Հանրահաշիվ

Պարապմունք 6. Մայիսի 11-15

Տեսակապի ժամանակ.·

 • հարցերի քննարկում
 • խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ:

Առաջադրանքներ:

 1. Եղբայրը գտավ 3 անգամ շատ սպիտակ սունկ, քան քույրը: Միասին նրանք գտել են 24 սպիտակ սունկ: Քանի՞ սպիտակ սունկ է գտել եղբայրը, քանիսը՝ քույրը:

3x+x=24

4x=24

24:4=6

6.3=18

Պատ․՝ 18 և 6

2.Երկու դարակում ընդամենը 63 գիրք կա, ընդ որում՝ առաջին դարակում 2անգամ քիչ գիրք կա, քան մյուսում: Քանի՞ գիրք կա ամեն դարակում:

2x+x=63

3x=63

63:3=21

21.2=42

Պատ․՝ 42 և 21

 1. Գիրքն ունի 60 էջ: Կարդացել են 2 անգամ ավելի շատ էջ, քան մնացել էր կարդալու: Քանի՞ էջ էր մնում կարդալու:

 

4.Հավաքակայանում 72 մեքենա կա: Մարդատար մեքենաները 7 անգամ շատ են բեռնատարներից: Քանի՞ բեռնատար մեքենա կա հավաքակայանում:

7x+x=72

8x=72

72:8=9

9.7=63

Պատ՝9 և 63

5.Դպրոց բերեցին ընդհանուր քանակով 690 սեղան ու աթոռ: Աթոռները 230-ով սեղաններից շատ էին: Քանի՞ սեղան և քանի՞ աթոռ բերեցին դպրոց:

230+x+x=690

230+2x=690

 

6.Դահուկավազքի մրցումներին մասնակցում էին 53 մարզիկ: Աղջիկները 17-ով քիչ էին տղաներից: Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա էին մասնակցում մրցումներին:

 

 1. Լուծիր հավասարումը՝

7x

ա) 3(x − 2) = 8

Պատ՝

բ)4 (x + 2) = 7

4x+8=7

  4x =7-8

4x=-1

x=-¼=-0.25

 

գ) 9(2x + 1) = 9

 դ) 5(2 − 3x) − 7 = 0

10-15x-7=0

 -15x=-10+7

-15x=-3

x=-3/-15

x=+1/5

ե) 3(x − 5) + 8 = 17

 զ) 6(x − 3) + 2(x + 2) = 10

է) 5(x − 1) − 4(x − 2) = 10

8.Լրացուցիչ: Սիրելի սովորող, ընտրիր  միայն  մեկ խնդիր, գրիր համարը, լուծումը գեղեցիկ ներկայացրու, հղումը ուղարկիր՝l.hakobyan@mskh.am հասցեին:

Լրացուցիչ առաջադրանքի խնդիրներն են՝

Համար 3.

Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնցից յուրաքանչյուրի տասնավորը առանց մնացորդի բաժանվում է միավորին:

Համար 4.

  4, 9, 24, 69, . , 609 թվերը գրված են ինչ-որ օրինաչափությամբ: Գտնել բաց թողնված թիվը:

Համար 5.

Քանի՞ զույգ բաժանարար ունի 120-ը: 

Հանրահաշիվ

 1. Մտապահված թիվը նշանակել x-ով, կազմել հավասարում, գտնել անհայտը:

ա) Մտապահել են մի թիվ, ավերացրել են 8 և ստացել 33:

x +8 =33

x=33-8

x=25

Պատ.՝ 25

բ) Մտապահել են մի թիվ, բազմապատկել են այն 4-ով և ստացել 40:

4x=40

x=40:4=10

գ) Մտապահել են մի թիվ, բազմապատկել են այն 7-ով, արդյունքին ավելացրել են 12 և ստացել  են 26:

7x+12=26

7x=26-12=14

x=14:7=2

դ) Մտապահել են մի թիվ, բազմապատկել են 5-ով, հանել են արդյունքից   4  ստացել  են 36:

5x-4=36

5x=36+4=40

x=40:5=8

 1. Մի թիվ 6-ով մեծ է մյուսից, իսկ նրանց գումարը 18 է: Ըստ խնդրի պայմանի, կազմեք հավասարում՝ նշանակելով x  տառով.

ա) փոքր թիվը

x+x-6=18

2x-6=18

2x=18+6=24

x=24:2=12

բ) մեծ թիվը:

x+x+6=18

2x+6=18

2x=18-6=12

x=12:2=6

 1. Մի թիվ 4-ով փոքր է մյուսից, իսկ նրանց գումարը 22 է: Ըստ խնդրի պայմանի, կազմեք հավասարում՝ նշանակելով   x տառով.

ա) փոքր թիվը

x+x-4=22

2x-4=22

2x=22+4=26

x=26:2=13

բ) մեծ թիվը:

x+x+4=22

2x+4=22

2x=22-4=18

x=18:2=9

 1. Կազմելով  հավասարում փորձիր լուծել խնդիրը:

ա)Մի թիվ 5 անգամ մեծ է մյուսից, իսկ նրանց գումարը 42 է: Գտիր այդ թվերը:

5x+x=42

6x=42

x=42:6=7

x=7

x=7*5=35

բ) Մի թիվ 3 անգամ փոքր է մյուսից, իսկ նրանց գումարը 28 է: Գտիր այդ թվերը:

3x+x=28

4x=28

x=28:4=7

x=7

x=7*3=21

գ) Մի թիվ 4 անգամ մեծ է մյուսից, իսկ նրանց տարբերությունը 39 է: Գտիր այդ թվերը:

4x-x=39

3x=39

x=39:3=13

x=13

x=13*4=52

դ) Մի թիվ 7 անգամ փոքր է մյուսից, իսկ նրանց տարբերությունը 54 է: Գտիր այդ թվերը:

7x-x=54

6x=54

x=54:6=9

x=9

x=9*7=63

Հանրահաշիվ

639.PNG

բ)x=2-6=-4

x=-4

640.PNG

Բ)x-3=2

x=2+3=5

x=5

641.PNG

բ)5+x=3

x=3-5=-2

x=-2

642.PNG

բ)5x+x=6

6x=6

x=6:6=1

643.PNG

բ)2x-3x+2=5

x+2=5

x=5-2=3

x=3

644.PNG

բ)(2x+5)+(3x-8)=7

2x+5+3x-8=7

5x-3=7

5x=7+3=10

x=10:5=2

x=2

 

Հանրահաշիվ

1.Գրիր  առաջին աստիճանի հավասարման օրինակներ  /հինգ հատ/:

x+1=0 

x+2=0

x+3=0

x+5=0

x+8=0

x+13=0

Փորձիր գտնել  ընդհանուր տեսքը:

2.Քո հորինած  օրինակներում ցույց տուր x-ի գործակիցը, ազատ անդամը:

x+3=0

 1. 1, 2, 3, 4, 5 թվերից ո՞րն է այս  հավասարման արմատը, ինչու՞:

  x-5=0

 

 1. Գտիր հավասարման արմատը՝

        x+5=0  -5

        x-4=0    4

      2x-8=0     4

        3y-3=0    1

        15x+15=0     -1

·         x-2=0     2

5.Կրկնողության համար առաջադրանքներ:

593.PNG

ա)3a^2b^3c*6a^3bc^2=18a^5b^4c^3

բ)7b^4e^2*14b^2c^5e=98c^9e^3b^2

գ)8c^2e^3k*12c^2ek=96c^4e^4k^2

դ)(-16)e^2k^4p^3*8e^2k^3p=-8e^4k^7p^4

ե)(-14)a^3bc^2*4ab^2c^2=-10a^4b^3c^4

զ)7k^2p^2x^3*(-23)k^2p^4x^2=-16k^4p^6x^5

է)2/3p^3x^3y^2*2. 1/2pxy^2=10/6p^4x^4y^4

ը)(-4/7)ace^2*1. 1/6a^2c^2e^2=24/42a^3c^3e^4

թ)(-2. 1/5)ae^2k^2*(-1. 9/11)a^2ek=a^3e^3k^3

ժ)(-1. 1/4) a^3kp^2*8/5ak^2p=40/20a^4k^3p^3

594.PNG

ա)2a^2b*7a^3b=14a^5b^2

բ)14a^2c^3*3a^4c^2=42a^6c^5

գ)

դ)8a^2e^7*11a^3c^2=88a^5e^9

595.PNG

ա)4ab^2+12ab^2+(5)ab^2=11ab^2

բ)12a^2b^2+7a^2b^2+(-18)a^2b^2=a^2b^2

գ)15b^2c^4+5a^2b^2+2b^2c^4=22b^2c^4

դ)13c^2e^3+(-13)c^2e^3=0

Կորոնա վիրուսի

«Կորոնա» վիրուսի վիճակագրական տվյալները

Տեղեկությունը ամեն օր թարմացվում է ժամը 22:00

Այս աղյուսակում նշված է վարակակիրների ընդհանուր թիվը:

Օր/Երկիր Հայաստան Իտալիա Ֆրանսիա Իրան Հարավ. Կորեա
23.03 194 63,928 16,689 23,049 8961
24.03 249 69,176 19,856 24,811 9,037
25.03 255 74,386 25,233 27,017 9,137
26.03 290 80,589 29,155 29,406 9,241
27.03
 • 26.03.2020 ամենաշատ վարակիրներ ունեցել է Իտալիան:

Untitled

 • Հայստանի վարակվածների թիվը 26.03.2020`290;Ամբողջ աշխարհում 26.03.2020 վարակվածների թիվը 520,360;Հայաստանի վարակվածների թիվը կազմում է ընդհանուր վակավածների 0,06%:
 • Հայաստանի բնակչության թիվը- 2.924.816
  Վարակակիրների թիվը-290; Կազմում է բնակչության  տոկասը 0,010:
 • Հայաստանի հիվանդների թիվը կազմում է այս օրվա հիվանդների թվի 290/520,360=145/260180

«Կորոնա» վիրուսի վիճակագրական տվյալները

Տեղեկությունը ամեն օր թարմացվում է ժամը 22:00

Այս աղյուսակում նշված է վարակակիրների ընդհանուր թիվը:

Օր/Երկիր Հայաստան Իտալիա Ֆրանսիա Իրան Հարավ. Կորեա
23.03 194 63,928 16,689 23,049 8961
24.03 249 69,176 19,856 24,811 9,037
25.03 255 74,386 25,233 27,017 9,137
26.03 290 80,589 29,155 29,406 9,241
27.03
 • 26.03.2020 ամենաշատ վարակիրներ ունեցել է Իտալիան:

Untitled

 • Հայստանի վարակվածների թիվը 26.03.2020`290;Ամբողջ աշխարհում 26.03.2020 վարակվածների թիվը 520,360;Հայաստանի վարակվածների թիվը կազմում է ընդհանուր վակավածների 0,06%:
 • Հայաստանի բնակչության թիվը- 2.924.816
  Վարակակիրների թիվը-290; Կազմում է բնակչության  տոկասը 0,010:
 • Հայաստանի հիվանդների թիվը կազմում է այս օրվա հիվանդների թվի 290/520,360=145/260180

Կորոնա վիրուսի վիճակագրական տվյալները

Օր/Երկիր Հայաստան Իտալիա Ֆրանսիա Իրան Հարավ. Կորեա
23.03 194 63,928 16,689 23,049 8961
24.03 249 69,176 19,856 24,811 9,037
25.03 255 74,386 25,233 27,017 9,137
26.03
27.03
 • 25.03.2020 ամենաշատ վարակիրներ ունեցել է Իտալիան:

Untitled

 • Հայստանի վարակվածների թիվը 25.03.2020`255;Ամբողջ աշխարհում 25.03.2020 վարակվածների թիվը 460,065;Հայաստանի վարակվածների թիվը կազմում է ընդհանուր վակավածների 0,06%:
 • Հայաստանի բնակչության թիվը- 2.924.816Վարակակիրների թիվը-255; Կազմում է բնակչության  տոկասը 0,009%:
 • Հայաստանի հիվանդների թիվը կազմում է այս օրվա հիվանդների թվի 255/460065=85/153,355

Մարտի 17 /Օր երկրորդ/

6.Գրատախտակին նվազման կարգով իրար հետևից գրված են 2019-ից  մինչև A բնական թվերը: 2019 2018 2017….. A: Ո՞րն է A բնական թիվը, եթե օգտագործվել է 2020 թվանշան:

2019-505+1=1515

Պատ՝  1515

 1. 1900-ից մինչև  2020 թվերի միջև քանի՞ բնական թիվ  կա, որոնք գրվում են չորս տարբեր թվանշաններով:

Պատ՝ 63

 1. 100 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 102-ի: Գտնել այդպիսի 100 թվերի արտադրյալի հնարավոր աենամեծ արժեքը:

Պատ՝ 4

 1. Մարմինը կազմված է իրար կպած 7 խորանարդներից: Եթե ամբողջ մարմինը ներկենք, ապա խորանարդների քանի՞ նիստ ներկված չի լինի:
  Capture

7×2=14

Պատ՝ 14

Մարտի 16-խնդիրների լուծումները

 1. Գտիր գումարը՝ 

17

1+4=5

2+4=6

1+2=3

4+1+2=7

2.Նապաստակը մեկ օրվա ընթացքում պարտադիր ուտում  է կամ 5 հատ գազար, կամ 2 գլուխ կաղամբ: Մեկ շաբաթվա  ընթացքում նա կերավ 15 գազար: Քանի՞ գլուխ կաղամբ է կերել նապաստակը   այդ շաբաթվա ընթացքում:

15:5=3

7-3=4օր

4×2=8

Պատ՝ 8

2.25սմ երկարություն  ունեցող ժապավենը քանի՞  մմ-ով է երկար 1դմ 9սմ երկարությամբ ժապավենից:

25սմ=250մմ

1դմ 9սմ =19սմ=190մմ 

250-190=60մմ

Պատ՝ 60մմ

 1. A թվից  դեպի ձախ գրված  է 18 թիվ, իսկ դեպի  աջ 8 թիվ: Քանի՞ թիվ  է գտնվում A թվի և մեջտեղում  գրված թվի միջև:

18+1+8=27

 Հաջորդականության մեջտեղի թիվը կլինի 14-րդը, որ ծայրից էլ հաշվենք: Հաջորդականության  աջ ծայրից հաշվենք 14-րդ թիվը, այն կլինի A թվի ձախ կողմից հինգերորդը, ստացվեց, որ Aթվի  և հաջորդականության մեջտեղում գրված թվերի միջև կա չորս թիվ:

Պատ՝ 4

 1. Գտնել ուղղանկյան  պարագծի երկարությունը, եթե  նրա երկու մեծ կողմերի և մեկ  փոքր կողմի գումարը հավասար է 25-ի, իսկ երկու փոքր և մեկ մեծ կողմերի գումարը 23-ի:

(25-2-2):3=7

7+2=9

P=7+7+9+9=32

Պատ՝ 32 

Հանրահաշիվ

Պարապմունք 8.

 1. Գտնել  արտահայտության արժեքը.

ա) 3,15+1,142=4,292

բ)  (-1-6)(-4)=28

 1. Հաշվել տրված տառային արտահայտության արժեքը.

ա) երբ x=-4,  y=1

2x-y=2*(-4)-1=-9

բ)երբ  a=-50 b=30

   2a+2b=2*(-50)+2*(30)=-100+60=-40

 1. Պարզեցրեք միանդամի գրությունը.

ա) a5b2ab2= 20a²b²

բ)  (x5)4=20x

գ)  a2b1=2ab

դ)   xbxb3=3b²x²

 1. Կատարեք նման անդամների միացում.

1ա) 14a4b+(-20)a4b+0a4b=-24ab

բ) c2e5+10c2e5-25c2e5

5.Գրեք աստիճանի տեսքով՝

ա) 0,4  0,4 0,4 0,4=0,4^4

բ)x x x x x=x^5

գ)(x-y)(x-y)(x-y)(x-y)(x-y)=(x-y)^5

դ)2/3 2/3  2/3=(2/3)³

 1. Հաշվեք.

ա)2,5=5/2

բ)(-10)3=-30

գ)(-5)3 +(-2)3=-21

դ) 1,32 -1,22-0,52=-0,42

7.Հավասար արտադրիչների արտադրյալը փոխարինեք աստիճանով.

ա) xxxxx+3yyyyyyyy=x^5+3y^8

բ)  7 7 7 7+6 6 6=7^4+6^3

գ)  bbbbbbbbb-2 2=b^9-2²

դ)   xxxxx:(yyyyyyy)=x^5:(y^7)

8.Աստղանիշը փոխարինեք թվով այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝

7 ²=49, 8²=64, 10^8=100000000, -2³=-8, (-5)^4=625

9.Թիվը ներկայացրեք երկու հիմքով աստիճանի տեսքով:

2=, 4=2², 8=, 16=2^8,, 32=2^16, 64=2^32, 128=2^64

Լրացուցիչ:

(5a-6b)^2

(12x+3xyz)^2

Հանրահաշիվ

263

263.

ա)(a+1)²-2(a+1)+1=a²+2a+1-2a+1=a²

բ)(m-n)²+2n(m-n)+n²=m²-2mn+n²+2n+m²-2mn+n²=m²+2n+n²

գ)(p-q)²-2(p²-q²)²+(p+1)²=p²-2pq+q²-2+p²+2pq+q²+p²+2p+1=-2+p²+q²+2p+1

դ)(x+2y)²+2(x²-4y²)+(2y-x)=x²+4xy+4y²+2y^4-8x²y²+4y²-4xy+x²=x²+4y²+2y^4-8x²y²

264

264.

ա)(a+1)²-2(a+1)+1=a²+2a+1-2a+1=a²

բ)(m-n)²+2n(m-n)+n²=m²-2mn+n²+2n+m²-2mn+n²=m²+2n+n²

գ)(p-q)²-2(p²-q²)²+(p+1)²=p²-2pq+q²-2+p²+2pq+q²+p²+2p+1=-2+p²+q²+2p+1

դ)(x+2y)²+2(x²-4y²)+(2y-x)=x²+4xy+4y²+2y^4-8x²y²+4y²-4xy+x²=x²+4y²+2y^4-8x²y²

Հանրահաշիվ Երկրաչափություն հեռավար ուսուցում

Մարտի 6
Խնդիրների առցանց քննարկում
hjk
1. Պատ՝ A. 3 պարանի կտոր:

2. Պատ՝ E. 4 աղջիկ առնվազն:
3. Պատ՝ A. 100 կենգուրու:
4. Պատ՝ B. 6 անհայտ թիվը:
5. P=4·4=16(քառակուսու)
Pքառակուին=Pեռանկյանը
P=16+16=32սմ
Պատ՝ D. P=32սմ
6. Պատ՝ E. 12 ծաղկեփունջ:
7. Պատ՝ E. այլ պատասխան 12:

Մարտի 4

7-րդ, 8-րդ  դասարան

6. Ջնջիր այս թվից 40612027001 հինգ թվանշան այնպես, որ մնացած 6 թվանշաններով (առանց տեղափություն անելու) կազմված թիվը լինի փոքրագույնը: Ջնջելուց հետո, ի՞նչ թիվ ստացար:
120001

Սեդա Մարգարյան, 7 -րդ դասարան:

7. Եթե Օֆելիան գնի 4 գրիչ, ապա նրա մոտ կմնա 100 դրամ, իսկ 7 գրիչ գնելու համար նրան չի բավարարում 80 դրամ: Ինչքա՞ն գումար կար Օֆելիայի մոտ:
340
Օֆելիա Անդրեասյան, 7-րդ դասարան:
8. Բոլոր եռանիշ թվերից, որոնց թվանշանների գումարը ութ է, ընտրված են ամենամեծ և ամենափոքր թվերը: Որքա՞ն է դրանց գումարը:
800+107=907

Խաչատրյան Արփինե, 7-րդ դասարան

9. Սեդան և Նանեն կտրեցին երկու հավասար ուղղանկյուններ: Սեդան ստացավ երկու ուղղանկյուն, որոնցից յուրաքանչյուրի պարագիծը 40 սմ է, իսկ Նանեն ստացավ երկու ուղղանկյուն` յուրաքանչյուրը 50 սմ պարագծով: Որքա՞ն էր սկզբնական ուղղանկյունների պարագծերը
Սեդա-80սմ, Նանեն-100սմ

Սեդա Մարգարյան, 7-րդ դասարան

10. Քանի՞ քատակուսի կա նկարում:
Подпись отсутствует
34 քառակուսի

Մարտի 3

Սիրելիներս, այս շաբաթ աշխատելու ենք հեռավար: Խնդրում եմ ակտիվ լինել, աշխատանքները տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել ինձ:

Սիրելիներս, այսօր  փորձում ենք լուծել մաթեմատիկական ֆլեշմոբի  « Սովորողներն են առաջարկում խնդիրներ» բաժնից 1-5 խնդիրները: Խնդիրները տեղադրում եք ձեր բլոգում,  լուծումը մանրամասն, հասկանալի , գեղեցիկ գրում եք, քանի որ օրվա վերջում տեղադրելու եմ ենթակայքում: Հարցերի դեպքում, գրեք:

1. Նայելով նկարին, գտեք, թե ի՞նչ թիվ պետք է լինի ? նշանի փոխարեն:

Подпись отсутствует

Պատ.՝ 48+10-20=38

Մարտին Բարսեղյան, 7-րդ դասարան:

2. Ի՞նչ թվանշաններ պետք է դնել A-ի և B-ի փոխարեն, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝ AB∙A∙B=BBB:

Սաթենիկ Մանուկյան, 7-րդ դասարան:

3. Հետևյալ վեց թվերից՝ 23, 53, 33, 13, 43, 73 հինգն ունեն միևնոււյն հատկանիշը, որը չունի վեցերորդ թիվը: Ո՞րն է այդ թիվը
73-ը տարբերվող է, քանի որ մնացած բոլորի թվանշանների գումարը միանիշ է, իսկ նրանը երկնիշ:

Լիա Հարությունյան, 7-րդ դասարան

4. 45 ճագարը 9 վանդակներում ինչպե՞ս տեղավորենք, որ բոլոր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ ճագարներ։
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Սեդա Ենգիբարյան, 7-րդ դասարան:

5. Լիլիթն ուզում է 5 ուտեստ պատրաստել գազօջախի վրա, որն ունի միայն 2 այրիչ:5 ուտեստները պատրաստելու համար անհրաժեշտ է համապատասխանաբար 40, 15, 35,10 և 45 րոպե ժամանակ:Ամենաքիչը որքա՞ն ժամանակում Լիլիթը կարող է պատրաստել բոլոր 5 ուտեստները, եթե նա միայն այն ժամանակ կարող է վերցնել ուտեստը այրիչի վրայից,երբ այն արդեն պատրաստ է:
80ր

Մարտի 2

7-րդ, 8-րդ  դասարան

Սիրելիներս, այս շաբաթ աշխատելու ենք հեռավար: Խնդրում եմ ակտիվ լինել, աշխատանքները տեղադրել բլոգում, հղումը ուղարկել ինձ:

Խնդիրներ բոլորի համար:

1.Խնդիրրներ ֆլեշմոբից, խնդիրը տեղադրել բլոգում, լուծել:
Այն սովորողները, ովքեր առաջարկել են խնդիրներ, իրենց անվանական խնդիրների լուծումները տեղադրեն բլոգում, հղումը ուղարկեն ինձ:
2. Փետրվար ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբի արդյունքների ներկայացում-Լիա Համբարձումյան, Ստեփանյան Շահանե:

4.Առաջադրանքներ 7-րդ դասարանի  համար:

Առաջադրանք 1
1
Պատ՝ 4) 4a²-b

Առաջադրանք 2
2
Պատ՝ 6x^4y^4
Առաջադրանք՝ 3
3
Պատ՝ 3) 0.3a³b²
Առաջադրանք՝ 4
4
Պատ՝ -6x^7y³
Առաջադրանք՝ 5
5
Պատ՝ -35a^7b^5c
Առաջադրանք՝ 6
6
6a
Պատ՝ 1) 4x^5y
Առաջադրանք՝ 7
7
0,008a^9b^12
Առաջադրանք՝ 8
8
Պատ՝ 7x²y²
Առաջադրանք՝ 9
9
Պատ՝ 2) 5a³b^4
Առաջադրանք՝ 10
10
-8ab²+9ab²+5ab²=43a3b^6=36ab^6
Առաջադրանք՝ 11
11
1. a²9a
2. x²+2x
3. a³+5ab³-7a
4. a²+a5+5a+25=a²+10a+25
5. a²+4a-4a+16=a²+16
5.Առաջադրանքներ <<Կենգուրուից>>- Կատարում են այն սովորողները, ովքեր մասնկացելու են <<Կենգուրու>> մաթեմատիկական մրցույթին:6.Փետրվար ամսվա ամփոփ աշխատանքը.