Քիիմա

Նյութի անվանումը-H2O

Քանի ատոմ կա ,ամեն մի տարրից տվյալ նյութի մոլեկուլում-

2 ատոմ-H

1 ատոմ-O

Ի՞նչ քիմիական տարրերից է կազմված ․նշել դրանց անվանումները և հարաբերական ատոմային զանգվածները-
H ջրածին-1

O թթվածին-16

   .Ագրեգատային վիճակը-հեղուկ

 Նյութը պարզ է ,թ՞ե բարդ-բարդ

  .Նշել կենցաղում դրանց կիրառման ժամանակ որևէ ֆիզիկական կամ քիմիական երևույթ ,որը տեղի է ունենում տվյալ նյութ  հետ-

Ֆիզիկական- ջուրը ավազի հետ խառնելը

Քիմիական-

.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները-

H2:Օ=2:16=1:8

Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Mr (H2O)=2* Ar(H)+Ar(O)=2*1+16=18

Mr(H2O)=18*1,66*10-24=29,88*10-24

 

Նախագիծ

Առաջարկվող թեմաները
1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Քիմիական տարրերից երկրակեղևում առավել տարածված են թթվածինը և սիլիցիումը:Այդ տարրերն ալյումինի, երկաթի, կալցիումի, նատրիումի, կալիումի, մագնիումի, ջրածնի ու տիտանի հետ կազմում են երկրակեղևի զանգվածի ավելի քան 99 %-ը, իսկ մյուս տարրերին մնում է 1 %-ից պակաս զանգված։ Ծովի ջրում թթվածնից ու ջրածնից բացի, որ մտնում են ջրի կազմի մեջ, մեծ չափով պարունակվում են այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են՝ քլոր, նատրիում, մագնիում, ծծումբ, կալիում, բրոմ և ածխածինը:
2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում

Տիեզերքում ընդհանրապես տարրերի պարունակությունները նույնպես տարբերվում են երկրայիններից։ Տիեզերքում առավել տարածված տարրը ջրածինն է, որին հաջորդում է հելիումը։
3.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում

Երկրակեղևում քիմիական տարրի միջին պարունակությունը կոչվում է կլարկային թիվ: Երկրակեղևում տարրերի պարունակությունը տարբերվում է երկրում տարրերի պարունակությունից:Երկրի կեղևի, մանթիայի ու միջուկի քիմիական կազմերը տարբեր են։ Միջուկը կազմված է հիմնականում երկաթից ու նիկելից։

4.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում

Մարդու օրգանիզմում կա բոլոր տարրերը քիչ քանակությամբ: Ամենաշատը թթվածինն է: Ճիշտ է, մարդկային օրգանիզմներում շատ են ջրածնի ատոմները, բայց նրանք իրենց քաշի պատճառով կազմում են ընդհամենը 10%: Ածխածինը կազմում է 18%: Մնացած %-ների մեջ կան 60 և ավելի տարեր, բայց նրանք դեռ հայտնի չեն իրենց տարածվատությամբ:
5.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա

Թթվածինը ամենատարածված քիմիական տարրն է Երկրի վրա։ Կապված թթվածինը կազմում է Երկրի ջրային շերտի զանգվածի 6/7 մասը:Այն գտնվում է ազատ վիճակում: Մթնոլորտում թթվածնի կորուստը օքսիդացման, այրման, նեխման և շնչառության պատճառով լրացվում է ֆոտոսինթեզով։
6.Ամենատարածված գազային նյութը օդում:

Ամենատարածված գազային նյութը օդում ազոտն է: Ազոտն անգույն, անհոտ, անհամ, ջրում քիչ լուծվող գազ է: Ամենատարածված քիմիական տարրերից է: Բնության մեջ հանդիպում է ինչպես ազատ վիճակում, այնպես էլ միացությունների ձևով: Ազոտն օդի հիմնական բաղադրիչն է և կազմում է նրա 75,6%-ը՝ ըստ զանգվածի, 78,09%-ը՝ ըստ ծավալի: Ազոտի պարունակությունը երկրակեղևում կազմում է 0,02%, որտեղ ազոտը գտնվում է միացությունների ձևով:

Քիմիական տարրերի անվանումնեծ

Նպատակը՝

 1. տեղեկություններ հավաքելով տարրերի մասին համացանցից սովորել քիմիական տարրերի նշանները,պարզել նրանց անվանումների առաջացումը և նրանց հայտնագործման պատմությունը:

Ընթացքը  ՝մի խումբ սովորողներ կգտնի տասը տարրեր,որոնք իրենց անունները ունեն աշխարհագրական ծագում,մյուս խումբը՝տասը տարր հայտնի գիտնականների անուններից և երրորդ խումբը՝կընտրի տասը այլայլ տարրեր: Բացի անվանումներից սովորողները հետաքրքիր տեղեկություններ կփնտրեն այդ տարրերի մասին՝

 • հայտնագործման պատմությունը
 • տարածվածությունը
 • հատկությունները
 • կիրառումը                                                                                                                    Աշխատանքները սովորողները կտեղադրեն իրենց բլոգներում և միջինի ենթակայքում:Տևողությունը մեկ ամիս:

Քիմիական տարրերի աղյուսակ

Քիմիական տարրերի աղյուսակ, որն 1869 թ. հրապարակվել է Դմիտրի Մենդելեևի կողմից, թեև նախկինում ուրիշ տարբերակներ էլ են եղել։ Մենդելեևը ստեղծել էր աղյուսակը ցուցադրելու համար այն ժամանակ հայտնի քիմիական տարրերի պարբերական հատկությունները։ Նա նաև կանխագուշակել էր որոշ տարրերի հատկությունները որոնք այն ժամանակ դեռ հայտնի չէին։ Նրա հիմնական կանխագուշակումները հետագայում ապացուցվեցին։ Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը այդ ժամանակվանից սկսած ընդարձակվել և կատարելագործվել է նոր քիմիական տարրերի բացահայտումների և սինթեզման հետևանքով։ Այն վերջնականապես հիմնավորվել և բերվել է ժամանակակից տեսքի քվանտային մեխանիկայի ստեղծման և զարգացման արդյունքում։

Տարածվածությունը բնության մեջ

Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ (ծովի ջրում)
Քիմիական տարրերը հավասարաչափ չեն տարածված բնության մեջ: Բնության մեջ ազատ վիճակում, այսինքն՝ օդում պարզ նյութի ձևով հանդիպում են ազոտը և թթվածինը՝ հանքանյութերում տարածված է ծծումբը, պղինձը, արծաթը, ոսկին և էլի մի քանի ուրիշ տարրեր: Քիմիական  տարրերի մեծամասնությունը բնության մեջ գտնվում է բարդ նյութերի՝ քիմիական միացությունների ձևով: Քիմիական տարրերը հավասարաչափ չեն տարածված բնության մեջ:Երկրակևեղի մոտ 50% կազմում է թթվածնի տարրը 25,7% սիցիլիումը, ալյումինը 7%,երկաթը 5%:Նատրիումի,կալիումի և ջրածնի պարունակությունը երկրի կեղևում համարյա նույնն է:

Հատկությունները
Քիմիական տարրերի ինչպես նաև դրանց միացությունների հատկությունները պարբերական կախման մեջ են միջուկի լիցքից: Տարրից տարր միջուկի լիցքը մեծանում է մեկ միավորով, սակայն տարրերի հատկությունները փոխվում են պարբերական ձևով:

 

Քիմիա

Գործնական աշխատանք`ծանոթացում պարզ և բարդ նյութերի հետ
.Գործնական  աշխատանք  .Ծանոթացում  պարզ  և բարդ  նյութերի  հետ, մետաղների և ոչ մետաղների մոդելների  հավաքում:

Ներքոբերյալ  նյութերը `H2, HCl, O2, H2O, N2, Na,  NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe, H2SO4    դասակարգեք  պարզ  և  բարդի, անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ

Աղյուսակ.

  Պարզ  նյութեր     Բարդ  նյութեր
H2 HCI
O2 H2O
N2 NA
P4 NH3
S8 CH4
NACI, FE, H2SO4

Քիմիա

Տնային հարցեր և վարժություններ

 1. Բացատրե՛ք «ատոմ» բառի իմաստը և տվե՛ք նրա սահմանումը:

Հին Հունաստանի հռչակավոր փիլիսոփա Դեմոկրիտոսը դեռևս 2500 տարի առաջ եզրակացրեց՝ բոլոր նյութերը կազմված են մանրագույն, անտեսանելի, հավերժ շարժման մեջ գտնվող մասնիկներից: Այդ մասնիկները հույն փիլիսոփաներն անվանեցին ատոմներ(ատոմոս բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի): Ժամանակակից ֆիզիկոսները հաստատեցին, որ ատոմները թեև անզեն աչքի համար տեսանելի չեն, բայց իրականում գոյություն ունեն: Ատոմ անվանումը զուտ պատմական է: XX դարում ֆիզիկոսներն ապացուցել են, որ ատոմը ֆիզիկական ճանապարհով կարելի է բաժանել այսպես կոչված տարրական մասնիկների և ստանալ ատոմային էներգիա: Հաստատվել է, որ ատոմը ֆիզիկապես բաժանելի է: Այդ խնդրի ուսումնասիրությամբ զբաղվում է ֆիզիկան: Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերն ու քիմիական ռեակցիաները, որոնցում ատոմները չեն բաժանվում:

2. Պատկերացրե՛ք, որ ձեր ձեռքին կախարդական փայտիկ է, և դուք փոխարկում եք

ա) քարը` ավազի, բ) թթվածինը` օզոնի, գ) սառույցը` գոլորշու: Ո՞ր դեպքում եք

դուք քիմիական փոխարկում կատարել:

 1. Հետևյալ նյութերից որո՞նք են պարզ` ջուր, օզոն, պղինձ, թթվածին, ազոտ:
 2. Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. «Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով օժտված ատոմներովորոշակի տեսակ է»:
 1. Ո՞ր պնդումն է վերաբերում 1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.

Պարզ թյութին

ա) ջուրը կազմված է ջրածնի և թթվածնի ատոմներից,

բ) մեխը պատրաստված է երկաթից,

գ) ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի և թթվածնի ատոմներից,

դ) մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,

ե) շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի ատոմներից:

Բարդ նյութին՝

ա) ջուրը կազմված է ջրածնի և թթվածնի ատոմներից,

բ) մեխը պատրաստված է երկաթից,

գ) ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի և թթվածնի ատոմներից,

դ) մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,

ե) շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի ատոմներից:

Քիմիա

Փորձ․ 2
Թորում
`Սպիրտի  ջրային  լուծույթի  թորումը
ՍարքավորումներԿլորատակ  կոլբ, քիմիական  սառնարան, ընդունիչ  կոլբ,սպիրտայրոց
Ազդանյութեր`սպիրտ, ջուր
Այս  եղանակով  կարելի  է  բաժանել  տարբեր  եռման  ջերմաստիճան  ունեցող  համասեռ  խառնուրդներ: Կլորատակ  կոլբի, հաճախ  էլ`  այսպես  կոչված  Վյուրցի կոլբի  մեջ  լցրեցինք թորվող  հեղուկը, ընդ  որում` հեղուկի  ծավալը  չպետք  է  գերազանցի  կոլբի  ծավալի  ²/3ը, այսպես`հեղուկը  դուրս  կշարժվի: Կոլբը  միացվում  է  սառնարանին, թեք  խողովակն  իջեցվում  է  ընդունիչ  կոլբի  մեջ: Թորվող  հեղուկով  կոլբի  ներսի  ջերմաստիճանին  հետևում  են  կոլբի  բերանին  խցանով  ամրացված  ջերմաչափի  միջոցով:
IMG_3827.JPG

Փորձ․ 3 Ջրի և ձեթի խառնուրդի բաժանումը բաժանիչ ձագարի միջոցով

Ձեթի և ջրի խառնուրդը լցրեցինք բաժանիչ ձագարի մեջ միարժամանակ հետո առաջացավ սահման ծորակը բացեցինք ջուրը թափվեց և, երբ հասանք ձեթին ծորակը փակեցինք։ Այս փորձը անհամասեռ խառնուրդ է։
IMG_3638.JPG

Փորձ 4․ Երկաթի և ծծումբի խառնուրդի բաժանումը ջրի և մագնիսի միջոցով։
Ծծումբ — դեղին գույնի փոշի է, չի ձգվում մագնիսով, չի լուծվում և չի թրջվում ջրում։
IMG_3648.JPG
Երկաթ — մոխրագույն է, փոշի էր, սուզվում է ջրի տակ։
IMG_3830.JPG
Խառնեցինք այս նյութերը և ստացանք անհամասեռ խառնուրդ։Առաջինը բաժնեցինք ջրի միջոցով։ Խառնուրդը լցրեցինք ջրի մեջ ծծումբը մնաց ջրի երեսին իսկ երկաթը իջավ ջրի հատակը։ Երկրորդը խառնուրդը լցրեցինք թղթի վրա մի ուրիշ թղթի միջոցով մոտեցրինք մագնիսը երկաթը ամբողջությամբ քաշեց իսկ ծծումբը մնաց թղթի վրա։
IMG_3661.JPG  IMG_3671.JPG  IMG_3668.JPG

Փորձը 7

Դաս 11

Մեր Փորձը 7
Գործնական աշխատանք
կեղտոտ կերակրի աղի մաքրում
Մեր ուսւոցչուհի մեզ տրամադրեց աղի հանքից բերված կեղտոտ կերակրի աղ, որը մենք պետքա մաքրենք:
ԱՆհրաժեշտ սարքեր՝ ամրակալ օղակի հետ, ճենապակյա թաս, սպիրտ այրոց, լուցկի, շտատիֆ փորձանյութերով, ձագար, ֆիրտի թուղթ, բաժակ, ձող, որով խառնելու ենք:

Կեղտոտ աղը լուծում ենք ջրում:
ֆիլտրում ենք
Թղթի վրա կմնան բոլոր կեղտերը
Շոհգեացում

Քիմիա

 1.  Հարցեր և վարժություններ 

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
Սառույցի հալվելի, ապակու ջարդվելը, լուցկու վառվելը, մոմի հալվելը, պաղպաղակի հալվելը

2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) սառույցի հալվելը
գ) ջրի գոլորշիանալը
բ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս
դ) բաժակի կոտրվելը

 3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
Մետաղի ժանգոտվելը, 

 1. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).  

 ա) ջրի եռալը

 բ) արծաթե զարդի սևանալը

 գ) երկաթի ժանգոտվելը 

դ) կաթի թթվելը

 1. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
 2. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:

Տնային առաջադրանքներ

 1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:
  Երևույթը քիմիական է: Լիմոնը քցելիս, թեյի գույնը, համը փոխվում է:
 2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 
  Տնային`սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46Մեր Փորձը 2. Ամոնիումի բիքրոմատի քայքայում. Հրաբուխ (գազի անջատում)
  Այսօր մի փորձ կատարեցինք որը կոչվում է «Հրաբուխ»: Սկզբում վերձրեցինք մի մետաղե տարր, որի վրա լցրեցին ամոնիումի բիքրոմատ: Դրանից հետո վրան լցրեցինք սպիրտ, և այն սկսեց հրաբխի նման քայքայվել և մի հրաշալի տեսարան դարձավ:

   

  Մեր Փորձը 3. Սոդայի և աղաթթվի փոխազդեցությունը (գազի անջատում)

  Մեր Փորձը 4. Պղնձարջասպի և նատիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցուլյունը (նստվածքի առաջացում)
  Սկզբում վերձրեցինք պղնձաջասպը և այն լցրեցինք մի ապակյա տարրի մեջ: Հետո լցրեցինք միքիչ ջուր և լցրեցինք միքիչ նատիումի հիդրօքսիդ և այդ խառնուրդում մենք նկատեցինք նստվածքներ, որոնք առաջացան դրանից:


  Մեր Փորձը 5. Մագնեզիումի այրումը. Հրավառություն.
  Առաջին բանը, որը արեցինք, վերձրեցինք մագնեզիումը: Հետո վառեցինք սպիրտայրոցը և վա

Երկաթի և ծծումբի խառնուրդի բաժանումը ջրով և մագնիսով

 Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)

1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա ևստացվում է

բնական հումքի վերամշակումից.

անավթը գջուրը

բոսկին դ) օղին

2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում ո՞րն էհեղուկ.

աշաքարը գ) բուսական յուղը

բթթվածինը դկավիճը

 1. Ստորևթվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդանմարմինների շարքը.

աձին գ) արձանը

բ) ծաղկած ծառը դերեխան

 1. Դիտելիսնյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավոր գաղափարկազմել.

ա) ագրեգատային վիճակի գէլեկտրահաղորդականության

բխտության դջերմահաղորդականության

 1. Ստորևթվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.

ախտությունը գհալման ջերմաստիճանը

բթափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

 1. Հետևյալնյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է).

ապլաստիլինը գ) գրաֆիտը

բգինին դսև ռետինը

 1. Հետևյալգոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկականմարմինչի

 բնորոշում.

ա) աստղ գսեղան

բմեխ դ) ապակի

 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրմանառարկան.

աերկրաշարժերի կանխատեսում

 բմարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում

գգրքի խմբագրում

դ) պարարտանյութերի արտադրություն

9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալգործողություններից

ո՞րն է սխալ.

աօգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել

 բձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը

գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի

դսպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով

 

 1. Ո՞րեղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար.

ա) թորում

 բբյուրեղացում

գզտում

դգոլորշիացում

Քիմիա

 1. Ո՞րնյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ակավճի ու ջրիբ) սպիրտի և ջրի (օղի), գյուղի և ջրիդյուղի ևբենզինի:

 1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերըորոնքունեն հաստատուն

բաղադրություն, բնորոշ կառուցվածք, ուստիև օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ասպիրտ և ջուր

բկավիճ և ջուր

գկերակրի աղ և ջուր

դբենզին

 1. Ավազըխառնվել է փայտի թեփի հետԱռաջարկե՛ք եղանակորիմիջոցով հնարավոր է այդ խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:Տաշտի մեջ լցնում ենք ջուր և լցնում ենք խարնուրդը: Ավազի հատիկները մնում են հատակին, իսկ փայտի թեփը բարձնարում է ջրի երես:
 1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ էբայց լուծված աղեր է պարունակումԻ՞նչ եղանակ կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:Ջուրը լցնենք ֆիլտրի մեջ և զտենք:
 1. Դեբեդգետի ջուրը հաճախ պղտոր էՊատճառը ջրի մեջ կախվածկավի մասնիկներն ենԻ՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:Թորելու եղանակով:
 1. Հայրիկը  պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրաՕգնե՛ք հայրիկին բաժանել այդ խառնուրդը:Թողնելով որոշակի ժամանակ բենզինը բարձրանում է ջրի երեսին և կարելի է խտությամբ իրարից բաժաանել: Այդ կարելի է կատարել ներքևում ծորակ ունեցող տակառի կամ որև է տարայի միջոցվ:

8.Որպեսզի Մոխրոտիկը չմասնակցի պարահանդեսին .խորթ մայրը հանձնարել է նրան մաքրել մի խառնուրդ,որը կազմված է փայտի խառտուկներից,փոքր երկաթի մեխերից,շաքարի և գետի ավազից և դասավորել տուփի մեջ:Մոխրոտիկը շատ արագ մաքրեց խառնուրդը և հասցրեց մասնակցել պարահանդեսին:Բացատրեք ինչպես Մոխրոտիկը արագ կատարեց խորթ մոր առաջադրանքը:

Նախքան խարնուրդը բաժանելը մագնիսով կարելի է հեռացնել փոքրիկ մեխերը այնուհետև լցնել ջուր մնացած խարնուրդի վրա: Թեփը անմիջապես կբարձրանա ջրի երեսին և մաղի օգնությամբ կարելի է հավաքել այն և լցնել տուփի մեջ, այնուհետև նորից մաղով քամելմնացած ջուրը և ավազահատիկները լցնել տուփի մեջ, իսկ շաքարը լուծվում է ջրի հետ:

1.օրենք
Նյութի բաղադրության հաստատման օրենք:
Անկախ գտնվելու վայրից և ստացվան եղանակների նյութերը ունեն հաստատում բաղադրություն

 

Գիտելիքի ստուգում

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան
  Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը դրանց հատկությունները, բաղադրությունը և նաև կիրառումը:
  1. Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք
   Ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, էկոլոգիա, աստղագիտություն, աշխարհագրություն, բնապահպանություն, երկրաբանություն, գյուղատնտեսություն, անատոմիա և այլն…
  2. Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ
   Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են ֆիզիկական մարմիններ: Իսկ այն ինչից կազմված են այդ ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութեր:
  3. Անվտանգության կանոնները
   Անվտանգության կանոնները տեսեք իմ բլոգում՝
  4. Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները
   Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները տեսեք իմ բլոգում՝
  5. Նյութի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական,ֆիզիոլոգիական
   Նյութերի հատկությունները:

   Այն հատկանիշները, որոնք բնութագրում են նյութերը՝ կոչվում են հատկություններ: Հատկությունները բաժանվում են երեք բնական խմբերի՝ ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական: Նյութի ֆիզիկական հատկություններն են՝ ագրեգատային վիճակը (պինդ, հեղուկ, գազային), գույնը, հոտը, համը, լուծելիությունը ջրում, խտությունը, զանգվածը, ծավալը, եռման և հալման ջերմաստիճանը, պլաստիկությունը, էլեկտրա և ջերմահաղորդականություն:
   Նյութի քիմիական փոխազդեցությունը այլ նյութերի հետ և նոր նյութերի առաջացում:

   Ֆիզիոլոգիական հատկությունները՝ դա նյութի ազդեցությունն է կենդանի օրգանիզմների վրա և կիրառումը:
  6. Երևույթներ,ֆիզիկան և քիմիական,բերել օրինակներ
   Ֆիզիկական երևույթներ    ՔԻմիական երևույթներ                

   Մոմի հալվումը                            Մագնեզյումի այրումը
   Սպիրտի  գոլորշիացումը           Ամաոնյումի բիքրոմատի քայքայումը
   Սոդայի լուծումը ջրում               Լուցկու այրումը