքսիկա

Ձկնորսություն

Մեր օրերում բարձրագույն տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ դեռևս պահպանվում
են մարդու հնագույն զբաղմունքները` հավաքչությունը, ձկնորսությունը և անտառային տնտեսությունը, որոնք արդեն շուրջ 30 հազար տարվա պատմություն ունեն:

Հավաքչությունը, որսորդությունը, ձկնորսությունը և անտառային տնտեսությունը
մարդկությանը մատակարարում են բնությունից վերցրած նյութական բարիքներ, բայց
կազմակերպվածության տեսանկյունից նյութական արտադրության ճյուղ չեն և դիտվում են որպես գյուղատնտեսության հարակից գործունեություններ:

Ձկնորսություն՝

Ձկնորսությունը բնակչությանը սպիտակուցներով և վիտամիններով հարուստ ձկան միս մատակարարող ճյուղ է:Ներկայումս ձկնորսությունը տարածված է ամենուրեք` բոլոր ծովերում և խոշոր լճերում ու գետերում:

Ձկան համաշխարհային որսը արագորեն մեծանում է, քանի որ բնակչության թիվը անընդհատ մեծանում է:Ձկնորսության առաջատար երկրներն են՝Չինաստանը, Պերուն, Չիլին,ԱՄՆ-ը, Նորվեգիան, Ճապոնիան:

Խոսելով ձկնորսության զարգացման հեռանկարների մասին, պետք է հիշել, որ համաշխարհային օվկիանոսի օրգանական պաշարների ինքնավերականգնումը չխախտելու համար ձկան և ծովային կենդանիների տարեկան որսը չպետք է գերազանցի 150 մլն տոննան:

Որպեսզի ձկնային պաշարները չսպառեն ամբողջությամբ, մարդիկ ստեղծեցին աքվակուլտուրան:

Աքվակուլտուրայի էությունը մարդու կողմից ջրավազաններում արհեստական եղանակով
ջրային զանազան օգտակար օրգանիզմների նպատակային բազմացումն է:

Գոյություն ունի աքվակուլտուրայի վարման երկու տեսակ` քաղցրահամ ջրերի և ծովային (մարիկուլտուրա):

Անտառային տնտեսություններ՝

Հայտնի է, որ մարդու համար մեծ է անտառի տնտեսական նշանակությունը հատկապես
մեծ է փայտանյութի ձեռք բերման գործում: Սակայն մարդու համար դրանցից ոչ պակաս
կարևոր է նաև անտառի դերը` պտուղների, հատապտուղների, սերմերի, սնկերի հավաքման,
վայրի մեղրի, դեղաբույսերի և տեխնիկական բույսերի մթերման, գազանների և թռչունների
որսի բնագավառներում: Դրանց մեծ մասը անտառային գոտիների բնակչության սննդաբաժնի
կարևոր մասն են կազմում:Անտառներից հավաքում են նաև վայրի մեղր:

Որսորդությունը՝

Որսորդությունը անասնապահության հետ միասին բնակչությանը լրացուցիչ մատակարարում է միս, կաշի, մորթի:Որսորդությունը զբաղվում է վայրի կենդանիների և թռչունների որսով:

Որսորդությունն ու հավաքչությունը դեռևս զգալի չափով պահպանվում են նաև որոշ
զարգացած երկրներում (Ռուսաստանում, Կանադայում, Շվեդիայում, Ավստրալիայում):
Օրինակ, Ավստրալիայում տարեկան միջին հաշվով որսում են 5 մլն ագեվազ:
Հավաքչությունը պահպանվում է նաև Հայաստանում: Մեր սննդաբաժնի մեջ օգտագործվող
որոշ մթերք ոչ թե գյուղատնտեսական արտադրանք են, այլ բնության բարիքներ: Դրանցից են,
օրինակ` ավելուկը, մանդակը, ծառի և դաշտային սնկերը, դեղաբույսերը և այլն:

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

1. Ի՞նչ տարբերություն կա նյութական արտադրության ոլորտների և ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության միջև:

Ձկնորսությունը, անտառային տնտեսությունը և ուրսրդությունը բնությունից են վերցնում, իսկ նյութական արտադրության դեպքում ապրանքը ստեղծվում է:

2. Ի՞նչ նյութական բարիքներ է մարդուն տալիս անտառը և այդ բարիքները տնտեսության ո՞ր ճյուղերում են օգտագործվում:

Անտառը մարսուն տալիս է` պտուղների, հատապտուղների, սերմերի, սնկերի հավաքման,
վայրի մեղրի, դեղաբույսերի և տեխնիկական բույսերի մթերման, գազանների և թռչունների
որսի բնագավառներում: Դրանց մեծ մասը անտառային գոտիների բնակչության սննդաբաժնի
կարևոր մասն են կազմում:Անտառներից հավաքում են նաև վայրի մեղր:

Դեղաբույսերը՝ բժշկության և սննդի բնագավառներում:Մեղրը պտուղները և այլն սննդի բնագավառներում:

3. Ի՞նչ հետևենաքներ են թողնում ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը բնության վրա:

Չարաշահման պատճառով սպառվում են անտառի բարիքները:Անտառներոմ վերանում են որոշակի վայրի կենդանիների տեսակներ:

Աշխարագրություն

1․ Ի՞նչ է ուսումնասիրում հասարակական աշխարհագրությունը։

Հասարակական աշխարհագրություն, ուսումնասիրում է բնակչության և տնտեսության տեղաբաշխման օրինաչափություններն ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև՝ այդ տեղաբաշխման տեղական առանձնահատկությունները որոշակի տարածաշրջաններում ու երկրներում:
Աշխարհագրության մեջ պետությունները խմբավորում ենք ըստ․

 • տարածքի
 • բնակչության թվի
 • աշխատանքային ռեսուրսի
 • աշխարհագրական դիրքի

3․Լրացնել նախադասությունները։

Աշխարհի պետությունները ըստ պետական կառավարման ձևի լինում են Միապետական և Հանրապետական։ Գոյություն ունի հանրապետության երկու տեսակ Նախագահական և պառլամենտական։Նախագահական հանրապետությունում նախագան ընտրվում է ժողովրդի կողմից պարբերաբար կատարվող ընտրությունների միջոցով։ Խորհրդարանական հանրապետության դեպքում նախագահն ընտրվում է Ազգային ժողովի կամ խորհրդարանի կողմից։

4․Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.   

 1. Աշխարհի երկրների մեծ մասը կառավարման ձևով միապետություն է:
 2. Նախագահական հանրապետությունում երկրի նախագահն ընտրվում է պառլամենտի (խորհրդարանի) կողմից:
 3. Աշխարհի երկրների ճնշող մեծամասնությունը տարածքային կառուցվածքով ունիտար (միացյալ) են:
 4. Դաշնային պետության տարածքային միավորներն ունեն բացարձակ պետա­կան անկախություն:

5․ Երկրագնդի վրա կամ դրա որևէ տարածքում բնակվող մարդկանց ամբողջությունը կոչվում է.     

 1. ռասա
 2. ազգ
 3. աշխատանքային ռեսուրս
 4. բնակչություն

6․ Կրոնապետություն է.        

 1. Մոնակոն
 2. Թուրքիան
 3. Մեծ Բրիտանիան
 4. Վատիկանը

7․ Աշխարհում բնակչության մեծ կուտակումներ ունեցող գլխավոր արեալներից չէ. 

 1. Ավստրալիան
 2. Արևմտյան Եվրոպան
 3. Արևելյան Ասիան
 4. ԱՄՆ–ի հյուսիս–արևելքը

8․ Բնական շարժի հետևանքով սերունդների հերթափոխման գործընթացը կոչվում է.  

 1. բնակչության կազմ
 2. բնակչության բնական աճ
 3. բնակչության մեխանիկական շարժ
 4. բնակչության վերարտադրություն

9․Երկրի տարածքը 40 հազ. կմ2 է, բնակչության թիվը` 6 մլն մարդ: Բնակչության միջին խտությունը կլինի.        

 1. 150 մարդ/կմ2
 2. 200 մարդ/կմ2
 3. 100 մարդ/կմ2
 4. 180 մարդ/կմ2

10․ Ի՞նչ է միգրացիան

Այն անհատների կամ սոցիալական խմբերի մշտական բնակավայրի փոփոխության գործընթաց է, որն արտահայտվում է նույն երկրի այլ տարածաշրջան, այլ աշխարհագրական շրջան կամ այլ երկիր տեղափոխման ձևով։
11․ Որը՞ միգրացիայի դրդապատճառ է

Աշխարագրություն

 <<Ուսումնական աշուն>> նախագիծ
ժամանակահատվածը- Հոկտեմբերի 28- նոյեմբերի 2
Մասնակիցները- Միջին դպրոցի 7-րդ դասարանցիներ
Նախագծի նպատակը և խնդիրները
Սովորողները կարողանան ուսումնասիրել բնակչության թիվը տարբեր ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ներկայացնել վիճակագրական տվյալներ բնակչության թվի վերաբերյալ, կազմել գրաֆիկ բնակաչության տեղաբաշխման և միգրացիայի տեսակների վերաբերյալ։
Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է 
⦁ Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն                           1 միավոր
⦁ Ուրվագծային քարտեզի հետ աշխատանք                               1 միավոր
⦁ Գրաֆիկների կազմում Երկրագնդի բնակչության տեղաբաշխման վերաբերյալ։                                                                                                                                     3 միավոր
⦁ Աշխատանքի ընթացքում ներկայացնել բնակչության շաժը, որևէ երկրի օրինակով։                                                                                                                             1 միավոր
⦁ Նշել ուրվագծային քարտեզի վրա Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն ուղղիները։                                                                                                                 2 միավոր
Տեսաֆիլմով ներկայացնել հետևյալ հարցերը․                     2 միավոր
⦁ Բնակչության թվի արագ աճը ի՞նչ հիմնախնդիրներ է առաջացնում։
Բնակչության բնական շարժը բնակչության թվի փոփոխությունն է (աճը կամ նվազումը), որը տեղի է ունենում բնական եղանակով՝ ծննդի ու մահի հետևանքով։ Իսկ բնակչության մեծ աճի դեպքում անհարմարության խնդիրներ կառաջանան:
⦁ Ի՞նչ է բնակչության վերարտադրությունը։ Ներկայացնել բնական և մեխանիկական շարժը։
Բնակչության վերարտադրություն մարդկանց սերունդների մշտական հերթափոխությունը, որը բնակչության բնական և մեխանիկական շարժերի ամբողջությունն է։ Ողջ աշխարհի բնակչության վերարտադրությունը միայն բնական շարժի արդյունք է, իսկ երկրների մեծ մասինը՝ բնական ու տարածքային շարժերի ամբողջությունն է։
⦁ Ո՞ր գործոններն են ազդում բնակչության բնական շարժի վրա։
Բնակչության բնական շարժը բնակչության թվի փոփոխությունն է (աճը կամ նվազումը), որը տեղի է ունենում բնական եղանակով՝ ծննդի ու մահի հետևանքով։
⦁ Ո՞ր գործոններն են ազդում մեխանիկակն շարժի վրա։
Ի տարբերություն ամբողջ աշխարհի, առանձին երկրների և տարածաշրջանների բնակչության թվի աճը և սերունդների հերթափոխումն ու նորացումը տեղի են ունենում ոչ միայն բնական շարժի, այլ նաև մեխանիկական շարժի հաշվին։
Արդյունքները — սովորողները այս աշխատանքի ընթացքում ձեռք  են բերելու  վիճակագրական տվյալների և քարտեզի հետ աշխատելու կարողություններ։
Աշակերտները իրենց բլոգներում տեղադրում են  աշխատանքները։
Աշխատանքը վերջում գնահատվում է 10 բալանոց համակարգով։

Աշխարագրություն

Похожее изображение 

1․ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ Ի՞ՆՉ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԵՆ ԱԶԴՈՒՄ։

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՆՈՒՄ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻ ՄԻՋՈՑՈՎ։

2․ Զարդացած և զարգացող երկրներում ի՞նչ ժողովրդագրական քաղաքականություն են իրականացնում։

3․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 15 պետություններ, որոնք պատկանում են վերարտադրության առաջին տիպին։Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի տնտեսապես զարգացած երկրները։

4․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 15 պետություն, որոնք պատկանում են վերարտադրության երկրորդ տիպին։ Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի զարգացող երկրները